Tuesday, January 8, 2013

Kerja Berpasukan

Adakah anda tahu perbezaan antara kumpulan dan pasukan? Istilah boleh digunakan silih berganti? Sebenarnya, terdapat perbezaan yang besar. Satu kumpulan adalah sekumpulan kecil orang yang yang lengkap dengan kemahiran dan kebolehan. Kumpulan tersebut mempunyai komited kepada matlamat pemimpin dan sanggup dipertanggungjawabkan oleh pemimpin. Dalam kumpulan, keputusan biasanya mewakili pandangan dominan, manakal kepimpinan kumpulan tersebut biasanya dipegang oleh seseorang.
 
Satu pasukan adalah satu kumpulan kecil orang-orang yang lengkap dengan kemahiran dan kebolehan untuk komited kepada matlamat yang sama, di mana mereka bergandingan antara satu sama lain terhadap apa yang dipertanggungjawabkan. Keputusan dibuat dalam pasukan adalah secara konsensus dan kepimpinan boleh dikongsi atau berputar, bergantung kepada tugas di tangan.
 
Yang paling penting, ahli-ahli pasukan bergandingan satu sama lain untuk bertanggungjawab meningkatkan prestasi. Apabila seseorang tidak melaksanakan, ahli pasukan bertanggungjawab menangani masalah tersebut. Mengapa kita mendengar tentang latihan dalam pembentukan pasukan, tetapi bukan latihan dalam pembentukan kumpulan? Jelas sekali, pasukan dan kepemimpin pasukan tersebut memerlukan kemahiran yang mungkin tidak diperlukan oleh kumpulan. Pembentukan pasukan adalah satu proses yang melibatkan beberapa langkah:
  • Mewujudkan matlamat pasukan
  • Penentuan metrik pasukan
  • Membangunkan sempadan pasukan
  • Melaksanakan latihan pasukan
  • Pemantauan prestasi pasukan
  • Membuat perubahan yang diperlukan untuk penambahbaikan
Walaupun terdapat banyak kelebihan dalam pasukan, namun dalam pembentukan pasukan mermerlukan komited daripada ahli untuk berlatih bagi memahami bagaimana pasukan bekerja. Mereka mesti mempunyai kemahiran yang diperlukan untuk menubuhkan matlamat pasukan, menentukan peranan ahli, memantau prestasi, menyelesaikan konflik, dan mengguna alat penyelesaikan masalah bagi penambahbaikan yang berterusan.
 
Pemimpin pasukan perlu memahami proses pembentukan pasukan. Mereka mesti berupaya untuk menilai kemajuan pasukan mereka dan menyediakan latihan dan sumber apabila diperlukan.
  
Pembentukan pasukan bukan satu tugas yang mudah, ia mengambil masa dan lebih usaha. Walau bagaimanapun, manfaatnya sangat berbaloi. Berprestasi pasukan boleh mencapai jauh lebih tinggi daripada individu atau kumpulan. 

No comments:

Post a Comment