Monday, October 18, 2010

Ciri Asas Rancanagan Perniagaan Yang Baik

Setiap Rancangan Perniagaan yang baik perlu memenuhi syarat asas berikut:

  1. Fakta dan maklumat yang diperlukan adalah benar dan terkini, yang diperolehi daripada sumber-sumber yang boleh dipercayai seperti rekod dan data dalaman perniagaan, statistik kerajaan, data penyelidikan pemasaran dan lain-lain.
  2. Maklumat atau data yang dikumpul dianalisis secara terperinci dan berasas
  3. Maklumat dan data-data yang berubah dari masa ke semasa diubahsuai dan dikemaskini.
  4. Mempunyai satu set penyata kewangan proforma aliran tunai, akaun penamat.
  5. Memberi fokus kepada keperluan pengguna. Penyediaan Rancangan Perniagaan hendaklah mengambil kira tujuan ianya disediakan, contohnya untuk memohon pinjaman bank, untuk mendapat tender dan sebagainya.
  6. Mempamerkan penyelarasan semua fungsi atau aktiviti perniagaan. Contohnya jika ramalan pendapatan pendapatan adalah RM1 juta, maka bahagian permasaran pengeluaran, kewangan, sumber manusia dan lain-lain aktiviti perniagaan bertindak sebagai 'satu pasukan' bagi mendapatkan sebanyak RM1 juta.
  7. Menunjukkan keazaman, komitmen dan kecekapan usahawan atau pengurus terbabit.
  8. Mempunyai pelan tindakan (action plan) yang jelas dan boleh dilaksanakan.

No comments:

Post a Comment