Tuesday, December 16, 2014

Kurikulum Masa Hadapan

Kurikulum adalah pusat intelektual persekolahan dan sistem mesej utamanya. Ia menghubungkan bersama-sama pengetahuan dan kemahiran akademik serta vokasional dengan identiti peribadi dan budaya masyarakat awam. Ia menyatakan apa yang perlu dikaji dan kaedah siasatan untuk mengkajinya. Pada asasnya kurikulum yang menentukan kandungan mata pelajaran tertentu. Lebih penting lagi, ia menggambarkan nilai-nilai dan matlamat yang digunakan untuk mewajarkan jumlah program dalam sesuatu institusi pendidikan dan semua proses pendidikan serta pembelajaran yang berjalan dengan di dalamnya.
 
Melihat lebih dari segi politik, kurikulum yang terdiri daripada amalan-amalan yang membawa maksud khusus dan kepentingan dalam masyarakat. Kurikulum ini bertindak, maka, sebagai saluran kuasa-kuasa lain dan konflik dalam masyarakat. Ia diserap dalam perbahasan kompleks sosial, budaya, politik, dan ekonomi dan konflik mengenai siapa yang boleh "memilih" untuk dimasukkan apa yang diambil kira sebagai "pengetahuan rasmi." Di sesetengah negara, kurikulum sekolah yang dinyatakan di peringkat kebangsaan, sebagai negara kurikulum. Ia mengenakan kesan yang kuat ke atas pelajar, penstrukturan cara di mana mereka memahami dunia mereka hadapi, menggalakkan norma tingkah laku yang boleh diterima dalam masyarakat, dan berfungsi untuk menghasilkan semula struktur politik, sosial, dan kelas.
 
Mana-mana usaha untuk mengubah kurikulum, pusat persekolahan, boleh menghantar gelombang kejutan seismik melalui sekolah-sekolah dan seterusnya ke dalam masyarakat itu sendiri. Kebanyakan perubahan kurikulum berikut formula mudah ini:
  1. Satu wawasan pilihan masyarakat dikenalpasti.
  2. Syarat-syarat untuk kewujudan satu masyarakat yang kemudiannya dikenalpasti.
  3. Peranan sistem pendidikan dan kandungan dan bentuk bahawa kurikulum yang perlu diambil untuk mencapai matlamat ini adalah sosial diperjelaskan.
  4. Penyerahan cara untuk mereka hujung kemudiannya digubal, mengakibatkan perubahan kepada bentuk dan perubahan kepada masyarakat kurikulum yang sedia ada.
Formula ini menyokong proses di mana kebanyakan perubahan kurikulum adalah alasan keluar, dirancang, dan dilaksanakan. Perubahan kurikulum, oleh itu, adalah satu tindakan politik, didorong oleh tafsiran tertentu tujuan pendidikan, aspirasi untuk masa depan, dan idea-idea tentang jenis orang bahawa masyarakat yang menjangka untuk keluar dari sekolah. Perubahan kurikulum berlaku apabila tercetus krisis pendidikan dimana, status quo pendidikan diserang untuk membawa yang berbeza, seolah-olah masa depan yang lebih baik. Kurikulum, kemudian, merupakan perwakilan tertentu realiti dan merupakan satu set mesej tentang masa depan. Ia mewakili apa yang diambil kira sebagai "pengetahuan rasmi."
 
Sumber: Ben Williamson, 2013: The Future of the Curriculum

No comments:

Post a Comment