Tuesday, May 25, 2010

Maksud Etika PerniagaanEtika perniagaan adalah prinsip-prinsip moral yang standard kelakuan perniagaan yang diterima oleh komuniti peniaga dan dunia perniagaan. Ia merupakan satu set nilai dan peraturan yang merangkumi peraturan yang baik atau buruk di dalam operasi perniagaan. Pada kebiasaannya pihak kerajaan, orang ramai, pesaing dan individu menentukan apa yang boleh diterima umum. Sebagai contoh, seorang usahawan yang beretika pada kebiasaannya adalah seorang yang jujur dan amanah.


Pada 8 November 1983, Etika Amalan Perniagaan Malaysia (EAPM) telah dilancarkan oleh Menteri Perdagangan dan Perindustrian Malaysia. Etika ini merupakan usaha kerajaan untuk menimbulkan satu kesedaran di kalangan para peniaga supaya mempunyai tanggungjawab moral dan sosial. Etika ini diwujudkan kerana desakan pergerakan yang menyatakan terhadap peningkatan berbagai amalan yang tidak sihat, contohnya perkhidmatan yang tidak memuaskan dan pembaziran barangan dalam pasaran.


Etika perniagaan adalah penting kerana ia akan menyesuaikan perniagaan dengan nilai dan jangkaan masyarakat. Usahawan dan perniagaan dijangka mematuhi Akta dan Undang-undang tempatan. Selain daripada peraturan dan akta perniagaan, keputusan beretika dapat menguatkan perhubungan dan Kepercayaan dalam dunia perniagaan. Keputusan perniagaan yang tidak beretika bukan sahaja menghilangkan kepercayaan pelanggan tetapi juga melemahkan perniagaan di kemudian hari kelak.


Contoh keadaan perniagaan tang tidak beretika adalah seperti sesetengah penjual yang mengenakan harga yang berlainan terhadap pelanggan yang berlainan. Ini biasa berlaku di pasar malam atau kedai runcit. Ini dikatakan kurang beretika dan dilarang oleh undang-undang.


Terdapat 5 amalan perniagaan yang bertanggungjawab di Malaysia, antaranya;

  1. Golongan usahawan harus mengenal dan menerima hak-hak pengguna.
  2. Tugas memastikan etika perniagaan yang jujur dan wajar adalah bertanggungjawab utama golongan usahawan.
  3. Sebarang pertanyaan lisan atau tuduhan yang tidak benar, mengelirukan, menipu atau memburuk-burukkan pesaing secara palsu atau tawaran jualan barangan atau perkhidmatan yang tidak jujur seharusnya dikeluarkan.
  4. Pernyataan yang mengelirukan atau butir-butir maklumat amat penting yang ditinggalkan atau dikabur adalah tidak dibenarkan.
  5. Semua amalan perniagaan hendakalah mematuhi prinsip persaingan yang adil. Khususnya dari segi syarat-syarat, pengiklanan, cara pengedaran dan penjualan.
Seoarang usahawan yang beretika tidak bermakna seorang yang lemah atau menjadi mangsa masyarakat. Tetapi ianya akan menyebabkan usahawan menjadi seorang yang tabah dan mematuhi nilai dan Kepercayaan kukuh. Penghayatan terhadap isu-isu etika merupakan satu tanggungjawab sosial yang akan mengukuhkan kedudukan perniagaan dari segi kewangan, meningkatkan kesetiaan pelanggan dan sokongan masyarakat terhadap perniagaan.

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers