Tuesday, September 21, 2010

6 strategi perkasa vokasional, teknikal

BAHAGIAN Pendidikan Teknik dan Vokasional menggariskan enam strategi - serta beberapa pendekatan pengurusan terkini - untuk memperkasa pendidikan vokasional dan teknikal.
Enam strategi itu ialah:
  1. Mempertingkatkan kualiti pengurusan vokasional dan teknik.
  2. Memperkasakan kurikulum vokasional dan teknik.
  3. Meningkatkan hubungan industri dan badan profesional.
  4. Memperkasa keusahawanan di sekolah (school enterprise).
  5. Memantapkan jalinan hubungan dengan IPTA/IPTS dan agensi latihan awam dan swasta.
  6. Perancangan komunikasi - Mengubah minda masyarakat ke arah menjadikan program vokasional dan teknikal sebagai pilihan utama pendidikan.
Sementara konsep 5S adalah antara pendekatan pengurusan yang dicadangkan. Program 5S ialah sisih (seiri), susun dalam turutan (seiton), sapu (seiso), seragam (seiketsu) dan sentiasa amal (shitsuke).

Sumber: http://www.utusan.com.my/

No comments:

Post a Comment