Wednesday, February 16, 2011

Langkah Mengenalpasti Keperluan dan Kehendak Pelanggan


Setiap perniagaan bermula dari wujudnya keperluan dan kehendak pelanggan terhadap sesuatu barangan. Keperluan merupakan sesuatu yang asas yang mesti diperolehi, dimiliki dan digunakan dalam kehidupan seseorang. Ini termasuklah makanan, pakaian, perlindungan, pendidikan dan keselamatan.

Namun demikian, manusia juga mempunyai kehendak yang merupakan keinginan atau kemahuan peribadi untuk sesuatu yang lebih sempurna daripada yang asas. Kehendak seseorang itu lebih dipengaruhi oleh budaya, tahap pendidikan, tahap kemampuan dan keperibadiannya.

Keperluan dan kehendak manusia adalah terhad dan pelbagai. Ini membuka banyak peluang perniagaan untuk penawaran produk dan perkhidmatan.

Produk adalah sesuatu yang mempunyai rupabentuk fizikal bagi memenuhi samada secara langsung atau tidak langsung keperluan dan kehendak pelanggan.

Perkhidmatan pula adalah sesuatu yang tidak mempunyai rupabentuk fizikal tetapi mampu memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan.

Maka, seseorang usahawan mesti sentiasa peka tentang perubahan-perubahan yang berlaku dalam keperluan dan kehendak untuk mengenalpasti peluang-peluang perniagaan yang wujud.

1 comment: