Monday, August 30, 2010

Kepentingan Rancangan Perniagaan Kepada Usahawan

  1. Memberi peluang kepada usahawan untuk melihat dan menilai idea perniagaan atau projek pernigaannya dengan teliti, secara objektif dan kritis.
  2. Memberi gambaran sama ada projek yang dicadangkan berdaya maju atau tidak.
  3. Membantu usahawan akan masalah-masalah yang mungkin timbul dalam melaksanakan projek perniagaan.
  4. Menjadi garis panduan untuk mengurus perniagaan seharian.
  5. Membuat ramalan-ramalan jualan, perbelanjaan dan aliran wang tuanai perniagaan
  6. Menerangkan tugas dan tanggungjawab kakitangan serta kehandak dan jangkaan perniagaan.
  7. Menilai prestasi pernaigaan
  8. Merancang pembangunan produk baru
  9. Menjadikan asas cadangan bagi pemohonan pembiayaan.

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers