Monday, July 11, 2011

PENGGUNA HIJAU UNTUK KELESTARIAN ALAM SEKITAR


Pengguna “hijau” merupakan seseorang pengguna yang mementingkan alam sekitar ini. Pengguna “hijau” membeli barangan yang mesra alam atau barangan eko. Barangan mesra alam atau barangan eko merupakan produk yang tidak mempunyai bungkusan atau kurang pembungkusan, diperbuat daripada bahan semula jadi atau produk yang tidak mencemarkan alam sekitar. Pengguna “hijau” akan menggunakan kenderaan hibrid dan sentiasa membeli produk yang dibuat daripada bahan kitar semula.

Teknologi “Hijau”

Bidang "teknologi hijau" merangkumi perkembangan kaedah dan bahan, daripada teknik untuk menghasilkan tenaga yang tidak memberikan kesan negatif kepada alam sekitar.

Dunia sedang menghadapi dua cabaran utama dalam bidang tenaga iaitu bekalan tenaga yang tidak mencukupi dan mahal serta kesan negatif aktiviti manusia ke atas alam sekitar.


Pertumbuhan ekonomi sesebuah negara banyak bergantung kepada bekalan tenaga yang mencukupi untuk menampung pertumbuhan ekonomi tersebut.

Sumber tenaga utama untuk penjanaan elektrik diperolehi daripada sumber fosil (seperti bahan api gas dan arang batu).

Sektor pengangkutan, industri pembuatan dan penjanaan elektrik telah dikenal pasti sebagai sektor utama yang menggunakan sumber bahan api fosil ini.

Kerajaan Malaysia telah menggubal Dasar Teknologi Hijau Negara yang dilancarkan pada bulan Julai tahun 2009. Dasar Teknologi Hijau Negara bertujuan untuk memacu perkembangan teknologi hijau di negara ini di samping memelihara alam sekitar.

Empat tonggak di bawah dasar tersebut ialah tenaga, alam sekitar, ekonomi dan sosial. Bagi sektor tenaga, cabaran utama ialah untuk meningkatkan penggunaan sumber tenaga boleh diperbaharui dan menggunakan tenaga dengan cekap.

Teknologi “hijau”

Keberterusan - memenuhi keperluan masyarakat secara terus-menerus sehingga untuk kegunaan pada masa hadapan tanpa merosakkan atau mengurangkan sumber alam. Ringkasnya, pertemuan keperluan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi keperluan mereka sendiri.

"Rekabentuk dari “buaian ke buaian” (Cradle to cradle design) - menamatkan kitaran produk pengilangan yang berkonsepkan "buaian ke kubur", dengan mencipta produk yang boleh ditebus guna sepenuhnya atau digunakan semula.

Pengurangan Sumber - mengurangkan sisa buangan dan pencemaran dengan mengubah pola pengeluaran dan penggunaan.

Inovasi - mengembangkan teknologi alternatif - adakah bahan api fosil atau bahan kimia pertanian secara intensif - yang telah terbukti telah merosakkan kesihatan dan persekitaran.

Contoh bidang berkaitan teknologi ”hijau”

  1. Tenaga: Mungkin merupakan masalah yang paling mendesak untuk mewujudkan teknologi hijau. Ini termasuk pengembangan bahan api alternatif, yang merupakan kaedah baru untuk menghasilkan tenaga dan kecekapan tenaga.
  2. Bangunan hijau: Bangunan hijau meliputi semua aspek daripada pemilihan bahan binaan sehingga tempat bangunan tersebut berada.
  3. Persekitaran lebih suka membeli: Ini merupakan inovasi kerajaan yang melibatkan pencarian produk yang kandungan dan kaedah pengeluaran mungkin mempunyai kesan yang terkecil terhadap alam sekitar, dan mandat bahawa ia merupakan produk pilihan untuk pembelian kerajaan.
  4. Bahan Kimia hijau: Penemuan, desain dan aplikasi produk kimia dan proses untuk mengurangkan atau menghilangkan penggunaan dan pengeluaran bahan berbahaya.
  5. Nanoteknologi hijau: Nanoteknologi melibatkan manipulasi bahan pada skala nanometer, iaitu bersamaan dengan satu bilion meter. Sesetengah saintis percaya bahawa misteri perkara ini pada masa akan datang, yang bakal mengubah kaedah pengeluaran semua benda di dunia ini. cara bahawa segala sesuatu di dunia ini dicipta. ”Nanoteknologi hijau” adalah penerapan bahan kimia hijau dan prinsip-prinsip kejuruteraan hijau dalam bidang ini.
Kesimpulan

Era teknologi hijau merupakan satu tren yang tidak dapat dielakkan untuk mengurangkan kesan pemanasan global di dunia kita sekarang.

Sam Wong
Persatuan Pengguna-Pengguna Standard Malaysia

Sumber: http://www.konsumerkini.net.my/

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers