Thursday, April 5, 2012

Aktiviti Ekonomi Di BandarMengikut Santos, M. (1975), sesebuah bandar mempunyai dinamik ruangan, yakni aktiviti ekonomi kerana ketidaksamaan dari segi geografi dan individu. Untuk menilai kepada ruangan ekonomi ini, kita perlu pertimbangkan dua faktor, iaitu pengeluaran dan penggunaan. Pengeluaran adalah maksimum di sesuatu lokasi geografi boleh disebabkan oleh ekonomi perkelompokan. Keadaan ini wujud apabila industri yang sama jenis berkelompok di sesuatu tempat yang sama, pengkongsian maklumat, tenaga buruh dan kemudahan lain dapat menjimatkan kos. Dari segi penggunaan pula, kepadatan penduduk dan citarasa mereka adalah faktor yang mempengaruhi ruangan dinamik tersebut.

Santos, M seterusnya membahagikan ruangan dinamik ini kepada 2 bahagian atau sistem. Mengikut beliau, bandar bukan satu entiti homogenius, tetapi dibahagikan kepada sistem "Upper Circuit" dan "Lower Circuit" seperti berikut:
Pengkategorian 2 "circuit" adalah berguna untuk memahami bandar sebagai satu "organisma hidup". Geertz (1963:34) menceritakan tentang "ekonomi berorientasikan firma" dan "ekonomi bazaar". Dalam perkataan mudah, "upper circuit" meliputi bank, perniagaan dan industri eksport, industri moden, perdagangan dan perkhidmatan dan pemborong dan "trucking". "Lower circuit" meliputi pembuatan bentuk bukan intensif modal, perkhidmatan tidak moden seperti peruncitan dan perdagangan skalan kecil dan tidak moden.
Sumber: Santos, M (1975)

Pada umumnya, perbezaan utama di antara aktiviti "Upper circuit" dan "Lower circuit" adalah ciri-ciri tekonologi dan organisasinya. "Upper circuit" menggunakan teknologi berintensifkan modal, import tiruan dan bertaraf tinggi. Di "Lower circuit" pula, teknologi adalah berintensifkan buruh dan biasanya berasaskan tempatan.

Selain itu, aktiviti di "Upper circuit" bergantung kepada kredit bank sementara aktiviti "Lower circuit" bergantung kepada kredit dan tunai juga. Biasanya, tunai yang kecil jumlahnya sudah memadai untuk dijadikan model memulakan aktiviti "Lower circuit". Perbezaan lain telah disenaraikan di jadual di atas.

Ekonomi Mampan

Mengikut Blowers, A. (1993), ekonomi mampan boleh digalakkan jika ia dikaitkan kepada keperluan perubahan persepsi, corak hidup dan kehidupan.

"Developing a sustainable economy implies altering the way in which an economy is managed and resulting this to the need for changed perceptions, life-styles and lifelihoods."

Untuk mencapai tujuan yang dinyatakan di atas, ekonomi mampan boleh dilihat dari 5 segi iaitu pemeliharaan sumber, alam bina, kualiti alam sekitar, kesaksamaan sosial dan penyertaan.

Terdapat 3 aspek dalam aktiviti ekonomi yang boleh diambil tindakan untuk menuju suatu pembangunan mampan.

1. "Penghijauan perniagaan" 

Secara amnya, perniagaan adalah aktiviti ekonomi yang berkaitan dengan ekonomi kewangan. Ia melibatkan pemprosesan sumber-sumber untuk dijadikan produk yang dapat memenuhi kepuasan rakyat atau pengguna. Di rantaian ini, kita boleh "menghijaukannya" dengan penggunaan sumber-sumber yang "hijau", pemprosesannya yang "hijau" dan produk akhir yang "hijau".

2. Perancangan dan pembangunan ekonomi

Perancangan patut menggalakkan perubahan dalam lokasi aktiviti yang sepandan dengan lokasi sumber infrastruktur dan perumahan dan yang mana menyumbang kepada penyebaran peluang pekerjaan yang seragam.

3.  Cara hidup yang mampan

Lokasi, bentuk dan operasi aktiviti ekonomi.

Sumber: http://www.hbp.usm.my/

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers