Sunday, May 1, 2011

Guna Ilmu Pertahankan Akidah Islam

KELEMAHAN dan kekuatan umat Islam bergantung kepada sikap dan mentaliti mereka dalam mengendalikan urusan kehidupan mereka di dunia ini. Al-Quran dan hadis merupakan rujukan dan panduan kepada umat Islam keseluruhannya.

Apabila umat Islam memahami dan mengamalkan ajaran al-Quran dan hadis, mereka akan menjadi satu umat yang kukuh dan berwibawa. Konteks ajaran al-Quran dan hadis patut difahami dalam perspektif yang luas merangkumi hal ehwal keduniaan dan akhirat.

Ulama-ulama Islam masa silam mengkaji dan memahami Quran dan hadis secara mendalam. Oleh itu mereka mampu mengawal dan memelihara kesahihan dan kebenaran Islam dalam menghadapi pelbagai bentuk ancaman dan cabaran.

Cabaran terhadap akidah dan ajaran Islam yang dihadapi oleh umat Islam adalah pelbagai. Bagi mengatasi masalah ini umat Islam perlu mengkaji kelemahan-kelemahan yang wujud di kalangan masyarakat secara rasional dan bijaksana.

Cabaran terhadap akidah Islam sering ditampilkan dalam bentuk pemikiran dan kefahaman. Bagi mengatasi permasalahan ini perbahasan dan penjelasan secara rasional dan intlektual adalah diperlukan.

Tindakan radikal dan kekerasan dalam menghadapi cabaran akidah adalah tidak bersesuaian dengan nature atau ilmu pengetahuan. Tindakan begini boleh menimbulkan kesan negatif terhadap kewibawaan Islam.

Perbahasan dan perdebatan berkaitan dengan akidah atau doktrin merupakan fenomena biasa bagi negara-negara maju dan sedang membangun. Pengaliran pelbagai ilmu pengetahuan termasuk ajaran agama, doktrin, ideologi, teknologi dan lain-lain bukan sahaja boleh menjadikan sesebuah negara itu maju dalam teknologi malah ia juga berkembang menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan doktrin.

Umat Islam perlu menyediakan diri mereka dengan ilmu pengetahuan yang mendalam dan pelbagai supaya setiap pengaliran doktrin dan ideologi yang menular dapat diatasi secara rasional dan hikmah.

Khalifah al-Ma'mun amat berminat terhadap ilmu-ilmu yang menggunakan akal atau logik termasuk falsafah Greek, Sanskrit dan Arab. Ketika pemerintahan beliau pengaliran ilmu-ilmu falsafah daripada Greek dan Rom serta doktrin pelbagai agama menggugat kedudukan akidah Islam berkaitan dengan konsep Tauhid yang dianuti oleh umat Islam.

Ketika ini ulama-ulama Islam begitu tekun mempelajari ilmu-ilmu falsafah, logik dan doktrin agama lain dengan tujuan untuk mempertahan akidah Islam secara rasional dan logik.

Umat Islam dalam negara ini perlu menunjukkan minat yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan. Mempelajari ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang boleh membentuk pemikiran dan jiwa yang mantap dan berhemah. Kurang kepakaran dalam ilmu pengetahuan bukan sahaja boleh melemahkan umat Islam dalam mempertahankan akidah dan ajaran Islam malah ia juga boleh menyebabkan umat Islam kurang bijak dalam tindakan.

Ibu bapa dan umat Islam keseluruhannya perlu menanamkan semangat membaca dan berminat mempelajari pelbagai ilmu pengetahuan sama ada daripada orang Islam atau bukan Islam kerana Rasulullah SAW bersabda dengan maksudnya, "Kalau kamu tidak memahami kejahilan maka kamu akan terlibat dalam kejahilan".


Oleh DR. SAODAH ABD. RAHMAN 
Penulis ialah Pensyarah Kanan Jabatan Usuluddin dan Perbandingan Agama,
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

Sumber: http://www.ipislam.edu.my/

No comments:

Post a Comment