Monday, December 31, 2012

Boron Sebagai Mikronutrien Tumbuhan

Makronutrien ialah elemen penting ynag digunakan oleh tumbuh-tumbuhan dalam kuatiti yang besar untuk pertumbuhan pokok yang sihat. Setiap unsur-unsur ini mempunyai kepentingan tersendiri untuk nutrisi tumbuhan. Makronutrien utama ialah Nitrogen (N), Phosphorus (P), Potash (K), Sulfur (S), Kalsium (Ca) dan Magnesium (Mg).
 
Tambahan kepada unsur unsur ini, tumbuh tumbuhan juga memerlukan unsur lain seperti mikronutrien. Perbezaan utama antara makronutrien dan mikronutrien ialah keperluan kuantiti. Walaupun mikronutrien diperlukan dalam kuantiti yang kecil, kepentingannya dalam tumbuhan adalah sama seperti makronutrien. Jika semua nutrien penting dibekalkan kepada tumbuhan, ia tetap boleh menghadkan kualiti dan hasil tanaman jika salah satu mikronutrien adalah kurang. Dan Boron(B) ialah salah satu daripada mikronutrien yang penting untuk pertumbuhan pokok. 
 
Peranan Boron (B) sebagai nutrien tumbuhan 
 
Boron memainkan peranan penting dalam nutrisi tumbuhan. Beberapa fungsi Boron adalah berkaitan dengan nitrogen (N), fosforus (P), kalium(K) dan kalsium(Ca) dalam tumbuh-tumbuhan. Nutrisi Boron yang mencukupi adalah sangat penting untuk kualiti dan hasil yang tinggi untuk tanaman. Berikut ialah peranan utama boron berkaitan dengan: 
 1. Metabolisma karbohidrat
 2. Menggalakkan pertumbuhan akar
 3. Sintesis protein
 4. Pembentukan biji benih
 5. Pembentukan dinding sel
 6. Kadar Pembentukan dinding sel
 7. Pengangkutan kanji
 8. İntegriti membran
 9. Pendebugaan dan persenyawaan
 10. Metabolisma asid nukleik
 11. Pengligninan
 12. Respirasi
Sumber: http://www.activemicrofert.com.my/

No comments:

Post a Comment