Monday, June 13, 2011

Kaitan Gen, Ubat

Dr Zilfalil menunjukkan sampel darah yang diambil dari responden bagi tujuan kajian.Projek Variasi Manusia kenal pasti rawatan, ubat sesuai DNA selain penyakit

SEJENIS ubat mungkin mujarab bagi seorang pesakit namun ubat sama mungkin memudaratkan yang lain pula. Mengapakah boleh berlaku sedemikian?

Antara puncanya disebabkan perbezaan genetik kedua-dua pesakit berkenaan. Generasi baru ubat-ubatan bukan lagi lambakan ubat yang dihasilkan untuk keuntungan. Jika projek pemetaan genetik diambil kira, penghasilan ubat-ubatan farmakogenetik (kajian bagaimana perbezaan genetik mempengaruhi tindak balas atau reaksi manusia bertindak balas terhadap sesuatu ubat), akan memonopoli pasaran ubat dunia.

Bagi tempoh 1990 hingga 2003, pemetaan genetik yang dikenali sebagai Projek Genom Manusia (HGP) sudah bermula. Di Amerika Syarikat, HGP berjaya merekodkan antara 20,000 ke 25,000 gen dalam DNA manusia. Sejak itu banyak penyelidikan berkaitan pemetaan genetik dilakukan di seluruh dunia.

Selepas HGP, satu lagi projek genetik menyusul iaitu Projek Variasi Manusia atau Human Variome Project (HVP). HVP dicetuskan oleh Profesor Richard Cotton dan berpangkalan di Australia. Ia adalah satu inisiatif global bagi mengumpul data-data genetik manusia bagi tujuan merawat penyakit-penyakit yang berkaitan dengan mutasi gen.

Malaysia tidak terkecuali menyertai projek ini. Menerusi projek ini, ia akan memberi impak yang besar kepada kesihatan penduduk di sesebuah negara khususnya menerusi bidang pharmacogenomik dalam mengkaji maklumat genetik sama ada ubat digunakan berkesan atau tidak. Bukan itu saja, penghasilan peta genetik menerusi HVP juga akan memberikan maklumat yang lebih tepat mengenai sejarah penghijrahan penduduk dan mendedahkan tahap profil genetik pelbagai penduduk.
Ketua Konsortium Variasi Genom Manusia 1Malaysia (1MHGVC), Prof Madya Dr Zilfalil Alwi berkata, variasi genom dalam jujukan DNA mempengaruhi kecenderungan penyakit dan tindak balas individu terhadap ubat-ubatan, jangkitan dan vaksin.

Satu daripada variasi genomik itu ialah ‘single nucleotide polymorphism’ atau SNP yang berlaku apabila ada satu nukleotid (A, C, T atau G) yang berbeza antara individu-individu dan berlaku pada sekurang-kurangnya satu peratus daripada penduduk atau kumpulan etnik berkenaan.

“Justeru, dengan mengenalpasti variasi-variasi genomik ini, akan membolehkan penyelidik menjalankan kajian perbandingan antara kumpulan berpadanan yang berpenyakit dan yang tidak berpenyakit.

“Penemuan variasi-variasi ini akan memberi pengertian baru yang penting mengenai patogenesis, diagnosis, rawatan penyakit manusia dan pembangunan terhadap perubatan kepada sesebuah populasi,” katanya ketika ditemui, baru-baru ini.

Dr Zilfalil berkata, penemuan variasi genom memberi petunjuk penyebab kecenderungan penyakit yang dialami manusia dan sekali gus memberi jalan terbaik untuk menanganinya. Hal ini selaras dengan matlamat HVP bagi membolehkan rawatan yang lebih berkesan kepada pesakit berdasarkan kecenderungan penyakit yang dialami.

“Kini, 1MHGVC yang juga anggota HVP sudah mewujudkan pangkalan data SNP dan diharapkan kewujudannya akan memberi impak yang positif kepada para penyelidik di negara kita dalam usaha meningkatkan kualiti kesihatan di Malaysia,” katanya.

Beliau berkata, dengan kajian kecenderungan penyakit berdasarkan genetik, pesakit akan diberikan ubat berdasarkan ciri genetiknya. Ia membantu memberi rawatan lebih berkesan kepada pesakit selain mengurangkan risiko berlakunya tindak balas kesan sampingan (adverse reaction) terhadap sesuatu ubat yang diberikan.

Ahli 1MHGVC yang juga pakar Pharmacogenetik Universiti Malaya, Prof Dr Zahurin Mohamed, berkata kajian dalam bidang pharmacogenomik akan membantu memberikan identiti gen yang mempengaruhi tindak balas ubat-ubatan supaya ubat-ubat yang akan dibangunkan kelak lebih berkesan tanpa banyak kemudaratan yang timbul daripada penggunaannya.

“Disebabkan Malaysia negara berbilang kaum, kajian farmakogenomik amat diperlukan untuk mengkaji sejauh mana perbezaan antara kaum mempengaruhi keberkesanan sesuatu ubat, dan kajian sebegini dijangka akan membawa kita ke era yang membolehkan ramalan dibuat tentang keberkesanan sesuatu ubat pada masyarakat yang pesakitnya berbilang kaum seperti di Malaysia.

“Ia membolehkan pembangunan ubat dan vaksin baru terhadap sesuatu penyakit yang berkaitan. Ketika ini, di peringkat global, pemberian sesetengah ubat mengambil kira ciri genetik seseorang pesakit umpamanya dalam rawatan barah,” katanya.

Namun cabaran paling besar adalah syarikat farmaseutikal yang kerana sudah pasti ubat dihasilkan mungkin disasarkan kepada kumpulan majoriti. Jika berpandukan konsep farmakogenetik, untuk sesetengah jenis ubat, ia mungkin tidak akan dihasilkan lagi kerana bilangan kumpulan etnik yang berhadapan dengan penyakit itu mungkin terlalu kecil.

INFO:
  • Human Variome Project (HVP)
  • Nilainya kepada Negara:
  • Menyediakan kajian penduduk khusus bagi menentukan transmisi penyakit dan pola penghijrahan, seterusnya membantu meramalkan proses penyakit pada masa hadapan di kalangan rakyat Malaysia.
  • Hasilnya boleh digunakan untuk menubuhkan intervensi kesihatan awam yang dapat menghentikan penerimaan dan penyebaran penyakit-penyakit tropika seperti tuberculosis, penyakit berjangkit dan penyakit genetik umum di Malaysia (seperti kekurangan G6PD dan Beta Thalasemia). Dengan itu, membantu dalam merancang seluruh komuniti dan program terapi bagi menghentikan penyebaran penyakit.
  • Satu pangkalan data SNP dan CNV kebangsaan yang menyeluruh dan berpusat untuk para saintis dan penyelidik Malaysia. Satu pusat bagi saintis Malaysia untuk menyerah, mengakses dan menganalisa data SNP.
  • Membangunkan sumber manusia dan melatih pelajar dalam bidang kepakaran ini.
  • Penerbitan penemuan-penemuan ini di dalam jurnal antarabangsa yang berimpak tinggi.
  • Hubungan dan kerjasama antarabangsa dengan saintis terkenal dunia.

Oleh Hafizah Iszahanid
hafiza@bharian.com.my
Sumber: http://www.bharian.com.my/

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers