Thursday, October 28, 2010

Tentangan Syaitan dan Hawa Nafsu

Sememangnya golongan yang menurut hawa nafsu dan berjalan di atas kehendaknya adalah menjadi makanan yang enak bagi syaitan dan amat mudah digodainya.

Al-A’masy berkata: Ada seorang lelaki yang berkata-kata dengan jin, jenis syaitan berkata kepadanya bahawa jin itu pernah berkata:

“Tidak ada atas kami yang lebih berat menggodanya dari orang yang mengikut sunnah Rasulullah. Adapun terhadap orang-orang yang menurutkan hawa nafsu, maka kami akan permainkan mereka benar-benar”

Hendaklah orang yang berakal selalu berhati-hati terhadap musuhnya yang nyata ialah syaitan yang telah menyatakan permusuhannya kepada manusia dari sejak zaman Adam a.s. dan telah menghabiskan umurnya, dirinya dan segala usahanya untuk merosakan dan mencelakakan manusia.

Allah s.w.t. telah memberi peringatan kepada manusia supaya berhati-hati dan jangan menurut jejak langkah syaitan:

“Dan sesungguhnya kamu turuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya ia hanya menyuruhmu membuat kejahatan dan melakukan perbuatan nista dan supaya kamu mengatakan terhadap Allah, apa-apa yang kamu tidak ketahui.” (Al-Baqarah: 168-169)

Keinginan dan kehendak syaitan terhadap manusia tidak lain, melainkan untuk menyesatkan. Inipun diperingatkan oleh Allah s.w.t. yang bermaksud:

“Dan kehendak syaitan itu ialah akan menyesatkanmu satu kesesatan yang jauh.” (An-Nisa: 60)

Oleh kerana itu, itu janganlah kita menyembah syaitan alat-alat yang dijadikan syaitan sebagai penyembah supaya manusia tidak menyembah Allah lagi atau mengadakan syirik bagi-Nya dalam penyembahan-Nya. Ini juga diperingatkan Allah s.w.t. yang bermaksud:

“Tidakkah aku mengikat janji kepadamu hai anak Adam (manusia), iaitu janganlah kamu menyembah syaitan, sesungguhnya dia itu musuh yang nyata bagimu.” (Yaasin: 60)

Begitu juga kata harus menjauhi dari menurut dan menyembah hawa nafsu kerana ia adalah alat syaitan untuk menggoda manusia:

“Maka sudahkah engkau fikirkan orang yang menjadikan hawa nafsu nya sebagai tuhan. Dan Allah biarkan dia sesat padahal ia mengetahui dan dimenterai-Nya atas pendengarannya dan hatinya dan diadakan-Nya atas matanya satu tutupan . lantaran itu siapakah yang boleh memimpinnya selain Allah? Maka tidakkah kamu fikirkan?” (Al-Jatsiah: 23)

No comments:

Post a Comment