Tuesday, December 11, 2012

PEMANGKASAN PELEPAH SAWIT

Tujuan
 • Untuk mengekalkan kanopi yang sihat sepenuhnya dengan membuang pelepah lebihan. (tua, mati, rosak dan berpenyakit)
 • Untuk mengekalkan luas daun yang optimum dan memaksimakan pengekalan nutrient dan air kedalam bahan kering vegetatif dan penghasilan buah. 
Kekerapan
 • Semasa menuai dan setahun sekali.
Peralatan
 
Pokok kelapa sawit muda (tinggi pokok kurang 4 meter)
 • Pahat (4 – 5 inci lebar) disambung pada batang paip besi.
 • Batu pengasah.
Pokok tinggi melebihi 4 meter
 • Sabit penuai.
 • Batu pengasah.
Kaedah Kerja
 • Sebelum tuaian yang pertama hendaklah dilakukan ‘basal pruning’ dan diikuti amalan curi buah selama 12 bulan.
 • Bilangan pelepah yang mencukupi perlu dikekalkan untuk menyediakan luas indek daun (LAI) yang mencukupi sepanjang hayat pokok kelapa sawit tersebut. Pemangkasan berlebihan dan kurang pemangkasan hedaklah dielakkan.

 • Pangkal pelepah hendaklah dipotong rapat bagi mengelakkan biji lerai terlekat.
 • Pokok mandul adalah tidak produktif, tetapi perlu dicantas juga untuk menjaga dan mengekalkan kebersihan lading sehinggalah ia diracun dan dibuang.
 • Penyusunan pelepah dikawasan rata perlu dibuat dengan kemas dilorong pelepah yang disediakan selang sebaris dengan lorong tuai.
 • Bagi kawasan bukit atau tanpa teres, susunan pelepah hendaklah dibuat melintang atau mengikut kontor teres.
 • Jangan biarkan laluan air tersekat dengan pelepah dan jangan bakar pelepah yang dipotong.
Keselamatan
 • Pekerja mencantas mestilah menjarakkan diri dari pokok dan memotong pada lingkaran pelepah bagi mengelakkan kecederaan dari pelepah yang jatuh.
 • Alihkan pangkal pelepah dan letakkan kawasan yang berduri kedalam ditengah lorong pelepah bagi meminimakan kecederaan kaki dan tapak kaki.
 • Bulatan yang bersih dan bebas dari rumpai akan menyediakan laluan yang selamat bagi pekerja mencantas pelepah.
 • Pahat, sabit, parang adalah alat yang tajam dan perlu digunakan dengan berhati-hati.
 • Kegagalan mengikut prosedur keselamatan boleh mengakibatkan kecederaan.

No comments:

Post a Comment