Sunday, November 27, 2011

Hamnah binti Jahsy Pahlawan Perang Uhud


Hamnah binti Jahsy adalah saudara Ummul Mukmin Zainab. Ia adalah isteri Mush’ab bin Umair yang terbunuh dalam perang Uhud. Kemudian ia dikahwin oleh Thalhah bin Ubaidillah, yang melahirkan anak bernama Muhammad bin Imran.

Hamnah binti jahsy merupakan salah seorang wanita yang berbai’ah kepada Nabi Muhammad s.a.w., dan ikut serta dalam perang Uhud, untuk member minuman orang-orang yang kehausan, merawat dan mengubati orang-orang yang terluka.”

Ibnu Sa’ad berkata; “Rasulullah s.a.w. pernah memberinya makanan dari harta di Khaibar sebanyak tiga puluh wasaq.”

Ibu Hamnah ialah Umaimah binti Abdul Muthalib dan ia juga merupakan ibu kepada kepada Muhammad bin Thalhah yang terkenal banyak bersujud kepada Allah. Ia juga merupakan contoh yang baik untuk diteladani dalam pergorbanan dan perjuangan untuk menegakkan agama Allah.

Kedudukkan Hamnah binti Jahsy dalam perang Uhud standing dengan kaum lelaki. Diriwayatkan “Ia datang ke tempat pertempuran untuk mengambil orang terluka lalu mengubatinya”.

Hamnah adalah seorang pejuan wanita yang tabah dan ikhlas. Ketika suaminya Mush’ab bin Umair syahid dalam peperangan Uhud, ia menerimanya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Sehingga Allah menggantikannya dengan Thalhah bin Ubaidillah, salah seorang sepuluh sahabat yang dijamin masuk syurga.

Nama Hamnah binti Jahsy, Mush’ad bin Umair dan Thalhah bin Ubaidillah sering disebut-sebut oleh orang ramai, sepanjang zaman. Mereka adalah lambang perjuangan dan pengoraban untuk diikuti kita di zaman ini.

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers