Sunday, November 27, 2011

Golongan kafir dari kalangaan Bani Israil yang dilaknati dalam Kitab Zabur dab Injil


Firman Allah s.w.t. bermaksud;

“Telah dilaknati orang kafir dari bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putera maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka derhaka dan sentiasa melampaui batas.” Surah Al-Ma’idah: 78.

Allah s.w.t. telah melaknai orang orang yang kafir dari Bani Israil di dalam kitab Zabur dan Injil.

Ibnu Abbas meriwayatkan; mereka dilaknati oleh setiap lisan, dilaknat pada zaman Nabi Daud di dalam Zabur, pada zaman Nabi Isa di dalam Injil dan pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. di dalam Al-Quran.

Ahli Tafsir menafsirkan; sesungguhnya kaum Yahudi itu ketika mereka melakukan pelangngaran pada hari sabtu (hari yang dikhususkan bagi mereka untuk beribadat), Nabi Daud mendoakan atas mereka (keburukan), kemudian Allah menjadikan mereka kera. Demikan juga kaum Yahudi pada zaman Nabi Isa, orang yang mengagungkan hidangan, sehingga nampak kekufuran mereka terhadap Nabi Isa. Lalu Nabi Isa mendoakan kaum Yahudi tersebut menjadi Khinzir

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers