Tuesday, September 13, 2011

PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA – KERAJAAN KHULAFA AL-RASYIDDIN


Pengenalan:

Khutbah terakhir Nabi Muhamad menjelaskan aspek berikut:
 1. umat islam mesti bersatu padu
 2. mencintai perdamaian
 3. berpegang teguh jepada agama islam
Ini kerana selepas kewafatan baginda umat islam menghadapai dugaan besar antaranya:
 1. mendapatkan calon pengganti nabi muhamad.
 2. munculnya individu yangf mengaku nabi
 3. golongan yang tidak membayar zakat
 4. murtad – golongan al riddah.
Kerajaan Khulafa Al- RasyidDin

Selepas wafat 632M – sistem pemerintahan islam dikenali sebagai khalifah. – dikenali dengan khulafa al rasyidDin. Antara khalifahnya:
 1. Abu Bakar Assiddiq – Bani Tamim – 632 M – 634 M
 2. Umar Al Khattab – bani Adi – 634M – 644M
 3. Uthman bin Affan – Bani Umaiyah – 644M – 656M
 4. Ali bin Abu Talib – Bani Hasyim – 5656M – 661M
Konsep Khalifah:
 1. Arab – pengganti yang melaksanakan tanggungjawab pemerintahan dan pentadbiran kerajaan.
 2. Agama – tanggungjawab memelihara kemurnian agama islam yang disampaikan Nabi saw, dan tanggungjawab kekalkan kehormonian serta kestabilan Islam.
Syarat
 1. lelaki yang merdeka
 2. beragama islam
 3. memiliki pengetahuan islam
 4. mematuhi perintah allah
 5. sanggup melaksanakan hukum islam
 6. bersifat adil dan akhlak yang mulia
 7. tubuh badan yang sihat dan sempurna
 8. berfikiran cerdas, warak
 9. pandai mentadbir.
Kaedah atau Cara:
 1. musyarawarah atau syura ( Syura bermaksud – Permuafakatan atau konsesnsus)
 2. cadangan satu nama sahaja
 3. pemilihan beberapa calon
 4. pencalonan sekelompok masyarakat.
 5. Baiah atau lafaz taat setia selepas dilantik jadi khalifah.
Kepentingan Baiah dan syuara:
 1. Jamin bakal pentadbir yang tepat berkelayakan dan berhemah tinggi.
 2. Pentadbiran kerajaan lancar.
Tugas Khalifah

Aspek Agama
 1. memelihara kedudukan agama serta
 2. mentadbir mengikut hukum syariah.
 3. menitikberatkan sistem politik, ekonomi, sosial supaya berlaku keseimbangan antara keperluan rohani dan jasmani.
Politik:
 1. memastikan kelicinan pentadbiran negara.
 2. mempertahankan negara islam daripada musuh
 3. bertanggungjawab melantik dan melucutkan jawatan pegawai.
 4. ketua negara
Sosial:
 1. menjaga kebajian rakyat supaya nikmati hidup sejahtera di dunia dan akhirat
 2. menjaga dan meneruskan ajaran Allah swt.
 3. mengekalkan perpaduan melalui konsep musyawarah dan syura
 4. memantapkan sistem perundangan Islam.
Ekonomi:
 1. menguruskan hal ehwal kewangan dan perbendaharaan negara-baitulmal
 2. mengatur pungutan kharaj, jizyah, dan zakat.
Khalifah Abu Bakar As Siddiq

Lahir 573M – nama sebenar Abdullah bin Abu Quhafah. As Siddiq bermaksud yang membenarkan kerana sentiasa meyakini kebenaran nabi saw. Ikhlas, jujur dan setia. Juga digelar penyelamat umat islam.

Sumbangan

 1. Berjaya mengatasi masalah perpecahan masyarakat Islam. Berpunca daripada orang islam yang murtad dan gerakan golongan al Riddah yang menyalahtafsirkan ayat al Quran sehingga tidak mahu bayar zakat.
 2. Mempertahan Madinah daripada ancaman kuasa luar spt Parsi, Rom Timur dengan menghantar Khalid Al Walid menentang Parsi di Iraq dan Usamah bin Zaid ke Ghassan.
 3. Melicinkan pentadbiran dengan pembahaian 10 wilayah (Makkah, Taif, Yaman, Al Jund, Khalwan, Bahrin, Jarsh, Zabid, Hadrahmaut, dan Nijran)
 4. Memperkenalkan bayaran bergaji untuk tentera melalui hasil rampasan perang
 5. Perkenalkan undang-undang tanah dan hak rakyat terutama golongan Mawali - orang bukan arab yang peluk Islam – hanya perlu bayar cukai tambahan.
 6. Mengumpulkan kitab al Quran kerana ramai hafiz al-Quran gugur syahid dalam peperangan. (sebelum ini ayat al-Quran disalin pada batu, kulit binatang, kayu dan tulang). Zaid bin Thabit dipertanggungjawabkan menjalankan tugas tersebut. Sebab kumpul:
Khalifah Umar Bin Al-Khattab
 1. Berasal daripada Bani Adi , Lahir pada 583M. Nama sebenar Umar bin Al Khattab bin Naufal – Keturunan Quraish. Terkenal dengan sifat berani, tegas dan berterus terang. Dikenali dengan Amirul Mukminin atau Panglima Agung Mukmin.
 2. Pelantikan dicadang oleh Abu Bakar As Siddiq dan dipersetujui para sahabat.
 3. Jangka masa pemerintahan beliau dianggap zaman keemasan sebab: Banyak perubahan dan pembaharuan dilakukan.
Bidang politik:
 1. Perkenalkan dasar pentadbiran dan pelantikan pegawai
 2. Tubuhkan Majlis Syura dianggotai Muhajirin dan Ansar
 3. Bahagikan jajahan takluk kepada beberapa wilayah
 4. Melantik wali atau gabenor sebagai ketua – bertindak sebagai ketua pentadbir dan tentera.
 5. Tubuhkan beberapa jabatan seperti Jabatan Tentera, Polis, Percukaian, dan Perbendaharaan. Negara. Diketuai Khatib atau setiausaha.
 6. Jabatan kehakiman dipisahkan daripada jabatan lain untuk elak salah laku oleh hakim dan dibayar gaji bulanan – 500 dirham.
Bidang Sosial
 1. Pendidikan – sediakan guru dan tempat belajar serta kembangkan pembelajaran al quran. Sebagai contoh ; Abu Sufyan dihantar ke kawasan orang badwi
 2. Perkenalkan kalendar Islam dan Tahun Hijrah.
 3. Susun semula sistem ketenteraan bentuk tentera tetap dan sukarela.
 4. Markas tentera dibina dibandar utama.
 5. Kubu Pertahanan di sempadan yang menghadap musuh seperti Di Madinah, Kufah, Fustat dan Basrah.
Bidang Ekonomi.
 1. Bina terusan dan tali air – tambah hasil pertanian seperti empanagan Abu Musa di Basrah dan Terusan Amirul Mukminin – 111km di Mesir. Rakyat digalak teroka tanah baru dan usaha tanah terbiar.
 2. Perkenal pelbagai cukai spt:
 • Kharaj – berdasarkan jenis tanaman dan kesuburan tanah
 • Jizyah – dikenakan terhadao golongan zimmni – orang bukan Islam yang duduk dalam wilayah Islam dan kekal dengan tradisinya. Mereka bebas daripada perkhidmatan tentera dan pembayaran zakat.
 • Baitul diperkenalkan bagi kawal aliran zakat
Khalifah Uthman Bin Affan
 1. Nama sebenar Uthman bin Affan Bin Abil As bin Umaiyah. Lahir pada 576M.
 2. Hartawan yang dermawan, lemah lembut, bertolak ansur, sikap simpati,
 3. Digelar Zun Nurain – mempunyai dua cahaya kerana pernah kahwini dua orang puteri Nabi saw.
 4. Pelantikan melalui majlis syura. Enam calon dicadangkan :
 5. Ali Abu Talib dan Uthman bin Affan mendapat undi sama banyak. Abd Rahman bin Auf mendapatkan pendapat orang ramai dan bersetuju yang Uthman layak menjadi khalifah yang ketiga.
Sumbangan:
 1. Berjaya meluaskan wilayah Islam hingga ke Afganistan, Smarkand, Cyprus,dan Tripoli.
 2. Memperkukuhkan pertahanan dan membina tentera Islam .
 3. Menjadi satu nashkah Al Quran sebagai bacaan yang rasmi – Mushaf Uthmaniah.
 4. Membina jalan raya, jambatan, rumah rehat.
 5. Mengukuhkan peranan baitulmal untuk biayai pembangunan negaa dan perkuat tentera islam spt pembelian senjata dan kapal.
 6. Jizyah dikekalkan.
Khalifah Ali Abu Talib
 1. Lahir 602 M. Bani Hasyim.
 2. Terkenal dengan sifat keberanian dan kepahlawanannya.. Tegas serta berpengetahuan luas dalam Islam.
 3. Pelantikan mendapat sokongan terbanyak.
 4. Kepakaran dalam perundangan Islam.
Sumbangan:
 1. Berusaha mengekalkan kestabilan dan keharmonian negara. Cth dalam Perang Siffin . Sanggup berdamai dan berunding.
 2. Membina markas tentera di Parsi dan Sempada Syria.
 3. Ekonomi :Kutipan Jizyah diteruskan. Spt dalam surat kepada al-Asytar.
Kesimpulan:
 1. Sistem pemerintahan Khulafa Ar Rasyidin menitikberatkan :Kesejahteraan agama, rakyat dan negara.
 2. Kerajaan Islam Madinah dapat berkembang dengan kukuh dan berkembang menjadi negara yang kuat.
 3. Kerajaan Islam dapat bersaing dengan Rom dan Parsi. Khalifah tidak mementingkan diri dan tidak mengamalkan kehidupan mewah.
 4. Berjuang mengekalkan pembangunan,kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat jelata.
 5. Rakyat dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran hidup.
 6. Pada akhir pemerintahan Khulafa ArRasyidin digantikan dengan pemerintahan sistem warisan iaitu pemerintahan dibuat secara turun temurun atau monarki.
 7. Sebelumnya sistem syura. Sistem syura bermaksud pelantikan dibuat secara musyawarah dan dipersetujui sama ada sebulat suara ataupun secara demokrasi. Pandangan para sahabat dan umat Islam dilakukan bagi mendapatkan pengganti yang baik.

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers