Tuesday, December 16, 2014

Penilaian kurikulum

Apakah penilaian? Penilaian adalah proses pengumpulan data satu program untuk menentukan nilai atau nilai dengan tujuan untuk memutuskan sama ada untuk menerima, menolak, atau menyemak semula program itu. Program dinilai untuk menjawab soalan dan kebimbangan pelbagai pihak. Orang ramai ingin tahu sama ada kurikulum yang dilaksanakan telah mencapai matlamat dan objektifnya; guru ingin tahu sama ada apa yang mereka lakukan di dalam kelas yang cekap; dan pemaju atau perancang ingin tahu bagaimana untuk meningkatkan produk kurikulum.
 
McNeil (1977) menyatakan bahawa "penilaian kurikulum adalah satu percubaan untuk membuang cahaya di dua soalan: Adakah dirancang peluang pembelajaran, program, kursus dan aktiviti seperti yang dibangunkan dan dianjurkan keputusan sebenarnya menghasilkan dikehendaki? Bagaimanakah persembahan kurikulum terbaik diperbaiki? "(P.134).
 
Ornstein dan Hunkins (1998) mentakrifkan penilaian kurikulum sebagai "satu proses atau kelompok proses yang orang mempamerkan prestasi menggalakkan untuk mengumpul data yang akan membolehkan mereka untuk membuat keputusan sama ada untuk menerima, menukar, atau menghapuskan something- kurikulum secara umum atau buku teks pendidikan khususnya "(p.320).
 
Worthen dan Sanders (1987) mentakrifkan penilaian kurikulum sebagai "penentuan rasmi kualiti, keberkesanan, atau nilai sesuatu program, produk, projek, proses, objektif, atau kurikulum" (p.22-23).
 
Gay (1985) berpendapat bahawa tujuan penilaian kurikulum adalah untuk mengenal pasti kelemahan dan kekuatan serta masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan; untuk meningkatkan proses pembangunan kurikulum; untuk menentukan keberkesanan kurikulum dan pulangan kewangan diperuntukkan.
 
Oliva (1988) ditakrifkan penilaian kurikulum sebagai proses menggariskan, mendapatkan dan memberikan maklumat yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. Alternatif keputusan utama untuk mempertimbangkan berdasarkan penilaian keputusan adalah: untuk mengekalkan kurikulum adalah; untuk mengubah suai kurikulum; atau untuk menghapuskan kurikulum. 
 
Penilaian adalah suatu siasatan berdisiplin untuk menentukan nilai sesuatu. 'Perkara yang' boleh termasuk program, prosedur atau objek. Secara amnya, penyelidikan dan penilaian adalah berbeza walaupun sama alat pengumpulan data boleh digunakan. Tiga dimensi di mana mereka mungkin berbeza ialah:
  • Pertama, penilaian tidak perlu mempunyai sebagai matlamatnya penjanaan pengetahuan. Penilaian digunakan semasa penyelidikan cenderung untuk menjadi asas
  • Kedua, penilaian mungkin, menghasilkan maklumat yang digunakan untuk membuat keputusan atau membentuk asas polisi. Penilaian menghasilkan maklumat yang mempunyai kegunaan serta-merta manakala penyelidikan tidak perlu.
  • Ketiga, penilaian adalah suatu penghakiman bernilai. Hasil penilaian dalam pertimbangan nilai manakala penyelidikan tidak perlu dan ada yang akan berkata tidak sepatutnya.

No comments:

Post a Comment