Friday, April 1, 2011

Nabi terperlihara dari godaan syaitan


Riawayat dari ‘Urwah bin Az-Zubair, bahawa Siti Aisyah r.a. bercerita kepadanya bahawa pada suatu malam Rasulullah s.a.w. keluar dari rumahku. Lalu timbul cemburuku kepadanya dan aku mengikutinya dari belakang.

Tiba-tiba Baginda kembali dan melihat apa yang aku buat seraya Baginda bersabda: “Cemburukah engkau hai Aisyah:” Aku menjawab: “Bagimana tidak cemburu orang yang seperti aku terhadap orang yang seperti engkau?” Maka sabdanya: “Adakah yang telah datang kepadamu syaitanmu!” Mendengar itu Aisyah terkejut lalu bertanya: “Apakah ada padaku syaitan ya Rasulullah?” “Ya! Ada” Jawab Rasulullah. Aisyah bertanya: “Apakah ada pada setiap orang?” Jawab Rasulullah: “Ya, ada pada setiap orang.” Nabi menegaskan. “Apakah ada juga pada engkau ya! Rasulullah?” bertanya Aisyah lagi. Akhirnya Nabi s.a.w bersabda, maksudnya:

“Ya ada tetapi Tuhanku yang Maha Gagah dan Maha mulia telah menolongku untuk mengalahkan syaitan, sehingga aku selamat.”

No comments:

Post a Comment