Thursday, December 26, 2013

Merintis Pembangunan Teknologi Biosensor

Friday, 16 May 2008

Utusan Malaysia

Bidang nanoteknologi di negara ini mendapat perhatian pihak kerajaan berdasarkan kepada syor yang dikemukakan oleh MiGHT supaya bidang tersebut diberi tumpuan dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9).

Nanoteknologi diberi definisi sebagai bidang kajian dan penghasilan alat atau perkakas bersaiz nanometer iaitu satu perbilion meter.

Di Malaysia, nanoteknologi dikategorikan bawah penyelidikan strategik (SR) yang terletak dalam Tumpuan Penyelidikan Dalam bidang Keutamaan (IRPA) ketika itu menerima peruntukan sehingga RM160 juta dalam RMK-8.

Kini banyak penyelidikan melibatkan nanoteknologi meskipun masih bersifat fundamental tetapi kerajaan sudah pun menyatakan minat mendalam mengenainya.

Ini kerana, nanoteknologi pada pandangan ramai saintis akan memainkan peranan menjelang dua dekad akan datang dan menjana pasaran besar sehingga mengatasi bioteknologi dan teknologi maklumat (IT).

Justeru, apabila, Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak, melancarkan Inisiatif Nanoteknologi pada 2006, maka penyelidikan ke arah itu wajar di semarakkan oleh penyelidik tempatan

Setakat ini, beberapa pusat penyelidikan tempatan telah menumpukan kepada bidang nanoteknologi dan merekalah yang sewajarnya menjadi satu gagasan penggerak kepada penubuhan satu badan khusus hasil daripada inisiatif tersebut.

Pusat-pusat tersebut termasuklah iaitu Makmal Combinatorial Technology and Catalyst Research Centre (Combicat) di Universiti Malaya (UM), , Insitut Bahan Termaju (ITMA-UPM), Institut Ibnu Sina bagi Pengajian Sains Asas (UTM). Makmal Penyelidikan Bahan Termaju (AMREC) di Sirim Berhad, Glycolipids Research Centre (UM), Sekolah Sains Perubatan (USM) dan Institut Kejuruteraan Mikro dan Nanoelektronik (IMEN) Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).

Malaysia perlu mengorak langkah serius bermula daripada sekarang dengan menggembleng pusat-pusat penyelidikan tersebut menghasilkan produk yang boleh dipasarkan.

Setakat ini, langkah strategik telah dikenal pasti di bawah Program Penyelidikan Strategik Nanoteknologi itu strategik jangka pendek dan jangka panjang.

Di bawah strategi jangka pendek, antara yang dikenal pasti ialah mengenal pasti penyelidik dalam pelbagai bidang nano sains, meningkatkan dan menambah makmal nano sains serta menyediakan program pembangunan modal insan secara menyeluruh.

Di bawah program jangka panjang pula, langkah strategik ialah pemupukan budaya penyelidikan nanosains, pembangunan makmal nanosains kebangsaan serta melahirkan saintis tersohor.

Malaysia pula akan menumpukan kepada beberapa bidang yang boleh memanfaatkan nanoteknologi iaitu pertanian bioteknologi, perubatan, tenaga dan persekitaran.

Antara produk yang disasarkan untuk dikeluarkan ialah sel solar, bateri ion Lithium, vaksin tanaman, sistem pengedaran ubat-ubatan , nanobiocip dan nano bio penderia (biosensor).

Pada masa yang sama kekuatan Malaysia dalam bidang pertanian wajar dimanfaatkan untuk menghasilkan produk nanoteknologi.

Justeru, apabila Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) mengorak langkah untuk menghasilkan produk nanoteknologinya sendiri, ia memberi harapan baru kepada pengusaha bidang tersebut.

Menurut Timbalan Pengarah Program Biodiagnosis dan Biokeselamatan, Pusat Bioteknologi, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) Dr. Zamri Ishak, pihaknya sedang merangka program penyelidikan dalam bidang nanoteknologi yang bakal membantu pembangunan pertanian.

Produk yang disasarkan ialah nano biocip dan biosensor (biopenderia) yang berguna dalam memeriksa tahap keracunan pada tanaman.

Biosensor berguna untuk mengenal pasti kualiti makanan dengan hanya mengambil sedikit sampel dan bacaan dapat diperoleh dalam masa singkat,’’ ujarnya.

Ketika ini, alat biosensor itu telah pun berada di pasaran tetapi bersaiz lebih besar sedangkan sekiranya komponennya dikecilkan ke tahap nano, ia lebih mudah.

Dalam pada itu, beliau memberitahu, beberapa institusi selain MARDI iaitu SIRIM, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Universiti Putra Malaysia (UPM) dan Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) telah bekerjasama membangunkan Kumpulan Penyelidik Biosensor Kebangsaan (NBRG) sejak 1999.

Justeru, satu persidangan mengenai biosensor dan biodiagnostik akan diadakan pada 21 dan 22 Mei ini bertempat di sebuah hotel terkemuka di ibu negara.

Biosensor merupakan gabungan antara biologi dan elektronik di mana semua organisma mempunyai isyaratnya sendiri,” katanya.

Dr. Zamri berkata, semua organisma berkenaan dianugerahkan dengan deria pengesan atau sensor.

Buat masa kini haiwan seperti ikan digunakan sebagai biosensor di kawasan empangan dan burung pula di terowong.

Ini bagi memastikan air yang diminum dan kawasan yang dilalui selamat sama ada dari bahan berbahaya dan toksik.

Justeru sebagai saintis mereka perlu mengkaji bagaimana isyarat dapat dikesan oleh sesuatu organisma.

NBRG menggunakan pelbagai kaedah biosensor seperti antibodi dan sel kuantitatif sebagai kuantitatif.

Justeru persidangan berkenaan bakal membincangkan mengenai kegunaan dan masa depan biosensor di rantau Asia.

Monday, November 18, 2013

Suatu pagi sekumpulan suri rumah sedang bercerita tentang isu semasa membelikan ikan di pasar.

Surirumah 1: Apa nak zaman sekarang. Macam-macam belaku, ada Pak Guard kena maki dengan perempuan, ada Pak Guard tembak pegawai bank, Pak Guard kena belasah dgn isteri kerana tidak sediakan sarapan pagi.

Surirumah 2: Ye la.. dunia dah nak kiamat kot?

Surirumah 3: Betul tu. nasib baik suami saya askar.

Surirumah 1: Syukur suami saya askar.

Surirumah 2: Saya tak perlu risau suami saya kerjanya doktor.

Apek jual ikan: Saya yang paling bernasib baik, sebab saya tiada suami, hahahaha

Suri 1,2, 3: ???????

Transformasi Pendidikan Vokasional

INTI PATI UCAPAN YAB TIMBALAN PERDANA MENTERI PADA 06/01/2012 DI MAJLIS PELANCARAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN VOKASIONAL
 
 1. Selaras dengan agenda yang telah digariskan dalam Rancangan Malaysia Ke Sepuluh iaitu mengarusperdanakan Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional.
 2. Aspirasi Program Transformasi Kerajaan dan Model Baru Ekonomi yang berteraskan pendapatan tinggi, keterangkuman dan kemampanan berhasrat untuk merealisasikan ‘High Income Economy’ atau Ekonomi Berpendapatan Tinggi. Dalam Model Baru Ekonomi. Kejayaan melahirkan modal insan yang berkeupayaan untuk berinovasi dan meneroka bidang-bidang baharu bagi menjana kekayaan negara merupakan faktor yang kritikal, bagi menentukan pencapaian kemajuan dan kemakmuran masa depan negara Malaysia. Pertumbuhan ekonomi nasional menuntut peningkatan bilangan graduan dalam bidang teknikal dan vokasional.
 3. Pendidikan Vokasional adalah laluan yang penting ke arah melahirkan modal insan yang berkemahiran tinggi, berpengetahuan, berinovatif dan mampu menghadapi saingan pada peringkat serantau dan juga global serta relevan dengan keperluan semasa. Penekanan terhadap penambahbaikan kualiti Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional untuk menyumbang kepada mencapai hasrat negara berpendapatan tinggi. Peningkatan kemahiran secara berterusan perlu dilaksana bagi meningkatkan kebolehpasaran graduan. Sistem latihan kemahiran dan jalinan usahasama dengan pihak industri perlu diperkukuhkan supaya lebih responsif dan menepati keperluan serta perkembangan ekonomi negara. Untuk itu, peranan yang dinamik dari pihak yang terlibat menjadi faktor penting dalam melahirkan tenaga kerja yang kompetitif dan berdaya saing. Pendidikan Vokasional perlu menghasilkan tenaga kerja yang dapat memenuhi kehendak industri tempatan iaitu sekurang-kurangnya 3.3 juta pekerja mahir dalam tempoh 10 tahun akan datang.
 4. Kementerian Pendidkan telah mengambil langkah proaktif sejak tahun 2009 dengan melihat pelaksanaan pendidikan teknikal dan vokasional di negara maju dan negara serantau. Kadar purata enrolmen pelajar aliran teknikal dan vokasional di peringkat menengah atas bagi negara Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan ( OECD ) adalah 44%, berbanding hanya 10% di Malaysia. Jika melihat kepada negara-negara maju, pendidikan teknikal dan vokasional dianggap sebagai satu kekuatan utama dalam sistem pendidikan. Negara Jerman, Finland dan Austria, hampir 50 peratus hingga 80 peratus pelajarnya mengikuti pendidikan vokasional di peringkat menengah atas melalui program sepenuh masa (4 -5 tahun) dan program apprenticeship. Di negara tersebut, pelajar-pelajar diberi pilihan untuk mengikuti pendidikan vokasional pada peringkat umur 14 tahun lagi. Negara-negara serantau seperti Indonesia dan Thailand, enrolmen pelajar yang mengambil aliran ini di peringkat menengah atas mejangkau 40 hingga 60 peratus. Dalam pada itu, pendidikan vokasional di sekolah negara maju juga melibatkan On The Job Training bagi menghasilkan tenaga kerja kepada industri. Apabila tamat pengajian, pelajar mereka dianugerahkan sekurang-kurangnya sijil atau diploma.
 5. Melihat kepada perkembangan yang berlaku di negara maju dan negara serantau, pendidikan vokasional di Malaysia perlu dibuat perubahan besar dan segera. Jika ini tidak dilakukan, bimbang negara tidak kompetitif di peringkat global dan terus ketinggalan. Kejayaan perlu diukur bukan hanya kepada pencapaian dalam bidang akademik, tetapi definisi baru kejayaan ialah melalui bidang teknikal dan vokasional.
 6. Pendidikan Vokasional di Malaysia pada masa ini sedang menuju ke arah konsep Pendidikan Untuk Semua ( Education For All ) seperti yang digariskan oleh UNESCO. Program Pendidikan Asas Vokasional ( PAV ) yang dibentuk bertujuan untuk memberi pilihan alternatif kepada murid yang cenderung kepada pendidikan bercorak hands-on dan berasaskan pekerjaan (work-based) dari peringkat menengan rendah lagi sehingga ke tahap kolej vokasional (KV) atau Institusi Latihan Kemahiran Awam (ILKA) dan Swasta ( ILKS ). Sebanyak 15 buah sekolah menengah vokasional di setiap negeri telah dinaik taraf menjadi KV rintis pada tahun 2012 seperti yang disebutkan tadi. Dengan terlaksananya transformasi ini, maka aliran vokasional tidak boleh lagi dianggap sebagai pendidikan kelas kedua kerana pelajar-pelajar yang keluar nanti adalah pekerja mahir yang mempunyai kebolehpasaran kerja yang tinggi.
 7. Transformasi pendidikan vokasional merupakan usaha merekayasa kurikulum, institusi, pengajaran dan pembelajaran, pentaksiran, tadbir urus dan sumber manusia sehingga terbina sistem pendidikan vokasional yang baharu. Proses dilaksana menerusi lima strategi, lima inisiatif dan sebelas tindakan. Perkara ini dinyatakan dengan jelas dalam Buku Pelan Strategik Transformasi Pendidikan Vokasional iaitu: (1.- Transformasi kurikulum pendidikan vokasional, 2. - Transformasi institusi pendidikan vokasional, 3.- Kolaborasi dengan rakan strategik dalam industry, 4. - Transformasi pentaksiran pendidikan vokasional. 5. - Transformasi organisasi pendidikan vokasional).
 8. Dalam usaha memastikan latihan kemahiran memenuhi keperluan industri, Kementerian amat menggalakkan sebarang bentuk jalinan kerjasama (MoU) antara institusi latihan KPM (PAV dan KV) dengan industri kerana dengan adanya perkongsian teknologi dan kepakaran ini secara tidak langsung dapat memantapkan lagi proses pembelajaran dan latihan para pelajar untuk menempuhi alam pekerjaan yang sebenar. Termeterai perjanjian persefahaman (MOU) di antara KPM dengan 11 rakan strategik iaitu industri, agensi awam, swasta serta IPTA dan IPTS.
 9. Kerjasama pihak industri dalam menyediakan latihan kemahiran amat penting agar latihan melalui “work based learning” dapat diperolehi oleh pelajar. Kepakaran dan kemudahan yang ada pada kedua belah pihak dapat dikongsi bersama serta boleh mengelakkan berlakunya ketidaksesuaian bidang pekerjaan antara industri dengan institusi latihan kemahiran.
 10. Amalan standard kualiti persekiran tempat kerja melalui konsep 5S yang berasal dari Jepun iaitu sisih, sapu, susun, seragam dan selalu amal juga telah mula diperkenalkan di sekolah menengah teknik dan vokasional oleh Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional, Kementerian Pelajaran Malaysia pada tahun 2009. Pelaksanaan konsep 5S perlu menjadi budaya dalam pengurusan tempat kerja terutama di bengkel-bengkel dan juga pejabat bagi mewujudkan suasana kerja yang kondusif dan pengurusan kerja yang lebih teratur. Inisiatif ini juga merupakan langkah ke arah transformasi persekitaran kolej vokasional supaya amalan budaya bekerja yang berkualiti diterapkan kepada pelajar KV. Graduan KV akan mengamalkan budaya ini apabila mereka bekerja atau menjalankan perniagaan nanti.

Tuesday, November 12, 2013

Tubuh Anda yang Berubah Ketika 30 minggu kehamilan

Pada kehamilan minggu ke-30, tenaga tiga bulan kedua itu mungkin kelihatan sudah lama hilang. Anda mungkin merasa lelah kerana tubuh anda membawa berat janin tambahan dan rahim anda yang terus berkembang memberikan tekanan tambahan pada organ-organ dan sistem-sistem tubuh anda yang lain. Juga selama kehamilan minggu ke-30
 
Rahim anda terus meluas ke dasar sangkar rusuk anda.
 
Hormon-hormon terus melunak dan melonggarkan jaringan-jaringan penghubung di dalam tubuh anda ketika tubuh anda bersiap untuk kelahiran janin. Anda mungkin merasakan sakit pinggang, mungkin hanya pada satu sisi, dan juga sakit punggung bawah akibat rahim Anda yang berkembang.
 
Itu semuanya di pergelangan tangan! Dengan pembengkakan dan berat janin tambahan, kadang-kadang saraf pergelangan tangan Anda mungkin untuk sementara menjadi tertekan. 
 • Jika anda merasa kebas, geli, atau bahkan sakit di tangan anda, anda mungkin mengalami sindrom lorong karpal, yang mempengaruhi 25% wanita hamil.
 • Akibat-akibat ini seharusnya menghilang setelah janin Anda lahir.
 • Doktor anda mungkin menyarankan belat khusus pergelangan jika simtom-simtom anda menyulitkan Anda.
Kebas atau geli di tempat lain? Ketika anda hamil 30 minggu, rahim anda yang berkembang mungkin menekan saraf-saraf yang bersambung ke tungkai dan lengan anda, sehingga menyebabkan kaki, jari kaki, atau seluruh lengan anda geli. Ini normal bagi sebahagian wanita dan akan hilang selepas kelahiran janin anda.
 
Sesak nafas? Ini normal bagi wanita ketika anda hamil 30 minggu dan melalui kehamilan tiga bulan ketiga. Rahim anda berkembang dan menekan diafragma anda keluar dari tempatnya.
 
Anda mungkin merasa seolah-olah anda tidak mendapatkan cukup udara, yang boleh tidak menyenangkan.
 
Tetapi ingatlah, dengan dorongan progesteron tubuh anda, anda bernafas dengan dalam dan mendapatkan lebih banyak udara pada setiap nafas daripada sebelum anda hamil.
 
Petunjuk untuk pernafasan yang lebih baik selama kehamilan minggu ke-30 anda (dan kemudian!):
 
Bergeraklah dengan lambat. Apabila anda bergerak secara perlahan-lahan, paru-paru anda tidak perlu bekerja terlalu keras.
 
Memerlukan sedikit tambahan ruang bernafas? Sikap badan yang baik adalah kuncinya. Duduk dengan tegak memberikan kepada paru-paru anda lebih banyak ruang untuk meluas.
 
Tidur yang disangga juga memberikan lebih banyak ruang kepada paru-paru anda.
 
Pertumbuhan dan Perkembangan Janin Ketika Anda Hamil 30 Minggu
 
Selama kehamilan minggu ke-30 ini, janin anda terus bertambah berat secara stabil dan mempunyai lapisan-lapisan penyekat lemak yang penting pada tubuhnya.

Pada kehamilan 30 minggu, janin anda beratnya sekitar 1500 gram dan panjangnya kira-kira 27 cm dari puncak kepala sampai punggung, atau kira-kira sepanjang seikat saderi. (Tungkai dan kakinya menambah saiz ini beberapa cm lagi).
 
Sejak minggu ini sampai kehamilan minggu 37, janin anda mendapatkan pertambahan berat yang mengagumkan, iaitu 250 gram seminggu!
 
Janin anda mungkin menghasilkan gerakan-gerakan bernafas ketika ia menggerakkan diafragma secara berirama. Anda bahkan mungkin merasakan kedutan ringan di dalam rongga perut anda ketika ini terjadi.
 
Otak janin anda terus meluas dan berkembang, mewujudkan alur dan lipatan tambahan di permukaan otak. Lipatan - lipatan ini memberikan kepada jaringan otak janin anda ruang yang diperlukan untuk meluas ketika ia berkembang dan belajar sepanjang hidupnya.
 

Monday, November 11, 2013

Makanan Untuk Otak

Otak merupakan organ vital yang menjadi pusat mengawal tubuh badan, Adalah menjadi sangat penting bagi kita untuk menjaganya otak dapat berfungsi baik.

Berikut beberapa pengambilan makanan yang dapat membantu supaya otak dapat bekeja dengan baik;

1. Untuk Meningkatkan Konsentrasi

Konsentrasi yang baik bergantung pada kesihatan sel-sel otak. Sementara sel-sel otak memerlukan zat bernama myelin untuk terus membina diri.

Penggunaan omega 3 sangat membantu dalam pengeluaran myelin. Omega 3 terdapat dalam ikan, kacang walnut, labu dan biji rami.

Produk shaklee yang disyorkan ialah Omega Guard
2. Untuk mengangkat mood

Dalam otak mood diatur oleh seperangkat sel yang disebut neurotransmitters. Salah satu kunci dari neurotransmitters ini bernama dopamine. Meningkatnya dopamine akan membuat anda merasa senang, bersemangat, dan positif. Sedangkan menurunnya dopamine mengakibatkan sebaliknya.
Untuk meningkatkan dopamine, cuba pengambilan makanan yang mengandungi phenylalanine seperti kacang soya, badam, telur, dan daging

Produk shaklee yang disyorkan ialah Energizing Soy Protien3. Untuk mempertajam ingatan

Kemampuan kita mengingat sesuatu bergantung pada pemberian nutrisi pada sel otak untuk membina sambungan.

Sayuran mememiliki kandungan terbaik vitamin E dan asam folat. Kedua nutrisi ini sangat baik untuk kesehatan otak dan dapat membantu mengurangi resiko penyakit lupa dan Alzheimer. Sayuran juga mengandung vitamin B6, dan B12 yang merupakan senyawa penting untuk mendobrak tingkat homocystein, yang dapat memicu sifat lupa dan bahkan penyakit Alzheimer.

Alpukat adalah salah satu buah yang kaya akan vitamin E nya. Selain digunakan sebagai makanan pelengkap, alpukat juga bermanfaat untuk mengurangi resiko penyakit penyakit Alzheimer.

Produk shaklee yang disyorkan ialah Vita-E Complex dan B-Complex

Monday, October 14, 2013

Vitamin yang Penting untuk ibu hamil.

Vitamin C

Vitamin C, dikenali sebagai asid askorbik berkesan untuk perbaikan rangkaian, kulit yang sihat dan pertumbuhan tulang dan gigi. Dos harian vitamin ini penting bagi wanita hamil dan bayi mereka. Selain manfaat kesihatan sendiri, vitamin C juga membantu tubuh menyerap zat besi. Kekurangan vitamin C juga boleh mengganggu perkembangan mental.

Beberapa sumber yang baik dari vitamin C antara lain buah oren, lada, kacang hijau, kentang, strawberi, betik, brokoli dan tomato.

Produk Shaklee ialah Sustained Release Vita-CTM 500 mg

Vitamin E

Vitamin ini membantu dalam pembentukan otot dan sel darah merah. Namun, dos tinggi dari vitamin E dalam kehamilan juga tidak baik. Pakar menyarankan untuk ibu hamil, vitamin E adalah mencukupi dalam makanan harian mereka dan tidak perlu suplemen tambahan vitamin E selama kehamilan. Vitamin E yang berlebihan berpotensi berbahaya bagi ibu hamil.

Vitamin D

Kekurangan vitamin D sering dikaitkan dengan pertumbuhan mundur, kelainan bentuk tulang dan risiko komplikasi kehamilan. Pakar menyatakan bahawa vitamin D boleh mencegah banyak penyakit seperti diabetes, kanser, penyakit gusi dan penyakit autoimun. Selain itu, juga memudahkan tubuh dalam mengekalkan tahap yang tepat dari kalsium dan fosforus.

Sinar matahari, susu dan lemak ikan adalah beberapa sumber mudah untuk vitamin D.

Produk Shaklee ialah Ostematrix
Tiamin

Tiamin adalah vitamin yang larut air yang termasuk dalam kumpulan vitamin B. Popular disebut sebagai vitamin B1, memainkan peranan penting dalam metabolisme dan proses vital lain. Sebagai contoh, adalah penting untuk mengeluarkan tenaga dari glukosa. Selain membantu dalam perkembangan normal ari otak dan sistem saraf bayi, juga menurunkan risiko berat badan lahir rendah.

Bijirin, gandum, telur, nasi, buah-buahan dan kacang-kacangan adalah beberapa sumber untuk mendapatkan tiamin.

Produk Shaklee ialah B-Complex
Riboflavin

Riboflavin (vitamin B2) yang diperlukan oleh ibu hamil untuk kekebalan tubuh yang baik. Ini membantu dalam pengeluaran tenaga untuk metabolisme lemak, protein serta karbohidrat. Vitamin ini larut dalam air, jadi tidak disimpan dalam badan anda sehingga sangat penting untuk memenuhi asupannya setiap hari.

Produk tenusu, ikan, telur dan bijirin merupakan sumber yang baik dari Vitamin B2.

Produk Shaklee ialah B-Complex

Asid Folic

Sering disebut sebagai vitamin B9 atau folat, asid folis mengurangkan risiko kecacatan saraf (NTDs). Wanita yang hamil muda dan mereka yang merancang untuk hamil dianjurkan untuk makan dan minum yang mengandungi asid folik setiap hari. Oren, sayur-sayuran hijau dan kacang adalah beberapa sumbernya.

Produk Shaklee ialah B-Complex ini adalah kerana dalam vitamin B-Complex keluaran Shaklee lengkap dengan Asid Folic

SHAKLEE

Produk
 
Kesihatan adalah tenaga, kecergasan dan kesejahteraan. Anda akan ketahuinya apabila anda merasainya, apabila anda melihatnya; kehidupan yang sihat adalah sesuatu yang menarik. Orang yang sihat sentiasa bertenaga dan kelihatan hebat. Nutirisi Shaklee telah membantu mewujudkan kehidupan yang lebih sihat kepada berjuta-juta orang selama lebih 50 tahun. Alamilah kehebatan kesihatan dengan Nutrisi Shaklee
 
Kesihatan Badan
 
Kesihatan bermula dengan nutrisi yang baik
 
Anti-Aging
Essential Nutrition
Antioxidants
Bone Health
Heart Health
Digestive Health
Immune Support
Liver Health
Women's Health
Children's Nutrition
Sports Nutrition
 Healthy Weight
 
Kesihatan Kecantikan
 
Manjakanlah kulit dan rambut anda dengan ramuan yang lembut, semulajadi dan bersih
 
NutriWhite
Enfuselle
ProSante
Daily Care
Kesihatan Kediaman
 
Sesuai untuk Bumi dan kediaman anda
 
Get Clean
Sumber: http://www.shaklee.com.my/

Tuesday, October 1, 2013

Ultrasound fetus – 6 bulan

Pada 25 minggu kehamilan, bayi anda hampir 660 gram beratnya, dan 35 sentimeter panjang bila diukur dari mercu kepala ke tapak kaki. Lemak bayi mula ditambah pada tubuh badannya yang kelihatan panjang and ramping. Pada 26 minggu, imbasan otak fetus menunjukkan respon terhadap sentuhan. Jika anda tujukan cahaya pada perut anda, bayi anda akan menolehkan kepalanya. Ini bermakna saraf optiknya lengkap dan sudah berfungsi.

Bayi anda juga terus mengambil nafas kecil, sebagai latihan untuk kelahiran. Ini semua persediaan yang dibuatnya bagi menempuhi detik pertama menghela nafas ketika dilahirkan. Bayi anda membesar dengan cepat, dan otaknya berkembang secara pesat pada peringkat ini. Sesetengah pakar percaya yang bayi-bayi mula bermimpi pada 27 minggu kehamilan! Pada 29 minggu kehamilan, anda bukan sahaja memasuki trimester ketiga, bayi anda juga sudah membesar sehingga 39 sentimeter panjang, dari kepala ke jari kaki.

Nota: Setiap bayi berkembang secara berlainan. Laman ini disediakan untuk memberi maklumat umum mengenai perkembangan fetus dalam rahim.

Sumber: http://www.babycenter.com.my/

Thursday, September 26, 2013

Kisah Nabi Syits As dan Kisah Kematian Qabil sang Pendengki

Bismillaahirrahmaanirrahim. Setelah kasus terbunuhnya Habil oleh saudaranya Qabil, kemudian Siti Hawa melahirkan anak kembar lagi. Yang laki-laki diberi nama Syits (dalam bahasa Arab dan Ibrani) atau Syats (dalam bahasa Suryani). Sedangkan yang perempuan diberi nama 'Azura.
 
Pengarang kitab Qasas Al- Anbiya (Hal. 59) menyebutkan bahwa setelah menderita sakit selama 11 hari, nabi Adam As wafat. Ketika masih sakit, Nabi Adam berwasiat kepada Syits untuk menggantikan posisi kepemimpinannya. Nabi Adam juga mengingatkan Syits menjaga kerahasiaan pelimpahan mandat ini agar jangan sampai diketahui oleh Qabil, sang pendengki.
 
Menurut keterangan Ibnu Abbas, ketika Syits Dilahirkan, nabi Adam sudah berusia 930 tahun. Nabi Adam sengaja memilih Syits sebab anaknya yang satu ini memiliki kelebihan dari segi keilmuan, kecerdasan, ketakwaan dan kepatuhan dibandingkan dengan semua anaknya yang lain.
 
Sebagai Nabi, Syits As menerima perintah-perintah dari Allah SWT yang tertulis dalam 50 Sahifah. Demikian keterang dari hadits nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Abu Dzar al-Ghifari sebagaimana dikutip dalam Tarikh Thabari (Jil. 1, hal 152). Patut kita perhatikan bahwa dalam memilih pemimpin, nabi Adam As menjadikan ketakwaan, kecerdasan dan ketaatan sebagai kriteria utama. Nabi Adam As mengebawahkan faktor usia, postur tubuh, kekuatan fisik dan aspek-aspek lainnya.
 
Nasihat Nabi Adam As kepada Nabi Syits As:
 1. Janganlah kamu merasa tenang dan aman hidup di dunia. Karena aku merasa tenang hidup di surga yang bersifat abadi, ternyata aku dikeluarkan oleh Allah daripadanya.
 2. Janganlah kamu bertindak menurut kemauan hawa istri-istri kamu. Karena aku bertindak menurut kesenangan hawa istriku, sehingga aku memakan pohon terlarang lalu aku menjadi menyesal.
 3. Setiap perbuatan yang kamu lakukan, renungkan terlebih dahulu akibat yang akan ditimbulkan. Seandainya aku merenungkan akibat suatu perkara, tentu aku tidak tertimpa musibah seperti ini.
 4. Ketika hati kamu merasakan kegamangan akan sesuatu, maka tinggalkanlah ia. Karena ketika aku hendak makan syajarah, hatiku merasa gamang, tetapi aku tidak menghiraukannya, sehingga aku benar-benar menemui penyesalan.
 5. Bermusyawarahlah mengenai suatu perkara, karena seandainya aku bermusyawarah dengan para malaikat, tentu aku tidak akan tertimpa musibah.
Dalam kisah lain dicetuskan: Wahab bin Munabbih mengatakan, ketika Adam As meninggal, Syits As berusia 400 tahun. Dia telah diberi tabut, tali, pedang dan kudanya yang bernama Maimun yang telah diturunkan kepadanya dari surga. Apabila kuda itu meringkik, semua binatang yang melata di bumi menyambutnya dengan tasbih. Syits As telah diwasiati untuk memerangi saudaranya, Qabil. Dia pergi memerangi Qabil dan akhirnya perang itu pun berkecamuk. Itulah perang pertama yang terjadi antara anak-anak Adam di muka bumi. Dalam peperangan itu, Syits As memperolehh kemenangan dan dia menawan Qabil.
 
Qabil sebagai tawanan berkata, ''wahai Syits, jagalah persaudaraan di antara kita''. Syits As berkata, ''mengapa engkau sendiri tidak menjaganya? Engkau telah membunuh saudaramu, Habil''. Kemudian Qabil ditawan oleh Syits As, kedua tangannya dibelenggu di atas pundaknya, dan dia ditahan di tempat yang panas sampai meninggal.
 
Anak-anak Qabil bermaksud menguburkannya. Tiba-tiba Iblis datang kepada mereka dalam rupa malaikat. Iblis berkata kepada mereka, ''Jangan dikubur di dalam bumi''. Iblis membawakan dua batu hablur yang telah dilubangi tengah-tengahnya. Dia menyuruh mereka memasukkan Qabil ke dalam ruang antara dua batu hablur itu. Memakaikannya dengan pakaian terindah dan meminyakinya dengan ramuan-ramuan tertentu sehingga dia tidak mengering. Lalu Iblis menyuruh mereka menyimpannya di sebuah rumah, diletakkan di atas kursi yang terbuat dari emas dan memerintahkan kepada setiap orang yang masuk kerumah itu untuk bersujud kepadanya sebanyak tiga kali. Iblis memerintahkan kepada mereka untuk merayakan upacara setiap tahun untuknya dan berkumpul di sekitarnya. Kemudian Iblis mewakilkan urusan ini kepada setan. Setan itulah yang kemudian berkomunikasi dengan mereka sehingga manusia terus-menerus sujud kepada Qabil.
 
Sementara Syits As, setelah dia menunaikan tugasnya memerangi Qabil, dia pulang ke negerinya dan menetap di sana sebagai juru pemutus yang adil di antara manusia. Wahab bin Munabbih mengatakan bahwa Hawa, Istri Adam As, meninggal di zaman anaknya, Syits As. Setelah meninggalnya Adam, Hawa tidak hidup lama, hanya setahun, dan meninggal di hari jum'at dalam waktu yang sama ketika dia diciptakan.
 
Diriwayatkan bahwa Hawa dikuburkan berdekatan dengan Adam As. Setelah kepergian mereka, Allah menurunkan 50 Sahifah kepada Syits As. Dialah orang pertama yang mengeluarkan kata-kata hikmah. Dialah yang pertama kali melakukan transaksi emas dan perak dan orang pertama yang memperkenalkan jual beli, membuat timbangan dan takaran. Dan dialah orang pertama yang menggali barang tambang dari dalam bumi.
 
Selanjutnya, Nabi Syits As mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama Anusy. Di dalam kening Syits As terdapat cahaya Muhammad SAW yang berpindah kepadanya dari Adam As. Setelah Anusy lahir, cahaya tersebut berpindah ke keningnya. Oleh kerana itu, Syits As tahu bahwa ajalnya sudah dekat. Dia melihat rambut-rambut sudah memutih. Maka, pada tahun itu Syits As meninggal dunia dalam umur 900 tahun.
 
Wahab bin Munabbih mengatakan, setelah Syits As meninggal, dia digantikan oleh anaknya, Anusy. Sebelum meninggal, Syits As menyerahkan tabut, tali, suhuf, dan cincin kepada Anusy. Anusy berperilaku dengan baik dan memutuskan dengan benar. Kemudian dia menikah dengan seorang wanita yang kemudian mengandung seorang anak. Setelah anak itu lahir, cahaya Muhammad SAW yang ada pada Anusy pindah ke wajahnya. Anak tersebut diberi nama Qainan. Anusy terus melakukan kebiasaannya sampai dia menemui ajalnya. Sebelum meninggal, dia serahkan tabut dan shuhuf kepada anaknya, Qainan. Dia memberi wasiat dan mengangkatnya sebagai pengganti setelahnya.
 
Setelah Qainan diangkat menjadi pemimpin setelah bapaknya, dia muncul di antara manusia dengan adil. Menjalankan perilaku yang baik. Kemudian menikah dengan seorang wanita yang bernama Uthnuk. Dari pernikahan tersebut, Uthnuk mengandung seorang anak laki-laki. Setelah lahir, anak tersebut diberi nama Mahlaila dan cahaya Muhammad SAW pindah ke keningnya. Selanjutnya, Qainan sakit, yang membawanya pada kematian. Maka, dia serahkan tabut dan suhuf kepada anaknya dan mengangkatnya sebagai penggantinya. Berikut Mahlaila meninggal dan cahaya beralih ke anaknya yang bernama Yarid. Yarid pun meninggal dan cahaya itu berpindah ke anaknya yang bernama Ukhnukh, yang kemudian dikenal dengan Nabi Idris As.
 
Sumber: istiqommah.com;
               http://religi.pun.bz/

Pemuda gila Vs Ketua Orang Kampung

 
Pada suatu masa ada seorang pemuda yang dikatakan gila oleh penduduk kampong. Sebenar pemuda ini adalah lepasan Universiti Al-Azhar. Entah macam mana akibat kemalangan jalan raya, menjadi kurang siuman. Suatu hari hendak menjadi cerita, pemuda tersebut telah melukukan azan pada pukul 10.30 pagi di surau. Apalagi berpusu-pusu orang kampong dengan ramainya berkumpul di surau termasuk ketua kampong. Alangkah marahnya ketua kampong mendapat yang melakukan azan adalah pemuda gila tersebut. Maka ketua kampong bertempik dengan memarahi pemuda gila tersebut.

Ketua kampong: Hei orang gila kenapa kamu azan waktu 10.30 pagi.

Pemuda gila: Siapa yang gila?

Ketua Kampung: Kamulah, menyusahkan orang saja. (Orang ramai mengiyakan kata ketua kampong tadi.

Pemuda: Kamu kata saya gila? Habis tu waktu azan subuh tadi waktu azan hanya empat orang yang datang ke surau. Sekarang aku azan 10.30 pagi, hamper satu kampong datang. Sebenarnya kamu yang gila.

Ketua kampong: Betul juga (dalam hati)

Monday, September 9, 2013

Jawapan Mengerah Minda 11

Jawapannya ialah 20

Penyelesaian

 56 = 5+6 = 11
         5x6 = 30
 maka 56 = 1130

45 = 4+5 = 9
        4x5 = 20
maka 45 = 920

20 = 2+0 = 2
     = 2x0 = 0
maka 20 = 20

Friday, September 6, 2013

PEMIKIRAN ARAS TINGGI (HOT )

Pengenalan
 
Pemikiran Aras Tinggi (HOT) merupakan salah satu komponen utama dalam kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis (KBKK). George Polya dalam tahun 1957 berjaya membina satu model penyelesaian matematik yang dikenali sebagai " Model Polya". HOT juga merupakan aras yang paling tinggi dalam hirarki proses kognitif. ianya berlaku apabila sesorang mendapat maklumat baru, menyimpan dalam memori dan menyusun, mengaitkan dengan pengetahuan sedia ada dan memanjangkan maklumat ini untuk mencapai sesuatu tujuan atau penyelesaian situasi rumit.
 
Dengan adanya HOT pelajar dapat:
 • Membuat keputusan
 • Membuat keputusan tentang apa yang perlu dilakukan.
 • Melahirkan idea baru dan objek baru.
 • Membuat ramalan
 • Menyelesaikan masalah non-rutin
HOT memberi peluang kepada pelajar untuk mengalami sendiri pembelajaran secara langsung melalui proses membuat generalisasi dan algoritma. Ianya dapat dicapai melalui beberapa kaedah seperti penyelesaian masalah, penerokaan matematik dan penyiasatan matematik dibantu oleh 'alat' iaitu pemikiran kreatif dan kritis.
 
 Kategori Pemikiran
 
Pemikiran boleh dibahagikan kepada tiga kategori iaitu:
 1. Pemikiran Kritis
 2. Penyelesaian Masalah
 3. Pemikiran Kreatif
1. Pemikiran Kritis
 
Pemikiran kritis merupakan kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan atau kewajaran sesuatu idea, meneliti kebernasan kesahan atau kelemaham sesuatu hujah dan membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah.
 
Kenapa Pemikiran Kritis Diperlukan
 
Para pelajar yang didedahkan dengan pemikiran kritis lebih bersedia menghadapi masalah yang lebih kompleks dan perubahan teknilogi yang berlaku secara mendadak. Ini adalah kerana pelajar tersebut telah mempunyai kebolehan untuk bertindak secara efektif yang diperolehi melalui pemikiran kritis.
 
2. Penyelesaian Masalah
 
Secara amnya, penyelesaian masalah ialah pelbagai langkah atau cara yang kita akan lakukan apabila kita menghadapi sesuatu masalah. Keinginan untuk menyelesaikan masalah ini timbul apabila kia berdepan dengan sesuatu masalah dan tidak pasti cara bagaimana untuk menyelesaikannya. Terdapat dua penyelesaian masalah dalam matematik iaitu masalah rutin dan masalah non rutin. Maslah rutin merupakan maslah harian yang bertujuan supaya pelajar menguasai kemahiran asas. Masalah non rutin pula adalah penyelesaian masalah matematik menggunakan kemahiran konsep atau prinsip matematik yang telah dikuasai terdahulu. Proses penyelesaian masalah tidak dapat dihafal , ianya memerlukan satu set aktiviti yang sistematik dengan perancangan strategi dan kaedah yang sesuai.
 
Apa yang dipelajari dalam pendekatan ini?
 
Dalam pendekatan ini pelajar mempelajari secara eksplisit strategi atau kemahiran dalam menyelesaikan masalah. Pelajar diberi banyak peluang untuk berlatih menggunakan strategi-strategi penyelesaian masalah secara berkesan. Pelajar juga diberi peluang untuk memilih strategi yang sesuai dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Beberapa strategi yang dipelajari dalam pendekatan ini ialah:
 • Melukis gambarajah
 • Senarai sistematik
 • Menolak kemungkinan
 • Logik Matriks
 • Mencari pola
 • Teka dan semak
 • sub-masalah berpatah balik
 • Membina model
 • Menyusun maklumat
 • Memudahkan masalah
 • Menjalankan eksperimen
 • Menggunakan formula
3. Pemikiran Kreatif
 
Dr. Edward de Bono mendefinisikan kreatif dan kreativiti sebagai:
 
" At the simplest level "creative" means bringing into being something that was not there before".
  
" Creative thingking includes personal processes, as such as new ways of looking at things, new ways of organizing things ang new ideas about ideas"
 
Rollo May pula menyatakan
 
" Creativity is the encounter of the intensively conscious human being with his world "
 
Sebagai rumusan bolehlah kita katakan bahawa pemikiran kreatif membawa maksud kecekapan atau keupayaan menggunakan minda untuk meneroka pelbagai kemungkinan, menghasilkan sesuatu yang baru, asli, luar biasa dan bernilai sama ada bersifat maujud, abstrak atau gagasan. Beberapa ciri pemikian kreatif ialah:
 •  Menjana idea yang asli, luar biasa dan mencabar
 •  Melihat perhubungan /corak /pola
 •  Mengaitkan
 •  Membuat analogi
 •  Mensentisis
 •  Merumus
 •  Membuat kesimpulan
 •  Memcipta metafora
 •  Membuat hipotesis,generalisasi,memberi pandangan.
Contoh HOT dalam pengajaran dan pembelajaran matematik
 
HOT dan Penerokaan Matematik- Penerokaan Matematikal merupakan suatu kaedah mengajar pelajar satu cara berfikir tentang sesuatu situasi yang seterusnya berkembang menjadi satu idea matematik. Proses penerokaan hany aberlaku apabila pelajar diberi masalah matematik yang bermakna dan mencabar. melalui penerokaan pelajar akan mengalami proses HOT seterusnya dapat membentuk model dengan sendiri yang membawa kepada pengetahuan matematikal. Pelajar juga melakukan proses 'bermain-main' (messing around) dengan idea-idea matematik dengan melihat contoh, membuat tekaan dan penyoalan. Apabila pelajar sedang meneroka, dia bukan sahaja mencuba untuk menyelesaikan masalah tertentu tetapi cuba mempertingkatkan kefahaman mengenai sesuatu situasi. Beberapa akviti yang dapat dijalankan adalah seperti contoh di dalam lampiran ( rujuk lampiran 1 dan lampiran 2 ).
 
Penutup
 
Penyelesaian masalah, penerokaan dan peyiasatan matematik banyak membantu dan menggalakkan pelajar-pelajar berfikir secara HOT. Perubahan cara berfikir yang berkesan dan berterusan sudah menjadi satu tanggungjawab besar dalam konsep Sekolah Bestari.
 

Pelajar Kita Masih Tumpul Kemahiran Insaniah

Dr Anwar Ridhwan

Generasi muda gagal berfikir secara kritis

Bagi mereka yang bertugas sebagai tenaga akademik di institusi pengajian tinggi, pada setiap awal semester pengajian mereka selalu mengharapkan kemasukan pelajar baru yang memiliki kemahiran insaniah tinggi. Bagaimanapun, tenaga akademik ini sedar bahawa pelajar yang mereka terima adalah produk daripada sistem pendidikan sedia ada.

Kemahiran insaniah atau soft skill adalah istilah sosiologi berhubung EQ (Emotional Intelligence Quotient) seseorang individu, berkaitan ciri atau sifat personalitinya, kemahirannya bersosial, berkomunikasi, berbahasa secara bertulis atau bertutur, kebiasaan atau tabiat yang positif, suka bergaul dan optimis dalam kehidupan serta lingkungan sosialnya.

Adakah sistem persekolahan kita amat menjurus kepada peperiksaan? Adakah pelajar kita terlalu ‘disuap’ dan ‘disusui’? Adakah pelajar kita terlalu terikat dengan skema hingga tidak dibenarkan berfikir secara kreatif di luar kebiasaan?

Berikut, dapatan umum yang saya peroleh daripada teman di beberapa buah institusi pengajian tinggi awam di negara ini.

Daripada sejumlah pelajar baru, pada umumnya hanya segelintir kecil memiliki kemahiran insaniah yang boleh berkembang. Majoriti yang lain kurang kemahiran bersosial, hanya bergaul dalam kelompok kecil. Mereka juga tidak dapat berkomunikasi dengan baik, termasuk tidak dapat menuturkan atau menulis dalam bahasa Melayu atau Inggeris yang gramatis, jelas dan berkesan.

Peringkat sekolah rendah
Kebiasaan atau tabiat yang positif seperti gemar membaca buku di perpustakaan serta mengadakan diskusi berkumpulan juga jarang-jarang dapat dilihat, kecuali dalam minggu menjelang peperiksaan. Kurang terpancar optimisme dalam diri pelajar, seolah-olah membiarkan masa menghanyutkan mereka dan menyerahkan segala kepada nasib.
Dalam dunia penuh persaingan dan persaingan semakin sengit, hanya pelajar memiliki kemahiran insaniah tinggi yang akan berjaya. Jika majoriti pelajar kita kurang memiliki kemahiran insaniah tinggi, bagaimana generasi muda kita akan bersaing pada peringkat domestik dan antarabangsa? Begitu pentingnya kemahiran insaniah, sehingga wajar ia diperkenalkan pada peringkat sekolah rendah lagi.

Atas sebab seperti itulah, sekolah antarabangsa biasanya sejak peringkat rendah lagi, mendedahkan pelajar mereka kepada kemahiran insaniah. Ini termasuklah kaedah berfikir secara kreatif, menaakul secara kritis, berkomunikasi secara berkesan, bekerjasama secara membina, menempuh proses pembelajaran penuh semangat, dan menjalani kehidupan beretika.

Kita dapat melihat produk pelajar yang dilahirkan oleh sekolah antarabangsa ini – sama ada anak kita sendiri, anak saudara kita atau anak kenalan kita. Bagaimanapun pernyataan ini tidaklah menafikan adanya segelintir pelajar produk sistem pendidikan kebangsaan kita yang mempunyai kualiti lebih kurang sama.

Sistem persekolahan kebangsaan

Kita percaya sistem pendidikan kebangsaan turut berhasrat membentuk dan melahirkan pelajar yang dapat berfikir secara kreatif, menaakul secara kritis, berkomunikasi secara berkesan, bekerjasama secara membina menerusi proses pembelajaran penuh semangat dan menjalani kehidupan beretika. Bagaimanapun, apabila kita meneliti pencapaian pelajar baru di institusi pendidikan tinggi awam (IPTA), hanya sebahagian kecil yang berkualiti demikian.

Lalu kita bertanya, di mana bahagian-bahagian longgar dalam sistem pendidikan kebangsaan kita yang perlu kita perbaiki dan perkasakan? Adakah sistem persekolahan kita amat menjurus kepada peperiksaan? Adakah pelajar kita terlalu ‘disuap’ dan ‘disusui’? Adakah pelajar kita terlalu terikat dengan skema hingga tidak dibenarkan berfikir secara kreatif di luar kebiasaan? Adakah kaedah pengajaran dan pembelajaran kita masih sangat konservatif? Adakah suasana pembelajaran belum dapat membentuk pelajar kita kemahiran bersosial, berkomunikasi, berbahasa secara bertulis atau bertutur, bertabiat yang positif, bergaul dan optimis dalam lingkungan sosialnya?

Kualiti akademia

Pendedahan kemahiran insaniah pelajar kita seharusnya sudah meningkat ketika mereka berada di sekolah menengah. Apabila mereka menyambung pengajian di kolej atau universiti, mereka akan berhadapan dengan suasana, kaedah serta budaya pembelajaran yang agak berbeza.

Mereka harus berdikari, banyak membuat rujukan sendiri bagi menambah nota kuliah, bijak bergaul, mahir berkomunikasi baik di dalam bilik kuliah atau di luar serta dapat menyiapkan tugasan dipersembahkan dengan baik, termasuk aspek bahasanya. Jika lebih ramai pelajar baru IPTA memiliki kemahiran insaniah, maka kualiti akademia di pusat pengajian tinggi kita akan meningkat dengan lebih pantas.

Penulis ialah Sasterawan Negara dan Pensyarah Fakulti Penulisan Kreatif ASWARA
Sumber: Berita Harian

Pembangunan Mekah dan Kedatangan Dajjal

Mekah tempat lahirnya Nabi Muhammad saw dan tempat terletaknya Kaabah yang menjadi kiblat umat Islam sedang mengalami pembangunan komersial yang terhebat dalam sejarah. Beratus-ratus buah bangunan sedang dalam pembinaan tanpa meninggalkan sedikitpun sejarah dan binaan asal dari Rasulullah, para sahabat dan kesemua tinggalan Khilafah Rashidin dan apatah lagi Khilafah Othmaniyyah. Tinggalan Kubu Ajyad dari zaman Othmaniyyah pada abad ke 18 merupakan kubu yang dibina untuk mempertahankan Mekah pada masa itu telah diratakan tanpa sebarang kesan. Dengan satu malam sahaja bukit yang menempatkan kubu tersebut telah diratakan untuk pembinaan menara Abraj Al Bait. Begitu juga seluruh penduduk yang mendiamai kawasan tersebut telah dipindahkan ke pinggir-pinggir Mekah dan bandar-bandar yang berdekatan. Kawasan yang dulunya adalah bersejarah dalam tamadun Islam akan bertukar menjadi komplek membeli belah yang terhebat, hotel termasyhur dan kediaman mewah.

Apakah Hijaz yang dikuasai Raja Badwi itu adalah milik sepenuhnya. Apakah tujuan pembangunan besar-besaran itu untuk kebaikan umat Islam? Gabenor Mekah, Putera Khaled Al Faisal sering melaung-laungkan menjadikan Mekah bandar abad 21, menukar destinasi ibadat haji ini kepada bandar contoh dari segi pembangunan dan pemodenan. Mereka berpegang dengan fatwa tempat tinggalan Rasulullah dan sahabatnya adalah bidaah tapi peliknya membawa masuk pengaruh yahudi di Mekah dan Madinah, telah memusnahkan semua sejarah dan senibina yang telah di asaskan oleh Rasulullah s.a.w dan sahabat.
Pembangunan Mekah sepatutnya dikongsi bersama oleh umat Islam bukan dibolot oleh dinasti Raja Badwi sahaja. Setidak-tidaknya umat Islam tidak terbeban dengan kewangan yang tinggi bagi menunaikan rukun Islam yang kelima itu. Tetapi motif sebenar pembangunan tersebut seperti yang terjadi adalah kerana dorongan keuntungan kepada suku sakat Raja Badwi semata-mata.

Pembangunan di Mekah menyebabkan harga tanah melonjak lebih dua puluh kali ganda sejak sepuluh tahun lepas kepada purata $70,000 per meter persegi dan harga apartment sekurang-kurangnya $3 juta. Akibat dorongan mendapatkan keuntungan semata-mata, pemaju pembinaan tidak memberikan keutamaan kepada keperluan sebenar jemaah haji (tidak seperti didakwa pemerintah). Kesemua pembangunan setakat ini hanya menumpukan kepada keperluan golongan berada dan hartawan, daripada gedung membeli belah ternama, restoran terkenal berada dalam mall hinggalah hotel-hotel berjenama antarabangsa (yang dikuasai Yahudi) yang mengenakan caj sekurang-kurangnya $700 semalaman. Umat Islam amat berkira untuk berbelanja supaya tidak terbeli barangan buatan Yahudi tapi rupanya di Mekah umat Islam berbelanja tanpa had di gedung-gedung dan hotel-hotel milik Yahudi! Siapakah yang menggadaikan tanah suci dan kiblat umat Islam ini? Inilah tahap umat Islam sekarang ini yang tergambar oleh Rasulullah s.a.w ketika hampir wafatnya beliau, ya ummati, ya ummati!
Antara mercu tanda terbaru ialah pembinaan Menara Abraij Al Bait (menara Jam) atau Fairmont Tower merupakan pembangunan yang merangkumi Masjidil Haram itu sendiri. Komplek menara tersebut mempunyai keluasan lantai 15.6 juta kp adalah terbesar di dunia dan menaranya adalah antara tertinggi didunia; binaan pencakar langit akhir zaman seperti yang di beritahu oleh Rasulullah yang dibina oleh kaum badwi adalah betul-betul berada di hadapan Kaabah!

Abraij Al Bait merupakan penswastaan komersial yang terbesar didunia. Ia dibiayai sepenuhnya oleh Saudi Binladen Group (SBG), dan diberi kontrak selama 25 tahun untuk menguruskan komplek tersebut. Sebahagian akan disalurkan kepada Wakaf Malik Abdul Aziz tetapi SBG mempunyai hak terhadap keuntungan selepas tamat tempoh penswastaan selama 25 tahun.

Sebelum ini umat Islam di war-warkan menara tertinggi ini akan menempatkan jam terbesar didunia yang akan menjadi kemegahan umat Islam dan bilik-bilik penginapan akan dibuka untuk pelaburan umat Islam seluruh dunia. Tetapi sebenarnya kesemuanya sebanyak 1005 bilik telah diserahkan kepada rangkaian hotel antarabangsa Yahudi, Fairmont hotel; rangkaiannya meliputi kasino di Monte Carlo hingalah Tel Aviv. Fairmont hotel ini diasaskan oleh Benjamin Swig seorang banker dan aktivis Yahudi di San Francisco pada tahun 1945. Dia merupakan tokoh Yahudi dan termasuk dalam senarai tokoh Yahudi paling berpengaruh.


http://www.fairmont.com/EN_FA/Property/SAF/AboutUs/HotelHistory.htm
http://www.sfjcf.org/endowment/initiatives/academicconsortium/swigfamilyfund.asp
http://www.geni.com/people/Benjamin-Swig/6000000003134904541

Siapakah penduduk Madinah yang menjadi pengikut Yahudi dan bersama Dajjal?

Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ‘anha:

“Rasulullah masuk ke kamarku dalam keadaan aku sedang menangis. Beliau berkata kepadaku: ‘Apa yang membuatmu menangis?’ Aku menjawab: ‘Saya mengingat perkara Dajjal maka aku pun menangis.’ Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata: ‘Jika dia keluar sedang aku masih berada di antara kalian niscaya aku akan mencukupi (melindungi) kalian. Jika dia keluar setelah aku mati maka ketahuilah Rabb kalian tidak buta sebelah. Dajjal keluar bersama orang-orang Yahudi Ashbahan hingga datang ke Madinah dan berhenti di salah satu sudut Madinah. Madinah ketika itu memiliki tujuh pintu, setiap celahnya ada dua malaikat yang berjaga. Maka keluarlah orang-orang jahat dari Madinah mendatangi Dajjal ….” (HR. Ahmad, Abdullah bin Ahmad, Ibnu Hibban. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu berkata: Sanadnya shahih)

Sumber: http://petunjukzaman.blogspot.com/

4 Peringkat untuk mengenali pengidap penyakit kencing manis

Menurut pakar, ada empat peringkat orang yang mengidap penyakit kencing manis.

Peringkat Pertama:

Sesudah buang air kecil di tandas, didapati semut banyak berkumpul di kawasan air kecil anda. Diperingkat ini anda digalakkan mengurangkan makanan yang manis.

Peringkat Kedua:
Semasa anda memasuki tandas untuk membuang air kecil, didapati semut sudah berada di kawasan untuk membuang air kecil. Pada peringkat ini anda di galakkan bersenaman dan kurangkan memakan makanan yang mengandungi banyak gula.

Peringkat Ketiga:

Sewaktu anda hendak memasuki tandas untuk membuang air kecil. Semut sedang mengekori anda untuk memasuki tandas bersama-sama. Pada peringkat ini anda dinasihat mengamal herba dan ulam yang pahit. Ini adalah untuk mengawal penyakit kencing manis yang agak kriktikal. Anda juga perlu mengelak dari melakukan aktiviti yang boleh menyebabkan anda terluka, kerana pada peringkat ini, jika terluka adalah sukar untuk sembuh.

Peringkat Keempat:

Pada peringkat ini adlah peringkat yang paling sukar untuk sembuh. Sekiranya anda mempunyai harta yang banyak eloklah diwasiatkan kepada orang yang boleh dipercayai. Di peringkat keempat ini, semasa membuang air kecil didapati semut akan keluar bersama-sama dengan air kencing anada.

Jawapan mengerah minda 11


Pengawalan Kolesterol

Makanan seimbang yang disertai dengan aktiviti fizikal merupakan aspek yang harus diutamakan dalam usaha menangani kebanyakan penyakit masyarakat masa kini. Mungkin sesetengah dari kita sudah jemu mendengar cadangan ini, namun percayalah ia masih relevan dan terbukti berkesan hingga kini.

Kebanyakan daripada kita boleh melihat perubahan yang positif selepas sebulan berpuasa, terutamanya penurunan berat badan atau perut yang lebih kempis. Namun, ramai juga yang akan mengeluh apabila keadaan akan kembali kepada asal selepas sebulan hari raya. Begitu juga dengan masalah kesihatan lain seperti diabetes dan kolesterol.

Makan secara berlebihan dan tidak terkawal terutamanya dalam sebulan selepas hari raya dengan undangan rumah terbuka yang kebanyakannya menyajikan hidangan lazat yang sukar untuk ditolak. Makanan seperti kek, pelbagai biskut, kuih-muih yang seringkali menjadi hidangan wajib banyak mengandungi lemak trans akan meningkatkan pengambilan lemak yang tidak sihat. Tidak terkecuali hidangan lain seperti rendang ayam, daging, sate yang rata-ratanya mengandungi kolesterol dan lemak tepu yang sukar ditentukan kandungannya. Oleh yang demikian, hadkan pengambilannya dan makanlah secara sederhana.

Sementara mengawal pengambilan makanan adalah penting, mengambil suplemen untuk mengawal kolesterol mungkin berbaloi untuk dipertimbangkan. Red Yeast Rice yang mengandungi sejenis statin semula jadi hasil dari penapaian beras dan yis merah merupakan antara hasil penyelidikan yang bermanfaat dan seringkali disyorkan untuk pengawalan kolesterol.

Red yeast rice yang mengandungi monacolins merencatkan penghasilan kolesterol yang menyamai ubat statin dan dengan itu membantu mengurangkan paras kolesterol tubuh. Ia merupakan cara alternatif untuk menangani peningkatan paras kolesterol bagi mereka yang tidak mengambil ubat anti kolesterol.

Kita dinasihatkan agar menjauhi pengambilan lemak berbahaya, sebaliknya pengambilan lemak baik seperti asid lemak omega-3 akan memberi manfaat kesihatan. Asid lemak omega-3 tergolong dalam kumpulan asid lemak perlu yang tidak boleh dihasilkan tubuh, maka memperolehinya daripada makanan adalah perlu. Bagi masalah kolesterol, pengambilan asid lemak omega-3 seharusnya diambil sebagai suplemen harian kerana ia didapati memberi kesan tambahan dalam usaha mengawal peningkatan kolesterol. Hasil kajian menunjukkan bahawa pengambilan kombinasi Red yeast rice dan asid lemak omega-3 dengan dos yang sesuai boleh bantu mengawal peningkatan kolesterol setara dengan pengambilan ubat anti kolesterol.

Asid lemak omega-3 daripada ikan atau suplemen minyak ikan boleh membantu mencegah masalah jantung di kalangan individu yang sihat dan juga bermanfaat kepada mereka yang sudah ada penyakit jantung. Asid Eikosapentaenoik (EPA) dan Asid Dokosaheksaenoik (DHA) yang terkandung dalam minyak ikan dari kumpulan omega-3 dibuktikan bermanfaat kepada jantung dengan menstabilkan plak pada arteri dan tekanan darah.

Amalan pengambilan minyak ikan juga diketahui mengurangkan risiko aterosklerosis; iaitu pembekuan arteri akibat pemendapan lemak, serangan jantung dan kegagalan jantung. Sumber omega-3 yang baik termasuklah salmon, sardin, trout, herring dan beberapa lagi. Bagaimanapun, ramai yang mempertimbangkan pengambilan suplemen minyak ikan untuk memperolehi jumlah yang mencukupi untuk perlindungan jantung yang optimum.

Sumber: http://www.utusan.com.my/

Thursday, September 5, 2013

B17 Aprikot Bantu Terapi Kanser

JIKA disebut mengenai penyakit kanser, ia boleh dihidap oleh sesiapa sahaja tidak kira bangsa dan status.
 
Merujuk kepada data, kanser merupakan antara penyebab utama kematian di seluruh dunia d imana 40,000 kes kanser dikesan setiap tahun di Malaysia dengan 1 daripada 4 rakyat menghadapinya.
 
Pakar pemakanan dan perubatan dari seluruh dunia mengakui, faktor pemakanan merupakan antara penyumbang utama kepada kanser.
 
Ini kerana di zaman yang serba moden dan canggih ini, setiap hari kita tidak terlepas dari pengambilan makanan yang merupakan agen kepada kanser.
 
Menurut mereka, hampir 90 peratus makanan yang diambil bersifat asid dan mengandungi kandungan aditif yang tinggi seperti pewarna dan perasa tiruan, pemanis buatan, pengawet dan pelbagai lagi campuran bahan kimia yang merbahaya untuk kesihatan dan boleh menyebabkan kanser.
 
Akibatnya kita terdedah kepada keadaan tubuh berasid seterusnya system antibodi dan imunisasi badan menjadi lemah dimana keadaan ini boleh menyebabkan penyakit kronik seperti kanser, darah tinggi, diabetis dan lain-lain yang boleh membawa maut dan membunuh manusia secara perlahan.
 
Pada 1952, Dr Ernes T Krebs, seorang Bio Kimia dan beberapa saintis perubatan mendakwa, penyakit kanser adalah penyakit kekurangan nutrisi tubuh badan.
 
Kajian terhadap haiwan liar yang hidup di hutan dikelilingi oleh persekitaran tumbuh-tumbuhan kaya dengan kompaun vitamin B17, tidak akan dijumpai mati akibat kanser. Sebaliknya haiwan yang dipelihara dalam zoo berkemungkinan besar mati akibat kanser walaupun diberi makanan yang kaya nutrien namun tidak mengandungi B17.
 
Puak Hunza di pergunungan Pakistan didapati hidup sehingga usia 120 tahun. Makanan utama mereka adalah biji-bijian aprikot yang kaya dengan vitamin B17. Pihak saintis perubatan turut kagum apabila mereka memiliki kesihatan yang tinggi dan tidak pernah dengar mengenai penyakit kanser. 
 
Pakar perubatan berpengalaman dan bekas ketua Jabatan Anatomi di Fakulti Perubatan UKM, Prof Madya Dr Sayed Zainal Husin, mengakui biji aprikot mengandungi vitamin B17 paling tinggi yang dapat membantu mencegah dan merawat penyakit kanser. Menurutnya, dalam terapi metabolik, apabila vitamin B17 bertemu dengan sel kanser, enzim betaglucosidase yang hanya terdapat dalam sel kanser akan menguraikan elemen vitamin B17 seterusnya membunuh sel kanser. 
 
Vitamin B17 yang berlebihan juga akan ditukar kepada elemen-elemen positif oleh enzim Rhodanese yang terdapat dalam tubuh badan untuk kesihatan sel-sel dan membantu mengurangkan keasidan serta toksin dalam darah seterusnya membantu meningkatkan keseimbangan PH dalam tubuh serta memperlahankan penyebaran kanser, mengurangkan kandungan kolestrol dan membantu merawat penyakit jantung dan diabetis.
 
Prof Madya Dr syed Zainal, merupakan penaung produk Apricon Farmas Health.
 
Katanya, vitamin B17 aprikot bukan sahaja diperkatakan di Malaysia malah keberkesanannya membantu melawan kanser turut diperakui oleh saintis-sainstis di seluruh dunia berdasarkan kajian saintifik dan ujian klinikal yang dilaksanakan.
 
Pandangan pakar & saintis mengenai Vitamin b17
 
Dr. Micheal Tait, Fountain of Life Clinic, Gold Coast, Australia; "“Kanser adalah penyakit metabolik, terdapat bukti kukuh bahawa berlaku pengurangan Vitamin B17 daripada makanan harian kita adalah penyebab utama seseorang mendapat kanser”"
 
Dr. Dean Burk, Pakar Kanser Jerman; "“Di bawah Mikroskop, kami masukkan vitamin B17 ke atas sel kanser dan kami dapati sel-sel kanser tersebut mati dengan cepat sekali”"
 
Namun katanya, biji aprikot mentah yang diambil dan dimakan begitu sahaja amat berbahaya kerana ia terdedah kepada bakteria, kulat dan radikal bebas sewaktu proses penghantaran dari luar negara ke Malaysia. Ia boleh menyebabkan keracunan serta kesan sampingan negatif terhadap tubuh bahan.
 
Untuk mengatasi masalah tersebut, syarikat pengeluar barangan kesihatan, TK Farmas Solution & Industries komited mengeluarkan satu produk Aprikot Vitamin B17 di mana biji aprikot tersebut diproses terlebih dahulu dengan penyelidikan klinikal dan teknologi farmaseutikal yang tinggi supaya bakteria, kulat dan sebarang radikal bebas dapat disingkirkan dan selamat dimakan.
 
Syarikat tersebut tampil dengan produknya yang dikenali sebagai Apricon Farmas Health yang merupakan produk pertama di Malaysia yang berunsurkan vitamin B17 yang amat diperlukan dalam tubuh badan manusia untuk meningkatkan sistem ketahanan dan imunisasi tubuh badan.
 
Produk ini mengandungi 100 peratus kapsul biji aprikot dimana biji aprikot diproses dengan kawalan piawaian farmaseutikal yang tinggi dimana pemprosesannya dijamin bersih dan selamat serta bebas dari sebarang campuran kimia bagi mengekalkan kandungan vitamin B17 yang tinggi.
 
Sementara itu, Presiden Kelab Prostar Malaysia,Dr Ismail Lasa berkata, Apricon Farmas Health kaya dengan vitamin B17 dan dapat membantu meningkatkan kecergasan seseorang sekaligus mengurangkan kebergantungan terhadap ubat-ubatan yang lain.
 
Syarikat TK Farmas Solution & Industries merupakan sebuah syarikat yang dinamik dan terdiri dari kakitangan yang sangat berpengalaman dan mahir dalam bidang perubatan, menghasilkan produk kesihatan terbaik dan berkualiti tinggi dengan harga yang kompetitif dan berpatutan.
 
Bagi mereka yang telah menggunakan produk Apricon ia ternyata memberi kesan memuaskan. 
 
Khairun Nisa, 36, yang merupakan pesakit kanser payudara telah mengambil aprikot sebagai alternatif bagi membantu merawat penyakit yang dihidapinya. Ternyata ia memberikan perubahan positif.
 
Katanya, selepas beberapa bulan mengamalkan pemakanan aprikot yang kaya dengan vitamin B17, benjolan pada payudaranya makin menyusut dan menghilang. 
 
Apricon Farmas Health mendapat kelulusan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan berada di pasaran.
 
Makanan dan agen penyumbang kanser:
 • Berbentuk berasid: daging, telur, ayam, nasi, mee, mihun, makaroni, spageti, ubi kentang, gula, kek, coklat, susu, yogurt, mentega, aiskrim, keju, kopi, teh.
 • Mengandungi penambah: perisa tiruan, pewarna tiruan, pengawet, pemanis buatan, penaik, yis dan garam.
 • Kurang zat: makanan segera, makanan dalam tin, makanan ringan dan minuman berkarbonat.
 • Gaya hidup: tekanan, pencemaran alam sekitar, tidak aktif, merokok, seks bebas dan pengambilan alkohol.

Wednesday, September 4, 2013

Lelaki Tampan Yang Boleh Jadi Bangang Orangnya…

Seorang lelaki yang agak tampan dari ibu kota sedang bersiar-siar dengan sebuah kereta BMW dalam kawasan sebuah kampong utara Malaysia. Di saat ia sedang menikmati keindahan kampung tersebut, tiba-tiba ia ternampak seorang perempuan tua sedang memakan rumput di atas padang. Terdetik di hatinya ingin mengetahui mengapa perempuan tersebut melakukan perbuatan sedemikian. Lantas lelaki tersebut menemui perempuan tua itu, lalu bertanya.

Lelaki tampan: Mak cik! Kenapa mak cik makan rumput.
Perempuan tua: Mak cik miskin! Mak cik tak mampu membeli makanan. Mak cik sangat lapar.
Lelaki tampan: Tak sakit perut ke?
Perempuan tua: Mak cik dah biasa. Kadang-kadang lalang pun mak cik makan.
Lelaki tampan: Kalau begitu mak cik ikut saya ke ibu kota. Datanglah ke rumah saya.
Perempuan tua: Tak mengapa ke?
Lelaki tampan: Tak mengapa?
Perempuan tua: Tetapi saya ada anak ramai.
Lelaki tampan: Bawalah mereka ke semua sekali.
Perempuan tua: Anak saya ada sepuluh orang
Lelaki tampan: Bagus tu! Lagi ramai lagi bagus. Nanti saya suruh pemandu saya jemput mereka di rumah makcik.
Perempuan Tua: Ok! Baik lah!

Setelah perempuan tua dan kesemua anaknya sampai di rumah lelaki tampan tersebut. Lalu lelaki tampan tersebut menunjuk sebuah padang sambil berkata “Mak cik padang ini kepunyaan saya. Mak cik makanlah sepuas-puasnya bersama anak-anak mak cik, saya sedekah. Nanti bila rumput dah pendek bolehlah saya bermain golf.

Perempuan tua: Celeka betul…. Jauh-jauh kau jemput mak cik semata-mata sedekah rumput untuk mak cik dan anak-anak makcik makan.

Tuesday, September 3, 2013

KEHAMILAN MINGGU KE-19

 
Pertumbuhan dan Perkembangan Janin ketika Hamil 19 Minggu
 
Dalam minggu-minggu sebelumnya, semasa dan selepas minggu ke-19 kehamilan anda, otak janin anda berkembang luar biasa cepatnya. Sistem-sistem lain terus bertumbuh.
 • Saiz janin sekarang sudah kira-kira 15 cm.
 • Apabila hamil minggu ke-19, otak janin tersebut tersusun dari berjuta-juta neuron motor. Neuron adalah saraf-saraf yang membantu otot-otot dalam otak berkomunikasi. Perkembangan yang baru dan berterusan ini akan membantu janin membuat gerakan sengaja atau tidak sengaja. Ia boleh menghisap jarinya, menggerakan kepalanya, atau membuat gerakan-gerakan lain yang mungkin dapat dirasai oleh ibunya
 • Pendengaran janin semakin baik ia menghampiri minggu ke-19. Ia mungkin boleh mendengar suara-suara dan perbualan dari luar. Suara dari luar sangat jelas didengarnya. Dia boleh mendengar orang bercakap, bersenandung dan bernyanyi!
 • Kulit janin pada minggu ke-19 ini ditutup dengan lapisan pelindung berwarna putih, berkilau seperti lilin, yang disebut verniks.
 • Di bawah verniks, bulu halus yang disebut lanugo masih terus menutupi kulit.
 • Pada minggu ke-19 kehamilan, buah pinggang janin sudah boleh berfungsi. Air seni atau urinnya dibuang ke poket ketuban Poket ketuban merupakan beg cecair dalam rahim yang mengandungi janin dan air ketuban. Plasenta ibu mengandung kemudiannya akan membuang kotoran tersebut. 
Kegemukan akan berlaku ketika hamil Itu perkara biasa. Lemak merupakan bahagian terpenting dalam pertumbuhan dan perkembangan janin sekitar minggu ke-19 kehamilan. Memilih lemak yang tepat adalah perkara yang amat penting sekali.
 
Pilihlah: Bahan makanan dari susu yang rendah lemak, daging tanpa lemak, Lemak yang terdapat dalam ikan, minyak tumbuhan (zaitun, kenari), kacang-kacangan, bijan, biji-bijian.
 
Hindari: Lemak yang terdapat dalam daging, produk-produk susu, barang-barang yang sudah matang, makanan-makanan yang perhangat (dipanaskan semula apabila sudah semalaman), kelapa, mentega. Lemak trans yang terdapat dalam margerin. (biskuit dan kerepek).
 
Aturkan: Pemakanan dan senaman yang baik agar kesihatan ibu dan janin dalam keadaan baik.
 
Perubahan pada Tubuh ketika Hamil 19 Minggu
 
Dalam minggu ke-19 kehamilan dan minggu-minggu sekitarnya, tubuh ibu terus berubah dan menyesuaikan untuk dapat menampung pertumbuhan baru dan keperluan selanjutnya dari janin.
 • Tubuh ibu semakin banyak menghasilkan darah.
 • Sistem peredaran darah ibu akan berubah, tekanan darah lebih rendah daripada kebiasaannya. Akibatnya, keadaan ibu mungkin akan merasa pusing, pening, mual-mual atau pengsan kalau anda berdiri atau bangun terlalu cepat.
 • Pada sekitar minggu ke-19 kehamilan, ibu mungkin anda mengalami hidung tersumbat, hidung berdarah, dan sakit kepala akibat bertambahnya aliran darah. Pelajari cara menangani masalah hidung.
 • Ibu mungki juga mengalami rasa perih atau pendarahan pada gusi. Pelajari tentang rawatan gigi selama hamil.
 • Pada usia kehamilan minggu ke-19, kapasiti paru-paru ibu terus meningkat dan boleh menyebabkan ibu akan bernafas agak cepat atau mengalami sesak nafas.
 • Saiz tutupan payudara ibu bertambah di sekitar minggu ke-19 kehamilan akibat kelenjar-kelenjar milk-duck yang membesar dan naiknya aliran darah. 

Monday, September 2, 2013

Mendapat bantuan baja daripada MPOB, Syukur kepada Allah!!! dapat mengurangkan Kos. Terima Kasih MPOB

 
Baja MPOB F4.
 1. Membekalkan peratusan nutrien-nutrien yangseimbang iaitu N_P_K (9-6-18) serta Mg (2.0) dan B (0.5) untuk pokok sawit menghasilkan buah yang banyak.
 2. Mengandungi mineral zeolite dan bahan organik yang meningkatkan CEC (Cation Exchange Capacity) dan juga membekalkan nutrien-nutrien lain seperti kalsium, silika dan lain-lain nutrien mikro untuk pertumbuhan pokok yang sihat.
 3. Mineral Zeolite untuk membantu nutrien bertahan lebih lama dikawasan perakaran pokok kerana peningkatan CEC tanah berupaya mengawal pelepasan nutrien-nutrien seiring dengan keperluan nutrien-nutrien pokok.
 4. Bahan organik yang terdapat di dalam MPOB F4 berupaya untuk menarik kehadiran mikro-organisma yang efektif untuk menyuburkan tanah.
 5. Baja MPOB F4 mempunyai sifat spesifik yang sesuai digunakan di tanah teres kawasan berbukit yang kandungan organik tanahnya rendah dan juga jenis-jenis tanah bermasalah seperti tanah lateratik, tanah liat dan tanah berpasir

Monday, August 19, 2013

Mengenali Anak Anda (Umur 2-3 Tahun)

Sejak akhir-akhir saya kurang menumpukan perhatian terhadap pembelajaran anak sulung saya di rumah. Mungkin disebabkan kepenatan, kesibukan suami dan kekangan masa yang saya hadapi seminggu dua ini. InsyaAllah saya akan cuba memperbaiki cara saya terutamanya dalam segi menguruskan masa bersama anak-anak. Ingin saya berkongsi cara-cara mendidik anak-anak yang berumur 2 hingga 3 tahun di rumah. Artikel ini saya ambil dari www.bicaramuslim.com. Semoga ia berguna untuk saya dan ibubapa diluar sana.
A. PERKEMBANGAN FIZIKAL
 1. Sangat aktif, suka berlari dan melompat. Sekiranya berkemungkinan, ibubapa perlu menyusun atur rumah agar ada ruang yang membolehkan anak- anak bergerak tanpa rasa bimbang berlaku kemalangan dan kecederaan. Membawa anak ke taman permainan adalah satu langkah yang bijak. Di situ anak-anak dapat melakukan berbagai-bagai aktiviti fisikal di bawah pengawasan ibubapa.
 2. Anak-anak di tahap ini belum dapat mengawal pergerakan otot-otot, sehingga mereka tidak dapat duduk diam dalam jangkamasa yang terlalu lama. Jadi, sia-sia saja kita meminta mereka duduk diam. Yang lebih baik ialah membiarkan mereka meneroka persekitaran sambil kita mengawasi mereka.
B. PERKEMBANGAN MENTAL
 1. Daya konsentrasi sangat pendek dan mudah merasa jemu..
 2. Rasa ingin tahu anak-anak di tahap ini sangat tinggi. Ibubapa perlu mengambil kira jenis alat permainan yang hendak dibeli. Permainan yang sesuai ialah permainan yang merangsang kreativiti anak-anak selain harus menarik dan tidak mudah rosak, Ajar anak menggunakan pancaindera (mendengar, melihat, menyentuh, mencium dan merasa). Libatkan sebanyak mungkin pancaindera anak dalam aktiviti seharian mereka misalnya: mendengar bunyi binatang, membawa mereka ke taman untuk melihat berbagai jenis haiwan dan sebagainya.
 3. Perbendaharaan kata mereka masih terbatas di tahap ini. Gunakanlah kata-kata yang sederhana dan konkrit, baik ketika bercerita ataupun ketika bercakap dengan anak-anak. Jangan menggunakan perkataan yang abstrak misalnya: tanggungjawab, keselamatan, kebenaran, keadilan dll. Adalah lebih baik menggunakan perkataan yang disertai dengan contoh-contoh kehidupan seharian.
 4. Pemikiran anak-anak di tahap ini sebenarnya lebih cepat berkembang berbanding dengan kemampuan untuk bertutur. Sebab itulah anak-anak sering didapati tergagap-gagap ketika bercakap. Ibubapa harus peka terhadap situasi ini dengan menunjukkan perhatian dan kesabaran. Bersedia untuk menjadi pendengar tanpa tergesa-gesa ataupun memaksa anak bercakap dengan lebih cepat.
C. PERKEMBANGAN EMOSI
 1. Menyukai suasana yang sudah dikenali dan takut pada suasana baru atau orang asing. Sekiranya anak sentiasa dibawa bergaul dengan orang sekeliling, perasaan takut lama kelamaan akan hilang.
D. PERKEMBANGAN SOSIAL
 1. Sifat dependent masih tinggi, namun kadang-kadang anak juga ingin menonjolkan sifat kemandirian. Biarkan anak melakukan sesuatu yang mampu ia lakukan sendiri.
 2. Egocentric. Anak-anak di tahap ini cenderung memperlakukan kanak-kanak lain yang sebaya dengannya sebagai suatu benda dan bukan sebagai individu. Ia belum boleh bermain "dengan" kanak-kanak lain dalam arti kata yang sebenarnya. Oleh itu, ketika bermain dengan kanak-kanak lain, perlu ada pengawasan dari orang dewasa supaya tidak terjadi keadaan di mana anak kita akan menyakiti anak-anak lain.
 3. Suka mengatakan "tidak" dan memang dalam usia ini anak bersikap "menentang". Selain itu anak juga seringkali "menguji" persekitaran dan orang-orang di sekelilingnya. Anak-anak perlu mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya. Tingkah laku mereka itu pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk mengetahui apa yang boleh atau tidak boleh dilakukannya. Oleh karena itu ibubapa harus tegas, jika perlu, berikan hukuman yang sesuai dengan tahap umur mereka bagi kesalahan yang dilakukan supaya mereka tahu bahwa yang dilakukannya adalah salah.
E. PERKEMBANGAN ROHANI (SPIRITUAL)
 1. Meniru tingkah laku orang dewasa, Sikap dan tingkah laku ibubapa harus membuat mereka memahami tentang ajaran Islam. Bermakna setiap perbuatan kita harus dikaitkan dengan ajaran Islam, seperti solat, berdo’a sebelum makan, membaca bismillah sebelum membuat sesuatu dll.
 2. Anak juga berkembang dari segi rohani. Oleh itu, ibubapa perlu menolong mereka untuk menyedari tentang kewujudan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Dengan demikian mereka akan belajar bahwa sekalipun Allah tidak dapat dilihat tapi Allah ada. Bermakna dalam setiap aktiviti kita seharian, ibubapa perlu mengaitkannya dengan kewujudan Allah.
AKTIVITI YANG SESUAI UNTUK ANAK-ANAK DI TAHAP INI
Secara fizikal, anak-anak yang berumur antara 2-3 tahun adalah anak yang suka bergerak, berlari, melompat, memanjat dan tidak boleh duduk diam untuk jangkamasa yang lama. Namun mereka cepat letih karena otot-otot belum berkembang dengan sempurna. Mereka belum dapat melakukan pekerjaan yang rumit. Ibubapa perlu menyediakan aktiviti dan permainan sederhana yang dapat anak-anak lakukan. Beberapa aktiviti yang sesuai untuk anak-anak di tahap ini ialah:
1. PERMAINAN BLOK
 
Gunakanlah blok-blok kayu/plastik, dan ajaklah anak-anak untuk menyusun blok-blok tersebut menurut imajinasi mereka sendiri. Biarkan mereka membuat bentuk menurut keinginan mereka, Permainan ini selain dapat merangsang perkembangan otot-ototnya, juga dapat membantu meningkatkan daya imajinasi mereka.
2. PUZZLE
Puzzle adalah permainan yang menyusun suatu gambar atau benda yang telah dipecah dalam beberapa bahagian. Jangan menggunakan puzzle yang terlalu rumit, tapi gunalah yang sederhana yang terdiri dari 5-10 keping, sehingga anak-anak dapat menyusun
dengan mudah.
3. MELUKIS
Sediakan kertas dan crayon dan biarkan anak-anak membuat gambar dan contengan menurut imajinasi mereka, walaupun pada tahap umur ini biasanya anak-anak masih belum melukis dengan sempurna.
4. MENAMPAL
Gunakan gambar-gambar sederhana yang telah dikenali oleh anak, misalnya meminta anak menampal "mata ikan" pada tempat yang sesuai. Boleh juga diberikan beberapa keping gambar dan minta anak menampalkan mengikut keinginan mereka sendiri, misalnya gambar
seorang gembala, seekor anjing, dan 3 ekor anak lembu serta sekeping kertas hijau berbentuk padang rumput yang luas. Aktiviti ini boleh juga disertai dengan aktiviti mengira. Selesai menampal gambar ajaklah anak mengira jumlah anak lembu, anjing dsbnya.
5. MEWARNA
Sediakan kertas dengan gambar di atasnya, pensil warna, atau crayon. Mintalah anak-anak mewarnakan gambar tersebut. Walaupun mereka belum dapat mewarna dengan sempurna, tapi aktiviti ini dapat melatih kepekaan mereka terhadap warna.
Itulah di antara beberapa aktiviti yang dapat dilakukan oleh anak-anak yang berumur 2-3 tahun. Semoga idea ini dapat membantu ibubapa sedikit sebanyak dalam melayani dan merangsang perkembangan anak-anak.

Anak Sawit baru 11 bulan ditanam dalam Kebun Kelapa Sawit sudah mengeluarkan bunga!!!Baja Yang digunakanGoogle+ Followers