Thursday, January 3, 2013

Apa itu Kompetensi Pendidikan Berasaskan Kompetensi (Competency-Based Education)?

Pendidikan berasaskan kompetensi telah menjadi satu topik aga baru di kalangan pendidikan tinggi hari ini. Namun ianya menjadi semakin popular sebagai negara maju untuk mencari cara-cara untuk meningkatkan kemampuan sekolah serta kolej bagi mengukur pencapaian pembelajaran murid. Di Amerika Syariakt terdapat hampir banyak institusi mempunyai pendidikan berasaskan kompetensi, dan ianya telah memberi banyak manfaat pada pendidikan di negara tersebut.
 
Apakah pendidikan berasaskan kompetensi dan apa yang membuatkan ia berbeza dengan pendekatan yang lain? Ciri-ciri yang paling penting pendidikan berasaskan kompetensi adalah bahawa ianya mengukur pembelajaran tidak tertakluk kepada masa. Kemajuan pelajar dengan menunjukkan kecekapan mereka, yang bermaksud mereka membuktikan bahawa mereka telah menguasai pengetahuan dan kemahiran (dipanggil kecekapan) yang diperlukan bagi kursus tertentu, tanpa mengira berapa lama ia mengambil. Pembelajaran berasaskan kompetensi membolehkan murid untuk mengikuti pembelajaran berterusan hingga trampil tanpa masa sebagai sempadan.
 
Pendidikan berasaskan kompetensi adalah lebih baik untuk semua pelajar kerana ia membolehkan mereka untuk belajar dan belajar pada kemampuan mereka sendiri. Ia adalah amat sesuai kepada murid lambat belajar (Slow Learnner).
 
Kita tahu dua perkara tentang pelajar dewasa - mereka datang untuk pendidikan tinggi mengetahui perkara yang berbeza, dan mereka belajar pada kadar yang berbeza. Pendidikan berasaskan kompetensi mengiktiraf realiti ini dan sepadan dengan pendidikan kepada pelajar. Berbeza dengan satu saiz untuk semua pendekatan, ia membolehkan orang dewasa untuk kembali ke kolej dan memohon apa yang mereka telah pelajari, sama ada melalui pendidikan formal atau kerja mereka dan pengalaman hidup. Mereka boleh bergerak pantas melalui bahan mereka sudah tahu dan memberi tumpuan kepada apa yang mereka masih perlu untuk belajar. Bagi kebanyakan orang, ini bermakna bahawa mereka boleh mempercepatkan kemajuan mereka ke arah ijazah, menjimatkan masa dan wang.
 
Bagi memastikan kebersanan perlaksanaan Pendidikan Berasaskan Kompetensi yang berkualiti dan tekal, mengurangkan kos, serta memendekkan masa pembelajaran, beberapa langkah seperti berikut dipatuhi
  1. Ukuran pencapaian pembelajaran pelajar tidak bergantung kepada masa.
  2. Guru berkeupayaan membezakan setiap keupayaab muridnya. Kerana setiap murid belajar pada keupayaan yang berbeza dan mengetahui perkara yang berbeza sebelumnya. Ini adalah satu keperluan asas seorang guru sebelum menggunakan pendekatan Pendidikan Berasaskan Kompetensi.
  3. Guru dan murid harus bekerjasama. Guru akan membimbing pembelajaran murid, membantu pelajar mensintesis, dan mengaplikasi pengetahuan.
  4. Memastikan pentaksiran yang menentukan kecekapan pelajar mempunyai kesahan dan kebolehehpercayaan yang tinggi. Pekara asas Pendidikan Berasaskan Kompetensi adalah bahawa guru mampu menentukan apa yang murid perlu tahu dan dapat lakukan, dan setelah tamat sesi kursus murid telah menunjukkan kecekapan mereka. Ini juga bermaksud bahawa guru perlu menentukan kecekapan yang sangat jelas. Mendapatkan maklumat dari pihak luar adalah penting untuk memastikan bahawa kita telah mengenal pasti kebolehan yang relevan. Sebaiknya setelah pentaksiran kecekapan dihasilkan, guru perlu menggunakan perkhidmatan pakar dalam penilaian tersebut untuk memastikan bahawa guru mengukur perkara yang betul.
Melangkah ke arah Pendidikan Berasaskan Kompetensi ke dalam pendidikan sekarang akan memerlukan perubahan asas dalam cara kita melihat pendidikan tinggi dijalankan oleh negara maju terutama Amerika Syarikat. Melalui pendekatan ini, kita boleh melihat beberapa penambahbaikan pembelajaran murid, kerana kecekapandan kemampuan murid akan menjadi perkara yang utama.
 
Rujukkan: http://www.huffingtonpost.com/

No comments:

Post a Comment