Monday, December 17, 2012

Hidup berkat, terselamat daripada api neraka dengan bersedekah

UMAT Muhammad SAW diberi kemuliaan dan pahala besar atas perbuatan sedekah oleh Allah SWT. Malah, amalan sedekah mempunyai rahsianya tersendiri antaranya sedekah dapat menambah umur seseorang, dapat menghilangkan akhlak buruk serta menjaga seseorang daripada kefakiran.

Diriwayatkan dari ‘Amr bin ‘Auf bahawa dia berkata: “Rasulullah SAW bersabda bermaksud: Sesungguhnya sedekah seorang muslim dapat menambah umur(nya), dapat mencegahnya dari kematian yang tidak baik, dan dengannya Allah akan menghilangkan sifat sombong , kefakiran dan sifat berbangga hati.”

Ungkapan ‘dapat menambah umur’ membawa maksud sedekah dapat menyebabkan seseorang mendapat keberkatan dalam umurnya iaitu dengan menghabiskan umurnya melakukan perbuatan salih (baik) walaupun dalam waktu sedikit.

Diriwayatkan dari 'Amr bin 'Auf bahawa dia berkata: "Rasulullah SAW bersabda bermaksud: Sesungguhnya sedekah seorang muslim dapat menambah umur(nya), dapat mencegahnya dari kematian yang tidak baik, dan dengannya Allah akan menghilangkan sifat sombong , kefakiran dan sifat berbangga hati."

Sedekah juga dapat menjadikan harta seseorang semakin bertambah dan diberkati Allah SWT serta dapat menjauhkannya daripada hal yang dapat merosakkan. Rasulullah SAW bersabda: “Sedekah tidak akan mengurangi (sedikit pun) dari harta (seseorang).”

Maksudnya, meskipun nampak terjadi pengurangan dalam jumlah harta dikeluarkan, akan tetapi pada hakikatnya pengurangan itu akan tertutup dengan keberkatan yang bersifat tersembunyi dan pahala yang dijanjikan Allah SWT.

Sedekah juga dapat menjadi penyelamat seseorang daripada api neraka, kerana itu jagalah kalian daripada api neraka meskipun dengan menafkahkan sepotong (separuh) kurma.

Diriwayatkan daripada ‘Adiy bin Hatim, bahawa di berkata: “Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Jagalah diri kalian dari api neraka meskipun dengan (menafkahkan) sepotong kurma.”
Secara umum, hadis ini mengandungi anjuran untuk bersedekah meskipun dengan jumlah yang sedikit kerana meskipun jumlahnya sedikit, dapat menutup diri orang yang bersedekah daripada api neraka. Ini adalah salah satu manfaat sedekah.

Buku Lah Tahzan untuk Umat Muhammad

Sumber: http://www.bharian.com.my/

No comments:

Post a Comment