Friday, January 4, 2013

Apa itu “Projret Based Learning (PBL)”?

Project Based Learning (PBL) atau Pembelajaran Berasaskan Projek (PBP), adalah dimana murid perlu melalui proses masa untuk memberi respon terhadap pelbagai persoalan yang agak kompleks ketika merungkai sesuatu masalah atau cabaran. Guru akan menilai projek-projek yang dihasilkan oleh murid dengan melihat bagaimana projek tersebut dirancang, diurus, dinilai dan dipilh. Dengan Ini ia dapat membantu murid tersebut mempelajari kandungan di dalam Dokumen Standard Kurikulum (DSK) atau Huraian Sukatan Pelajaran (HSP). PBL adalah salah satu kaedah Pengajaran dan Pembelajaran yang selari dengan kemahiran amalan abad ke-21 (seperti kerjasama, komunikasi serta pemikiran kritikal), ia juga mewujudkan produk berkualiti tinggi, produk sahih untuk dipersembahkan.
Pembelajaran Berasaskan Projek akan bermakna dan berkesan sekiranya:
  • Isi kandungan yang yang diajar adalah signifiken: Matlamat untuk pembelajaran murid jelas diperolehi daripada standard kandungan dan konsep utama di tengah-tengah disiplin akademik. 
  • Melibatkan pemikiran kritikal, penyelesaian masalah, kerjasama, dan pelbagai bentuk komunikasi: Soalan Memandu daripada guru sangat diperlukan untuk membantu murid mendapatkan jawapan bagi sesuatu pemasalah bagi menghasil Projek yang berkualiti tinggi. Murid perlu bukan sahaja mengingati maklumat tetapi mereka juga perlu menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi dan belajar untuk bekerja sebagai satu pasukan. Mereka perlu mendengar pendapat orang lain dan bersedia memberi idea, dan jelas ketika memberi pendapat. Selain daripada itu perlu membuat persembahan yang berkesan untuk menengahkan Projek mereka. Kemahiran, kecekapan dan tabiat fikiran tersebut merupakan elemen yang terdapat dalam "kemahiran abad ke-21”.
  • Melakukan siasatan sebagai sebahagian daripada proses pembelajaran serta mewujudkan sesuatu idea yang baru: Murid menimbul banyak persoalan, mencari jawapan, dan serta membuat kesimpulan, dan akhirnya murid bersedia untuk membina sesuatu yang baru: idea, tafsiran, atau produk.
  • Guru akan membuka Soalan Memandu murid mendapat jawapan: Kaedah akan menumpukan murid terhadap kerjanya dan mendalami pembelajaran mereka dengan merangka isu-isu penting ketika berdebat dalam melihat beberapa cabaran atau masalah.
  • Memberi gambaran untuk murid mendapatkan maklumat yang penting dan kemahiran yang diperlukan: Pembelajaran Berasaskan Projek bermula dengan membentangkan kepada murid dengan pengetahuan dan konsep dan kemudian memberi murid peluang untuk membentang idea mereka pula. Pembelajaran Berasaskan Projek bermula dengan wawasan produk akhir atau pembentangan. Ini mewujudkan konteks dan sebab untuk belajar dan memahami maklumat dan konsep.
  • Murid memberi pendapat dan membuat pilihan: Setiap murid belajar untuk bekerja secara bebas dan mengambil tanggungjawab apabila mereka diminta untuk membuat pilihan. Peluang untuk membuat pilihan, dan untuk menyatakan pembelajaran mereka dalam suara mereka sendiri, juga membantu untuk meningkatkan penglibatan pendidikan murid.
  • Proses semakan dan refleksi: Setiap murid belajar untuk memberi dan menerima maklum balas dalam usaha untuk meningkatkan kualiti produk yang mereka buat, dan diminta untuk berfikir tentang apa dan bagaimana mereka belajar.
  • Melibatkan orang luar bilik darjah: Murid membentangkan hasil kerja mereka kepada orang lain, di luar rakan sekelas mereka dan guru atau ibubapa. Kaedah ini adalah penting untuk meningkatkan motivasi mereka untuk melakukan kerja yang berkualiti tinggi, dan keaslian projek.
Mengapa menggunakan PBL?
Murid mendapat pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep dan standard di terhadap projek yang dihasilkan. Projek juga membina kemahiran kerja yang penting dan tabiat pembelajaran sepanjang hayat. Projek boleh membenarkan murid untuk menangani isu-isu masyarakat, meneroka kerjaya, berinteraksi dengan mentor dewasa, menggunakan teknologi, dan membentangkan kerja mereka kepada penonton di luar bilik darjah. PBL boleh memotivasikan pelajar dan meningkatkan penumpuanpembelajaran murid di dalam kelas.
 
Bagaimana PBL digunakan?
Sesetengah guru menggunakan PBL secara meluas sebagai penganjur kurikulum utama mereka dan kaedah pengajaran. Lain-lain menggunakan PBL kadang-kadang semasa tahun persekolahan. Projek berbeza dari segi tempoh, dari beberapa hari hingga beberapa minggu atau walaupun semester. PBL boleh menjadi berkesan di semua peringkat dan gred mata pelajaran serta sesuai dalam pendidikan vokasional dan teknikal.
 

No comments:

Post a Comment