Thursday, May 8, 2014

Teknik Pembajaan Sawit Efektif

  1. Teknik ‘task’. Task dengan jumlah pokok yang ditentukan diberikan kepada pekerja. Pekerja perlu menghabiskan baja dalam task tersebut. Sebarang pencabulan seperti dos baja tidak serata atau ada pokok yang tidak dapat akan dipertanggungjawapkan hanya kepada pekerja tersebut.
  2. Teknik ‘label’ – Pekerja dikehendaki menampal label yang tertera nombor atau nama pekerja pada pokok yang terakhir dalam baris pokok. Mandore mesti mengambil balik label yang diletakkan oleh pekerja. Sebarang masalah yang dijumpai oleh mandore semasa mengambil label, boleh terus ditujukan kepada pekerja berkenaan.
  3. Teknik angkat-masuk – Pekerja perlu mengangkat beg baja masuk ke tengah baris pokok dan mulakan pembajaan dari pokok yang terletak ditengah baris ke arah luar pokok yang terletak ditepi jalan.
  4. Teknik kereta sorong – Kereta sorong digunakan untuk mengangkat baja dan seorang pekerja lagi menabur baja.
  5. Teknik beg plastik – Baja di bungkus didalam beg plastik kecil dengan dos yang cukup untuk satu pokok. Kemudian pekerja membawa beg plastik yang berisi baja dengan jumlah yang sama dengan jumlah pokok dalam satu atau dua baris.
  6. Teknik ‘spreader’ – Aplikasi menggunakan spreader adalah yang terbaik. Baja dapat ditabur secara rata dan hampir sama. Apa yang penting ialah mengetahui jumlah pokok yang boleh menggunakan spreader dan yang tidak boleh seperti kawasan teres dan jurang.
  7. Perkara yang paling pokok dalam meningkatkan kecekapan penyeliaan pembajaan adalah mengetahui jumlah pokok dalam sesuatu kawasan dengan tepat. Teknik penomboran pokok boleh meningkatkan kecekapan penyeliaan. Anda boleh anggarkan secara tepat jumlah baja yang diperlukan sekiranya mengetahui jumlah pokok disesuatu kawasan dengan tepat. Sebarang baki baja yang berlebihan atau kekurangan disesuatu kawasan yang telah diprogramkan boleh menimbulkan kesangsian terhadap pekerja berkenaan seterusnya siasatan boleh dijalankan.
Sumber: http://sawitbiz.com/
 
 

No comments:

Post a Comment