Friday, January 4, 2013

Latihan Berasaskan Kompetensi (CBT)

Pengenalan dan Definisi
 
Latihan Berasaskan Kecekapan adalah latihan yang direka untuk membenarkan murid menunjukkan keupayaan mereka dalam melakukan sesuatu. Contohnya mungkin untuk membuat kopi, mewujudkan risalah, membawa pelancongan atau berurusan dengan karenah pelanggan.
 
Perkara utama tentang CBT adalah bahawa sama ada murid boleh atau tidak boleh (lagi) melakukan tentang perkara yang mereka belajar.
 
Murid tidak dijangka untuk melaksanakan tugas lebih baik daripada yang lain, atau tiada persaingan antara mereka. Tiada markah tambahan. Murid hanya perlu untuk menunjukkan mereka boleh melakukan tugas, aktiviti atau senaman baik untuk dinilai sebagai "kompeten". Dalam erti kata lain, mereka mesti berjaya pada tugas mereka diberi untuk melengkapkan bahawa unit bekerja.
 
Rubrik
 
Untuk membuat penghakiman yang ketika menilai keupayaan, prestasi atau cubaan murid, guru membuat objektif bagi menggambarkan kompetensi yang hendak dinilai.
 
Salah satu cara untuk membina objektif ialah dengan menggunakan kaedah Rubrik. Rubrik merupaka satu set kriteria yang digunakan untuk menilai prestasi murid. Melalui kaedah Rubrik, ia dapat membantu guru membuat penghakiman terhadap keupayaan, kemahiran seseorang (pelajar) boleh gunakan untuk menyediakan untuk mereka prestasi DAN membolehkan pemerhati kepada membuat bahawa pemerhatian dan penghakiman keupayaan, kemahiran dan pengetahuan murid. Rubrik yang terbaik apabila ia mempunyai banyak komponen dan direka dengan mengasingkan komponen proses atau prosedur, sehingga membolehkan guru menganalisis sitiap tindakan yang diperhatikan.
 
Unit Kompetensi
 
Modul yang disampaikan oleh guru mengandungi jumlah "unit". Setiap unit adalah kawasan kerja yang relevan kepada kriteria pencapai yang terdapat dalam Dokumen Standard kandungan. Dokumen Standard Kandungan dihasilkan sebagai panduan untuk membantu guru melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran bagi memastikan setiap kemahiran, pengetahuan dan kefahaman diperlukan sampai kepada murid.
 
Penilaian
 
Setiap unit mengandungi beberapa penilaian sendiri. Setiap perkara taksiran memberi murid peluang untuk menunjukkan kecekapan mereka dalam cara tertentu. Tiada dua penilaian akan sama dari segi kandungan mereka, walaupun kadang-kadang mereka boleh dikaitkan dengan barangan penilaian lain.
 
Apabila murid telah berjaya menyelesaikan semua item penilaian untuk unit, guru akan merekodkannya sebagai yang "kompeten" untuk unit tersebut. Murid tidak perlu menunjukkan kecekapan sekali lagi pada unti lain. Murid dinilai sebagai kompeten bagi semua unit sekiranya kecekapan yang hendak dinilai adalah sama. sijil anda. Kaedah ini dinamakan penilaian berkelompok, di mana murid akan belajar beberapa unit di sekali
 
Sekiranya berlaku murid tidak mampu menunjukkan prestasi yang memuaskan, atau tidak melepasi tahap yang dijangka. Guru perlu membenarkan murid mengulangi beberapa percubaan untuk menyiapkan aktiviti dan untuk memastikan mereka mencapai prestasi mengikut standard yang ditetapkan.
 
Penilaian "Belum kompeten"
 
Murid akan diberi satu lagi peluang untuk melengkapkan tugas penilaian dan menunjukkan mereka kompeten. Guru akan membimbing murid dan memberikan maklum balas untuk membantu murid mengenal pasti kesilapannya, atau dalam apa yang murid terlupa untuk melakukan, atau mengapa murid perlu melakukan perkara-perkara dalam cara yang berbeza. Kadang-kadang murid tidak perlu untuk dinilai keseluruhan prestasi keseluruhan lagi, memadai untuk satu komponen kecil.
 
Contoh: Murid dikendaki melengkap satu unit kompetensi seperti berikut:
  1. Mengisar biji kopi
  2. Menyediakan susu segar
  3. Menyediakan cawan
  4. Menggabungkan kopi dan susu dalam cawan
  5. Menghidang kepada pelanggan
Katakanlah murid selesai langkah 1 hingga 4 dengan betul, tetapi kopi tertumpah ketika menghidang kepada. Murid belum kompeten bagi keseluruhan tugas, namun ia hampir berjaya melengkapkan keseluruhan kompetensi. Disini guru pelu membuat keputusan sama ada meminta murid untuk melakukan keseluruhan 5 pekara perkara di atas lagi atau hanya meminta membuat perkara ke-5 sahaja.

No comments:

Post a Comment