Monday, October 18, 2010

Format Rancangan Perniagaan

Rancangan Perniagaan yang formal mengandungi perkara-perkara berikut:

 1. Isi kandungan
 2. Ringkasan Eksekutif atau Abstrak
 3. Pengenalan
 4. Tujuan
 5. Latar belakang perniagaan
 6. Latar belakang pemilik
 7. Latar belakang projek
 8. Rancangan Organisasi
 9. Rancangan Pemasaran
 10. Rancangan Pengeluaran dan Operasi
 11. Rancangan Kewangan
 12. Jadual perlaksanaan Projek
 13. Rumusan
 14. Lampiran/Dokumen Sokongan

No comments:

Post a Comment