Thursday, March 14, 2013

PENDAWAIAN SELONGSONG PVK, PEMBULUH, SESALUR PVK

PENERANGAN
 
Sistem pendawaian selongsong PVK digunakan pada permukaan dinding rumah yang telah siap. Ianya bersaiz kecil dan nipis. Pendawaian jenis ini hanya dapat menampung kabel yang terhad.Pendawaian jenis ini mempunyai persamaan dengan pendawaian permukaan. Perbezaannya hanya kabel disalurkan menggunakan selongsong PVK. Kerja pendawaian ini dilakukan dengan memasang selongsong PVK di permukaan dinding terlebih dahulu.Kabel-kabel akan dimasukkan ke dalam selongsong secara beransur-ansur, setelah siap barulah ditutup dengan penutup selongsong. Berikut adalah senarai saiz selongsong PVK dan kegunaannya.
 
Jadual 1 : Saiz dan kegunaan selongsong PVK
  
Gambar 1: Pendawaian selongsong PVK
 
Sistem pendawaian pembuluh PVK pula digunakan di tempat yang terdapat bahaya kerosakan mekanikal yang minima. Sistem ini boleh dipasang di permukaan atau tersembunyi.
Sistem pendawaian sesalur PVK mampu menampung kabel yang banyak. Ianya sesuai digunakan kerana lebih selamat dan apabila ianya dipasang di dalam sesebuah bangunan, ia biasanya dipasang bergabung dengan sistem pendawaian lain.
Kebaikan 
 1. Kemas dan cantik
 2. Selamat, tidak terdedah pada kerosakan mekanikal bahan kimia dan haba
Kelemahan
 1. Kerja tambahan akan menjejaskan bangunan.
 2. Punca kerosakan sukar dikesan
Langkah-langkah membuat pendawaian selongsong, pembuluh dan sesalur PVK berdasarkan Rajah Bentangan dan Rajah Pendawaian:
 1. Lukis rajah bentangan dan rajah pendawaian pada kertas A4.
 2. Senaraikan bahan dan peralatan tangan yang hendak digunakan.
 3. Sediakan bahan dan peralatan tangan.
 4. Ambil ukuran dan potong selongsong, pembuluh dan sesalur mengikut rajah bentangan.
 5. Pasang alat tambah pada pendawaian selongsong, pembuluh dan sesalur.
 6. Buat pendawaian mengikut gambarajah pendawaian.
 7. Buat tamatan kabel
 8. Uji kefungsian litar.
Peralatan tangan dan kegunaanya
 Jadual: Alatangan 
 
Alat Tambah Pendawaian
Jadual: Alatambah
Peraturan elektrik dan keselamatan dalam pendawaian selongsong PVK.
 1. Rancang laluan selongsong terlebih dahulu.
 2. Pendawaian selongsong hendaklah dipasang ditempat yang tidak dimasuki air seperti: (Air hujan, Wap atau air memeluwap, Air terkumpul dan Air yang menitis).
 3. Pastikan setiap sambungan kabel pada setiap alur keluar pada selongsong mestilah baik dari aspek mekanikal dan elektrikal.
 4. Pastikan selongsong yang dipasang pada struktur rintangan api seperti lantai atau dinding tahan kebakaran mestilah ditutup rapi.
 5. Hujung selongsong yang dipotong hendaklah diratakan atau dikemaskan bagi mengelakkan kecederaan kabel.
 6. Jumlah kabel yang boleh dimasukkan ke dalam selongsong PVK hendaklah mempunyai faktor ruang yang tidak melebihi 45%.
Memeriksa kekemasan sistem pendawaian berdasarkan pemeriksaan visual.
 1. Pemeriksaan visual ialah pemerhatian melalui deria mata, sentuhan dan pendengaran. Biasanya ia dilakukan di peringkat awal selepas kerja-kerja pemasangan siap. Antara perkara yang diperhatikan:
 2. Laluan kabel yang betul dan sempurna.
 3. Jenis kod warna dan saiz kabel yang betul.
 4. Alat yang betul bagi tujuan pengasingan atau penyuisan litar.
 5. Mengguna kadaran alat perlindungan yang betul.
 6. Semua tamatan kabel ditandakan.
 7. Notis merbahaya dan amaran dipasang pada bahagian tertentu.
 8. Semua rajah dan arahan boleh dilihat dengan jelas.

No comments:

Post a Comment