Tuesday, June 7, 2011

Syaitan Membisik Kejahatan

Diriwayat oleh Ibnu Mas’ud r.a., bahawasanya Rasulullah s.a.w. telah bersabda maksudnya:

“Sesungguhnya syaitan itu mempunyai bisikan hati kepada anak Adam (manusia) dan Malaikat juga mempunyai bisikan hati. Maka adapun bisikan hati syaitan itu, iaitu ia mengajak kepada kejahatan dan mendustakan kebenaran. Dan adapun bisikan hati dari Malaikat itu iaitu ia mengajak kepada kebaikan dan Membenarkan kebenaran. Maka barangsiapa mendapati sesuatu daripada demikian itu, maka ketahuilah bahawasanya dia itu daripada Allah, dan hendaklah ia memuji Allah, tetapi barangsiapa mendapati yang lainnya, hendaklah ia berlindung kepada Allah daripada syaitan itu.” (Riwayat Ibnul Jauzi)

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers