Monday, May 14, 2018

Latihan dan Penilaian berasaskan Kompetensi

Dalam bidang pendidikan dan latihan vokasional, murid dianggap berkompeten sekiranya mereka dapat menggabungjalin pengetahuan dengan kemahiran serta nilai untuk menyelesaikan aktiviti kerja dalam pelbagai situasi dan lingkungan, dengan standard prestasi yang diharapkan.

Kedua-dua latihan dan penilaian (pekerjaan) bertujuan untuk memastikan murid tersebut dapat menjalankan tugas kerja mereka dengan standard yang diharapkan (di tempat kerja yang relevan).

Guru (Fasilitator) bukan hanya untuk mengajar keterampilan berdasarkan kompetensi tetapi juga untuk menjalankan penilaian berdasarkan kompetensi.

Penilaian mungkin melibatkan demonstrasi kemahiran praktikal, beberapa dari penilaian tertulis, seperti ujian atau preparasi laporan, atau persembahan atau wawancara. Guru boleh menilai murid sama ada semasa latihan mereka, pada akhir latihan mereka, atau tanpa melakukan latihan (merujuk pencapaian murid terdahulu).

Kaedah dan masa penilaian akan berbeza-beza bergantung kepada penilai, murid dan kecekapan dinilai. Sebahagian daripada peranan guru adalah untuk membuat keputusan mengenai kaedah dan masa penilaian.

Guru akan dilihat sebagai seorang yang berwibawa atau tidak semasa menilai semasa membuat penilaian. Guru akan tahu sama ada beliau berwibawa atau tidak apabila tamat sesi latihan.

Standard Penilaian

Agar guru menilai sama ada seorang murid berkompeten, murid perlu menilai murid berdasarkan standard kompetensi yang ditetapkan, piawaian ini sering dipanggil penanda aras. Piawaian atau tanda aras ini telah dibangunkan oleh industri dan dipanggil piawaian kecekapan. Piawaian kecekapan juga boleh dirujuk sebagai unit kecekapan. Piawaian kecekapan adalah dokumen yang menentukan standard kompetensi yang diperlukan untuk prestasi berkesan di tempat kerja dalam industri tertentu. Standard kompetensi merupakan maklumat penting yang diperlukan untuk menilai murid.

Untuk memperoleh Kelayakan diiktiraf industri. Individu perlu berkompeten dalam kumpulan piawaian kecekapan tertentu. Maklumat mengenai Kelayakan dan piawaian kompetensi yang berkaitan semuanya digariskan dalam kurikulum berasaskan industri yang terdiri daripada piawaian kecekapan, maklumat mengenai qualification, dan garis panduan penilaian untuk membantu guru.

Akhir sekali penilaian berasaskan kompetensi adalah proses pengumpulan bukti dan membuat keputusan tentang apakah kecekapan telah dicapai. Ini mengesahkan bahawa individu boleh melaksanakan standard yang dijangkakan di tempat kerja, seperti yang dinyatakan dalam piawaian kecekapan industri / perusahaan yang diiktiraf relevan (atau hasil kursus yang diakreditasi, jika tidak ada standard kecekapan untuk industri).

1 comment:

  1. Maklumat yang bagus di sini, saya ingin berkongsi dengan anda semua pengalaman saya yang cuba mendapatkan pinjaman untuk mengembangkan Perniagaan Pakaian saya di sini di Malaysia. Sungguh sungguh berat pada perniagaan saya yang turun kerana penyakit masa kecil saya kemudian ketika saya sembuh saya memerlukan dana untuk menetapkannya lagi untuk saya bermula jadi saya berjumpa Encik Benjamin seorang pegawai perunding pinjaman di Le_Meridian Funding Service Dia bertanya saya dari projek perniagaan saya dan saya beritahu dia saya sudah memiliki Satu dan saya hanya perlu pinjaman 200,000.00 USD dia memberi saya borang untuk mengisi dan saya juga dia meminta saya ID Sah saya dalam beberapa hari Mereka melakukan pemindahan dan pinjaman saya telah diberikan . Saya benar-benar ingin menghargai usaha itu juga cuba mendapatkan ini kepada sesiapa yang mencari pinjaman perniagaan atau isu kewangan lain untuk Menghubungi Perkhidmatan Pembiayaan Le_Meridian Pada E-mel: lfdsloans@lemeridianfds.com / lfdsloans@outlook.com Dia juga boleh didapati di WhatsApp Hubungi: +1 -9893943740.

    ReplyDelete