Monday, January 21, 2013

Mengapa Kompetensi Pendidikan Berasaskan Kompetensi (Competency-Based Education) amat sesuai dalam sistem pendidikan masa kini.

Pendidikan berasaskan kompetensi telah menjadi satu topik agak baru di kalangan pendidikan hari ini. Namun ianya menjadi semakin popular sebagai negara maju untuk mencari cara-cara untuk meningkatkan kemampuan sekolah serta kolej bagi mengukur pencapaian pembelajaran murid. Di Amerika Syariakt terdapat hampir banyak institusi mempunyai pendidikan berasaskan kompetensi, dan ianya telah memberi banyak manfaat pada pendidikan di negara tersebut.
 
Apakah pendidikan berasaskan kompetensi dan apa yang membuatkan ia berbeza dengan pendekatan yang lain? Ciri-ciri yang paling penting pendidikan berasaskan kompetensi adalah bahawa ianya mengukur pembelajaran tidak tertakluk kepada masa. Kemajuan pelajar dengan menunjukkan kecekapan mereka, yang bermaksud mereka membuktikan bahawa mereka telah menguasai pengetahuan dan kemahiran (dipanggil kecekapan) yang diperlukan bagi kursus tertentu, tanpa mengira berapa lama ia mengambil. Pembelajaran berasaskan kompetensi membolehkan murid untuk mengikuti pembelajaran berterusan hingga trampil tanpa masa sebagai sempadan.
 
Pendidikan berasaskan kompetensi adalah lebih baik untuk semua pelajar kerana ia membolehkan mereka untuk belajar dan belajar pada kemampuan mereka sendiri. Ia adalah amat sesuai dan membantu kepada murid lambat belajar (Slow Learnner). 
 
Untuk pelajar yang berpotensi tinggi, ia akan menjimatkan masa pembelajaran mereka, mereka boleh bergerak pantas melalui bahan mereka sudah tahu dan memberi tumpuan kepada apa yang mereka masih perlu untuk belajar. Bagi murid seperti ini, ia membolehkan mempercepatkan kemajuan mereka ke arah ijazah, serta menjimatkan masa dan wang.
 
Antara Faktor Pendidikan Berasaskan Kompetensi amat sesuai digunakan terutama dalam pendidikan Teknikal dan Vokasional adalah seperti berikut;
  1. Ukuran pencapaian pembelajaran pelajar tidak bergantung kepada masa tetapi kebolehan murid mencapai satu-satu prestasi yang diperlukan
  2. Guru berkeupayaan membezakan setiap keupayaab muridnya. Kerana setiap murid belajar pada keupayaan yang berbeza dan mengetahui perkara yang berbeza sebelumnya.
  3. Guru dan murid akan bekerjasama untuk mencapar sesuatu prestasi. Guru akan membimbing pembelajaran murid, membantu pelajar mensintesis, dan mengaplikasi pengetahuan.
  4. Guru mampu menentukan apa yang murid perlu tahu dan dapat lakukan, dan setelah tamat sesi kursus murid telah menunjukkan kecekapan mereka. Ini juga bermaksud bahawa guru dapat menentukan kecekapan yang sangat jelas.
Melangkah ke arah Pendidikan Berasaskan Kompetensi ke dalam pendidikan sekarang, akan memerlukan perubahan asas dalam cara kita melihat pendidikan tinggi dijalankan oleh negara maju terutama Amerika Syarikat. Melalui pendekatan ini, kita boleh melihat beberapa penambahbaikan pembelajaran murid, kerana kecekapandan kemampuan murid akan menjadi perkara yang utama.

No comments:

Post a Comment