Friday, December 14, 2012

Matlamat Perniagaan

Menurut Megginson et. al. (2006), terdapat empat faktor yang menjadi matlamat bagi individu menceburi bidang perniagaan iaitu ingin mencapai kebebasan, memperolehi pendapatan yang lebih besar, menyediakan peluang pekerjaan ataupun menyediakan barangan/perkhidmatan yang tidak di tawarkan oleh mana-mana pihak.

Longenecker et. al. (2006) menegaskan bahawa, penglibatan individu dalam bidang perniagaan disebabkan oleh ganjaran yang bakal diterima dari sudut kepuasan peribadi di mana perniagaan mampu menjana keuntungan yang berlipat kali ganda, bebas membuat segala keputusan kerana kita merupakan pemilik perniagaan berkenaan berbanding dengan bekerja makan gaji, menikmati kepuasan secara peribadi kerana segala yang diusahakan akan menjadi milik sendiri dan akhirnya kepuasan dari sudut memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat.

Begitu juga dengan Zimererer dan Scarborough (1998) yang berpandangan bahawa, mereka yang menceburi bidang perniagaan ini akan mampu mencapai matlamat yang diingini dalam kehidupan. Di antaranya adalah mampu untuk mengawal jalan hidup sendiri, boleh mencipta perbezaan berbanding dengan orang lain, berupaya menggunakan potensi diri dengan sepenuhnya, berpeluang mengaut keuntungan sebanyak yang mungkin, berpeluang menyumbang kepada masyarakat dan dalam masa yang sama mereka akan menghargai sumbangan tersebut dan akhir sekali kita boleh melaksanakan perkara yang kita suka dalam hidup ini.

Zaharuddin Yahya (1995) berpendapat menceburi bidang perniagaan dapat membantu individu merealisasikan segala impiannya, meringankan bebanan pihak lain, dapat menyumbang kepada agama, bangsa dan negara. Selain dari itu juga, sebagai pembina empayar perniagaan yang boleh diwariskan kepada keturunannya.

Motif seseorang yang terlibat dalam perniagaan menurut Wan Liz Ozman Wan Omar dan Sulzari Mohamed (2002) menjadi faktor pendorong kepada indvidu berkenaan menceburi bidang perniagaan. Pada kebiasaan individu ini ingin mencari kepuasan peribadi, meningkatkan taraf sosial, mengawal nasib diri dan pulangan keuntungan yang lumayan sebagai matlamat mereka menceburi bidang perniagaan. Namun begitu, kepuasan peribadi ini perlu diseimbangkan dengan keperluan kerohanian agar individu berkenaan tidak bongkak, lupa diri dan takbur apabila diberikan kekayaan yang berlipat ganda oleh Allah s.w.t.

Menurut pandangan Zaharuddin Yahya (1995) bagi seorang muslim apa jua pekerjaan yang dilakukan untuk mendapatkan rezeki yang halal maka ianya dianggap sebagai ibadah dan akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah s.w.t. Setiap ibadah mestilah berteraskan keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang abadi. Keuntungan abadi ini dirujuk kepada usaha untuk mencari keredhaan Allah bagi kesempurnaan kehidupan di dunia dan kebahagian yang kekal di akhirat.

Secara umumnya, Wan Mohd Nazif dan Fazilah Ibrahim (2005) telah merumuskan bahawa dengan melibatkan diri dalam perniagaan, individu tersebut boleh merealisasikan matlamatnya untuk menjadi bos kepada diri sendiri tanpa menerima arahan dari orang lain, menguruskan masa mengikut kesesuian diri, memberikan komitmen serta bekerja keras untuk diri sendiri, mampu untuk mendapatkan pendapatan yang lebih berbanding makan gaji dan berpeluang untuk memperolehi sesuatu dari peluang dan cabaran yang ada dalam bidang perniagaan.

Jika dilihat dari sudut Islam pula, tiada suatu ketetapan yang khusus untuk umatnya menceburi bidang yang tertentu bagi memenuhi matlamat hidupnya. Namun begitu segala yang dilaksanakan perlu mematuhi prinsip umum kehidupan kita sebagai seorang muslim iaitu segala aktiviti pekerjaan yang dilaksanakan tidak semata-mata mencari faedah kebendaan dan keduniaan. Sebaliknya kita perlu mengambil kira apakah pekerjaan yang kita laksanakan itu dapat menjadi ibadah yang boleh memberikan pahala untuk kehidupan di akhirat kelak. Ini telah diperjelaskan dalam Surah at-Taubah ayat 105 yang bermaksud: “Bekerjalah, nanti Allah dan Rasul serta orang mukmin akan melihat (menilai) apa yang kaum kerjakan”.

Sumber: http://www.islam.gov.my/

1 comment:

  1. Saya ingin berkongsi kesaksian mengenai bagaimana perkhidmatan pendanaan Le_Meridian membantu saya dengan pinjaman sebanyak 2,000,000.00 USD untuk membiayai projek ladang ganja saya, saya sangat berterima kasih dan saya berjanji untuk berkongsi syarikat pembiayaan ini kepada sesiapa yang mencari jalan untuk mengembangkan perniagaannya project.the syarikat adalah syarikat pembiayaan. Sesiapa yang mencari sokongan kewangan perlu menghubungi mereka di lfdsloans@outlook.com Atau lfdsloans@lemeridianfds.com Encik Benjamin juga pada WhatsApp 1-989-394-3740 untuk membuat perkara mudah bagi mana-mana pemohon.

    ReplyDelete