Thursday, February 24, 2011

Tuhanku! Aku kenal Engkau

Diriwayatkan bahawasanya Allah s.w.t. telah mewahyukan kepada Nabi Daud a.s.: Wahai Daud! Kenallah Aku dan kenal dirimu!

Maka Nabi Daud pun berfikir, lalu berkata: Tuhanku! Aku sudah mengenaliMu bersifat keEsaan, kekuasaan dan kekekalan. Dan aku mengenali diriku yang bersifat kelemahan dan kebinasaan.

Maka berfirman Allah s.w.t.: Sekarang, barulah engkau mengenaliKU!

No comments:

Post a Comment