Tuesday, July 24, 2012

Pengertian Emosi


Perkataan emosi berasal dari bahasa latin, iaitu emovere, yang bererti bergerak menjauh. Bermaksud menyifatkan bahawa kecenderungan bertindak merupakan pekara mutlak dalam emosi.

Tentang Emosi, kadang kita cenderung menganggapnya sebagai reaksi berlebihan atas adanya prilaku kurang berkenan untuk kita terima, kerana banyak juga yang selalu mengaitkan kata emosi hanya dengan perasaan marah atau kecewa.

Menurut Daniel Goleman, emosi adalah suatu perasaan dan fikiran yang khas, keadaan psikologi dan biologi yang merupakan dorongan untuk bereaksi atau bertindak kerana adanya rangsangan baik dari dalam mahupun dari luar individu, dimana pekara tersebut mampu berupa; marah, sedih, bahagia, takut, jengkel, malu, terkejut, cinta, benci, puas.. yang secara keseluruhan merupakan respon atas stimulus yang di terima.

Dengan melihat lebih luas, boleh di katakan bahawa emosi adalah bukan sesuatu yang buruk, kerana sebagaimana di nyatakan oleh Aristoteles dalam The Nichomacea Ethics adalah bukan emosional yang menjadi masalah, tetapi lebih kepada bagaimana kita mampu mengekspresikan dan mengendalikan semua jenis emosi dan menguasai nya dengan kecerdasan, bahkan Nafsu jika di latih dengan baik akan menghasilkan impak baik.
.
Emosi berkaitan dengan perubahan fisiologi dan berbagai fikiran. Jadi, emosi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, kerana emosi dapat merupakan motivator perilaku dan juga dapat mengganggu perilaku.

Beberapa tokoh mengemukakan tentang bermacam-macam emosi, antara lain Descrates. Menurut Descrates, emosi terbahagi bentuk iaitu : Desire (hasrat), hate (benci), Sorrow (sedih/duka), Wonder (hairan), Love (cinta) dan Joy (kegembiraan). Sedangkan JB Watson mengemukakan tiga jenis emosi, iaitu : fear (ketakutan), Rage(kemarahan), Love (cinta). Daniel Goleman (2002 : 411) mengemukakan beberapa bentuk emosi yang tidak jauh berbeza dengan kedua tokoh di atas, yaitu :
  1. Amarah : bengis, mengamuk, benci, jengkel, kesal hati
  2. Kesedihan : duka, sedih, muram, suram, melankolis, mengasihi diri, putus asa
  3. Rasa takut : cemas, gugup, khuatir, was-was, perasaan amat takut, waspada, tidak tenang, ngeri
  4. Kenikmatan : bahagia, gembira, riang, puas, senang hati, terhibur, bangga, lapang
  5. Cinta : penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, bakti, hormat dan kemesraan
  6. Terkejut : terperanjat, terkejut
  7. Jengkel : hina, jijik, muak, mual, tidak suka
  8. Malu : malu hati, kesal
Seperti yang telah dihuraikan di atas, bahawa semua emosi menurut Goleman pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak. Jadi berbagai bentuk emosi itu mendorong individu untuk memberikan respon atau bertingkah laku terhadap stimulus yang ada. Dalam the Nicomachea Ethics pembahasan Aristotles secara filsafat tentang kebajikan, karakter dan hidup yang benar, tentangannya adalah menguasai kehidupan emosi kita dengan kecerdasan. Nafsu, apabila dilatih dengan baik akan memiliki kebijaksanaan; nafsu membimbing pemikiran, nilai, dan membantu kehidupan kita. Tetapi, nafsu  menjadi tidak terkendalikan, dan hal itu seringkali terjadi. Menurut Aristoteles, masalahnya bukanlah mengenai emosional, melainkan mengenai keselarasan antara emosi dan cara mengekspresikan (Goleman, 2002).

Menurut Mayer (Goleman, 2002) orang cenderung menganut gaya-gaya khas dalam menangani dan mengatasi emosi mereka, iaitu : sedar diri, tenggelam dalam permasalahan, dan pasrah. Dengan melihat keadaan itu maka penting bagi setiap individu memiliki kecerdasan emosional agar menjadikan kehidupan lebih bermakna dan tidak menjadikan kehidupan yang dijalani menjadi sia-sia.

Berdasarkan huraian tersebut, dapat disimpulkan bahawa emosi adalah suatu perasaan yang mendorong individu untuk merespon atau bertingkah laku terhadap stimulus, baik yang berasal dari dalam mahupun dari luar dirinya.

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers