Thursday, February 25, 2010

Adakah Keguruan Suatu Profesion?

Ada pendapat mengatakan guru sebagai seorang artis, yang membawa maksud bahawa pengajaran adalah seni (art) dan bukannya sains (science). Jika ini benar, guru dilahirkan (born) sebagai guru (guru tidak perlu dilatih), dan sehubungan itu pembangunan profesionalisme guru mungkin tidak diperlukan kerana pembangunan seorang artis adalah semulajadi (natural)

Adakah keguruan (teaching) boleh dianggap sebagai profesion (profession) atau pekerjaan (occupation)? Di Jepun, Japanese Teachers Union mendeffinisikan guru sebagai pekerja (workers), dan sepertimana lain-lain kesatuan guru hanya memberi fokus kepada peningkatan gaji guru dan lain-lain kebajikan sahaja. Tidak terdapat usaha dari kesatuan untuk membantu guru meningkatkan status guru sebagai profesional dan mempromosikan pembangunan profesionalisme guru.

Hoyle (1995) menggariskan lima kriteria untuk mendefinisikan sesuatu bidang pekerjaan sebagai profesion; fungsi sosial, pengetahuan, autonomi pengamal, autonomi kolektif dan nilai profesional. Menurut Hoyle, keguruan tidak memenuhi semua kriteria untuk diiktiraf sebagai profesion.

Keguruan dari sudut fungsi sosial (social function) dianggap sebagai kerana mempunyai kepentingan yang jelas dalam membangunkan masyarakat dan melahirkan modal insan yang diperlukan Negara seperti profesion lain.

Pengetahuan (knowledge) merupakan ciri penting sesuatu profesion. Dari sudut ini, keguruan boleh dianggap profesion kerana guru menerima latihan yang formal dalam bentuk latihan pra-perkhidmatan (pre-service) yang terancang sebelum dilantik sebagai guru. Pembangunan profesionalisme guru untuk meningkatkan lagi keguruan sebagai satu profesion. Guru perlu membuktikan kepada masyarakat bahawa guru sentiasa membangunkan profesionalisme secara berterusan.

Guru tidak mempunyai autinomi (pracititioner autinomy) kecuali di beberapa negara maju seperti United Kingdom dan Amerika Syarikat. Peranan guru di banyak negara ditentukan oleh pentadbir, naziran dan sebagainya. Guru hanya melaksanakan kurikulum yang telah ditentukan oleh mereka yang dianggap pakar dan tidak mempunyai ruang untuk merekabentuk kurikulum sendiri. Dalam aspek ini keguruan buka suatu profesion.

Secara kolektif juga guru adalah kakitangan kerajaan negeri atau kerajaan pusat yang berperanan hanya untuk melaksanakan polisi kerajaan. Guru tidak mempunyai kebebasan atau autonomi kolektif (collective autonomy) dari kerajaan untuk pentadbiran kendiri (self-goverment). Guru diorganisasikan dalam bentuk kesatuan (union) bukannya badan profesional (professional organization), yang dengan itu memberi kesan negatif untuk menjadikan keguruan sebagai profesion.

Profession lain seperti perubatan atau perundangan mempunyai nilai profesional (profesional value) kerana mereka mempunyai akauntabiliti terhadap pelanggan. Ini sukar berlaku berlaku kepada guru kerana guru mempunyai pelanggan yang terlalu ramai untuk dipertanggungjawabkan. Seperkara lagi guru tidak ada kod etika yang khusus untuk menentukan tatakelakuan seperti profesion lain.

Walaupun terdapat perdebatgan samada keguruan dianggap sebagai profesion atau tidak, perkara yang lebih penting ialah guru perlu membina profesionalime yang tersendiri untuk meningkatkan kualiti sistem pendidikan negara. Guru perlu membangunkan pengetahuan, kemahiran, sikap dan nilai yang membolehkan guru mempunyai kompetensi untuk menjadi guru yang berkesan.

Sumber: BPTV, KPM 2008.

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers