Wednesday, January 9, 2013

Memahami Kepentingan Kerja Berpasukan

Bagaimana anda boleh menilai dan membangunkan satu pasukan yang padu
 
Konsep kerja berpasukan adalah sangat penting untuk kejayaan mana-mana pasukan. Semua jurulatih bercakap tentang bekerja sebagai satu unit, sebagai satu pasukan bersatu. Kerja berpasukan dan “unselfishness” mewujudkan tulang belakang pasukan yang hebat, tanpa mereka satu pasukan tidak boleh bersaing. Anda boleh mempunyai kumpulan superstar, tetapi jika mereka tidak bekerja dengan baik sebagai satu unit yang berjaya. Pasukan yang bekerja sebagai satu unit padu akan menjadi kunci dalam kejayaan mereka.
 
Berikut adalah beberapa perkara untuk mengambil kira apabila anda melihat pasukan anda:
  1. Adakah pasukan anda telah dipersetujui matlamat mereka dicipta sebagai satu pasukan?
  2. Adakah setiap ahli pasukan secara terbuka menggalakkan dan menyokong antara satu sama lain?
  3. Adakah mereka dan kakitangan kejurulatihan mempunyai komunikasi terbuka dengan satu sama lain?
  4. Adakah setiap ahli pasukan anda tahu apa peranan mereka dalam pasukan?
  5. Adakah terdapat sikap saling hormat menghormati di kalangan ahli pasukan andan dan dengan barisan kepimpinan/jurulatihnya?
  6. Adakah ahli pasukan anda menggunakan kenyataan seperti "kita" apabila merujuk kepada pasukan, atau adakah ia lebih "setiap manusia untuk dirinya" mentaliti?
  7. Adakah mereka mencipta imej pasukan yang positif untuk diri mereka sendiri?
  8. Adakah sumbangan individu setiap ahli pasukan yang diiktiraf (tanpa mengira sama ada dia adalah permulaan atau bukan)?
  9. Adakah ahli pasukan secara keseluruhannya komited untuk meningkatkan prestasi?
  10. Adakah setiap ahli menganggap diri mereka sebagai "sebahagian pasukan?"
Satu pasukan produktif mempunyai ahli yang berkongsi matlamat yang sama, wawasan yang sama dan mempunyai beberapa tahap saling bergantung yang memerlukan interaksi secara lisan dan fizikal. Pasukan wujud melalui sikap berkongsi tentang matlamat tertentu. Mereka mungkin datang bersama-sama untuk beberapa sebab-sebab yang berbeza, tetapi matlamat mereka adalah sama untuk mencapai puncak prestasi serta kejayaan. Setiap ahli pasukan adalah bertanggungjawab terhadap hasil dari kerja berpasukan.
 
Kerja Berpasukan
 
Untuk berjaya pada tugas di tangan semua yang terlibat perlu untuk menggabungkan usaha mereka. Jika semua orang melakukan tugas mereka dengan baik, maka ia meningkatkan apa pasukan itu boleh mencapai. Kerja berpasukan akan diiktiraf oleh semua orang, sekiranya mereka tahu bahawa perkara-perkara penting boleh berlaku jika individu menguasai asas-asas dan mempraktik kerja bersama-sama dalam satu unit. Setiap orang mempunyai peranan mereka sendiri yang unik, tetapi peranan individu setiap orang mesti diiktiraf dan dihargai.
 
Kerjasama adalah sesuatu yang mesti menjadi keutamaan yang tinggi dan diberi perhatian secara berterusan. Setiap ahli perlu memahami bagaimana pentingnya bagi mereka untuk bekerja dengan lancar bersama-sama sekiranya mahu berjaya. Setiap ahli mesti fokus kepada seluruh pasukan dan bersedia untuk bertindak tanpa mementingkan diri. Apabila cabaran timbul, pasukan perlu mempunyai sumber, akauntabiliti dan komitmen untuk berurusan dengan mereka dengan cara yang membina dan positif.
 
T.E.A.M. - Together Everyone Achieves More! (Bersama Semua orang Mencapai Lebih!)

No comments:

Post a Comment