Thursday, January 3, 2013

Competency-based Training (CBT)

Kompetensi Berasaskan Latihan (KBL) atau Competency-based Training CBT adalah merupakan salah satu pendekatan pengajaran dan pembelajaran dan ia amat sesuai dalam sistem Pentaksiran Bersaskan Sekolah (PBS). Walaupun amat berkesan, tetapi tidak ramai pendidik yang benar-benar memahami kaedah tersebut.
  
Kompetensi bermaksud "kecekapan, dengan lain perkataan Kompetensi adalah satu set pengetahuan, kemahiran, tingkah laku, sikap dan ciri-ciri yang membezakan seseorang daripada yang lain. Kebolehan fungsi berkaitan dengan pengetahuan teknikal atau kemahiran yang diperlukan oleh bidang atau profesion tertentu (contohnya, prinsip-prinsip perakaunan).
  
Kecekapan seseorang murid adalah sikap dan kemahiran individu yang diperlukan untuk mengendalikan hubungan profesional dan memudahkan pembelajaran dan pembangunan peribadi (contohnya, komunikasi). Kecekapan perniagaan berkaitan dengan keupayaan untuk melihat isu atau situasi dari perspektif perniagaan (contohnya, pemikiran strategik atau kritikal).
 
Dalam CBT guru perlu mampu membezakan antara "perlu tahu" dengan "baik untuk mengetahui’ oleh murid terhadap kompeensi tersebut. Jika ia tidak diperlukan, maka guru tidaklah terlalu menekankan kompetensi tersebut.
  
Satu sistem CBT, merangkumi kursus latihan yang berkaitan dengan prestasi kerja. Ia mengenal pasti tahap kecekapan yang diperlukan untuk pelbagai peringkat prestasi dalam fungsi kerja yang diberikan. Sebagai contoh, sistem CBT untuk sebuah bank besar akan mengenal pasti kompetensi yang diperlukan oleh seorang juruwang dengan kompetensi yang diperlukan oleh pengurus pentadbir pinjaman.
  
Namun begitu CBT diperingkat sekolah sebelum pmenyampaikan pengajaran dan pembelajan, guru perlu menganalisis setiap tugasan yang diperlukan dalam Dokumen Standard atau Huraian Sukatan Pelajaran dan bertanya:
  1.  Apakah pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk melaksanakan kompetensi ini?
  2.  Apakah tahap kecekapan yang diperlukan untuk melaksanakan kompetensi ini?

No comments:

Post a Comment