Thursday, February 24, 2011

TANDA-TANDA DAN MATI HUSNUL KHATIMAH - Mati Kerana Mempertahankan Harta


Harta kita yang diperolehi daripada sumber yang halal dan hasil daripada usaha titik peluh kita sendiri adalah harta yang hak kita dan kita berhak memerlihara dan mempertahankannya. Selain daripada harta kita ialah harta hak jemaah atau hak masyarakat Islam yang diamanahkan kepada kita supaya menjaganya, maka ia juga merupakan harta yang wajib kita perlihara dan dipeertahnkan daripada diambil orang tanpa kebenaran.

Islam tidak mengmandang harta benda dunia sebagai suatu remeh, bahkan Islam menjadikan harta benda duniawi sebagai salah satu alat terpenting untuk membangunkan hukum dan syariat Allah. Tanpa harta sebagai alat, Islam sukar untuk diperkuatkan.

Oleh yang demikian sekiranya pihak tertentu seperti perompak atau pencuri atau penjahat atau lain-lain yang hendak membuat khianat terhadap harta, sama ada peribadi atau harta jemaah atau masyarakat Islam, maka wajib mempertahankannya. Sekiranya dalam mempertahankan harta tersebut kita mati, maka mati kita itu dikira mati syahid.

Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud:

“Barang siapa yang mati kerana membeli hartanya, maka matinya adalah mati syahid” (Bukhari dan Muslim)

Pernah seorang Lelaki datang kepada Rasulullah s.a.w dan bertanya tentang masalah seorang Lelaki yang cuba merampas hartanya. Rasulullah menjawab: “Jangan kamu beri hartamu kepadanya”. Lelaki itu bertanya lagi: “Bagaimana kalau ia hendak menyerang aku.” Jawab Baginda s.a.w. “Hendaklah kamu melawan dia.” Lelaki itu bertanya lagi: “Bagaimana pula kalau ia membunuh aku?” Jawab Rasulullah s.a.w.: “Engakau mati syahid.” Lelaki itu bertanya lagi: “Bagaiman pula kalau aku dapat membunuhnya?” Rasulullah s.a.w. menjawab: “Dia di dalam neraka.” (Hadis Riwayat Muslim, Ahmad dan An-Nasai)

Dalam riwayat lain disebut bahawa Rasulullah s.a.w. menegaskan terhadap seorang Lelaki yang hartanya cuba dicerobohi oleh seseorang dengan sabda Baginda yang bermaksud:

“Lawanlah dia, demi membeli hartamua senhingga engkau menjadi salah seorang di antara syuhada di akhirat atau engkau dapat mempertahankan hartamu (dapat mengalah atau membunuh penceroboh)” (Ahmad dan An-Nasa)

Islam memandang harta sebagai salah satu kehormatan dalam hidup di samping iman dan maruah. Kerana harta sama ada milik peribadi atau milik masyarakat yang diperolehi secara halal serta digunakan untuk jalan kebajikan seperti untuk nafkah atau untuk jihad fisabilillah atau sebagainya merupakan harta yang perlu dipelihara dan diurus dengan b aik.

Sehinggalah Mu’az bin Jabbal ketika diutuskan oleh Rasulullah s.a.w. ke Yaman, di antara pesanan yang diberikan oleh Rasulullah s.a.w. selain daripada persoalan iman, Islam dan ehsan ialah Baginda s.a.w. berpesan tentang masalah harta masyarakat Yaman. Sabda Rasulullah s.a.w. kepada Mu’az yang maksudnya:“Perhatikanlah kehormatan harta mereka”

No comments:

Post a Comment