Tuesday, February 22, 2011

Sistem Pendidikan Selepas Pembentukan Malaysia (1963 – 1975)


Satu sistem persekolahan menengah rendah yang komprehensif telah diperkenalkan pada tahun 1965. Tumpuan telah diberi kepada pendidikan teknikal dan vokasional dengan penubuhan Bahagian Pendidikan Teknikal dan Vokasional pada tahun 1964. Pada tahun 1968, proses peralihan bahasa pengantar bahasa Inggeris di sekolah jenis kebangsaan bermula berperingkat-peringkat dengan mengajar lima mata pelajaran dalam bahasa Melayu bagi Darjah 1 hingga 3. Perkembangan sistem pendidikan selepas penubuhan Malaysia dapat dikelompokkan kepada tiga tahap seperti dalam Jadual 4.2.

Jadual: Sistem Pendidikan Selepas Pembentukan Malaysia

No comments:

Post a Comment