Monday, September 6, 2010

Syaitan Membuat Tazyin (Menghiasi dan menggambarkan bagus sesuatu yang buruk)

Syaitan tahu bahawa menusia tidak mengetahui akibat sesuatu perkara. Maka segala perintah Allah digambarkan oleh syaitan kepada manusia adalah keburukannya. Dengan cara ini ramai manusia yang lemah iman dan bodoh akan meninggalkan segala perintah Allah s.w.t. Manakala segala larangan Allah, syaitan menggambarkan kebagusannya hingga manusia tertarik untuk melanggarkan perintah Allah. Allah s.w.t. berfirman bermaksud:

"Dan telah syaitan hiaskan (baguskan) bagi mereka amal-amal mereka, lalu ia halangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak terpimpin." (An-Naml: 24)

Inilah alat yang paling ampuh bagi syaitan untuk memperdayakan dan menggoda manusia, iaitu dibaguskannya segala perkerjaan yang buruk, sehingga mereka gembira mengerjakannya, dan lupa sama sekali akan akibatnya yang akan mencelakan diri sendiri.

Dengan jalan "Tazyin" atau menghiasi dan menggambarkan bagus sesuatu perkara buruk, supaya manusia menyimpang dari jalan Allah. Kalau manusia telah menyimpang dari jalan Allah, maka mereka telah berada dalam pengaruh syaitan. Akhirnya kemana sahaja manusia itu pergi, ia akan menuruti sekalipun akan dibawa ke neraka.

Orang yang telah terpukau dan tergoda hiasan syaitan, akan merasakan segala pekerjaan (dilarang Allah) yang dilakukannya itu baik belaka, walaupun bertentangan dengan kebenaran. Pekerjaan yang sememangnya telah terang-terang kebatilanya dipandang baik, dicari-cari alasan dan dalili supaya kelihatan benar. Demikianlah cara syaitan memutar belitkan kebenaran menjadi salah dan yang salah/batil kelihatan benar.

No comments:

Post a Comment