Friday, May 20, 2011

Ciri-ciri usahawan yang berjaya

Menurut Zimmener dan Scarborough (1996)
 • Komitmen dan keazaman
 • Keinginan untuk memikul tanggungjawab
 • Sentiasa berebut peluang
 • Berani mengambil Risiko terukur
 • Keyakinan diri
 • Daya kreativiti dan fleksibiliti
 • Keinginan kepada maklumbalas segera
 • Tahap tenaga yang tinggi
 • Bermotivasi untuk mencapai Kecemerlangan
 • Berorientasikan masa depan
 • Kesanggupan belajar daripada kesilapan
 • Berkeupayaan memimpin
 • Kerajinan
 • Berorientasikan matlamat
 • Inovasi
 • Berpengetahuan
Menurut Gartner (1986)
 • Membuat pembaharuan
 • Mebina dan melengkapkan rangkaian
 • Menggunakan kemahiran dan kemudahan dari tempat kerja
 • Membeli sebuah syarikat berdasarkan pengalaman dan mempunyai matlamat untuk memikir sesuatu perniagaan yang melibatkan risiko rendah
 • Memberikan perkhidmatan secara agresif melalui syarikat perundingan dalam bidang tertentu
 • Menghasilkan keluaran yang unik dan tidak sukar dikeluarkan secara teknikal serta bermutu tinggi
 • Memasuki bidang yang berlainan dengan pekerjaan sekarang

No comments:

Post a Comment