Tuesday, September 21, 2010

PENERAPAN UNSUR KEMAHIRAN KEBOLEHKERJAAN DALAM MATA PELAJARAN ASAS KEMAHIRAN VOKASIONAL

Kemahiran kebolehkerjaan didefinisikan sebagai kemahiran selain dari kemahiran teknikal, diperlukan untuk membantu mendapatkan pekerjaan, meningkat dan mencapai potensi diri dalam kerjaya yang diceburi, serta untuk menyumbang ke arah kejayaan organisasi (enterprise).

1. Pemetaan Kemahiran Kebolehkerjaan ( Employability Skills Mapping, Univ. of Kent, UK)
2. Kemahiran Abad Ke 21 (US/ Metiri Group)
3. Lapan kemahiran kebolehkerjaan yang utama yang dicadangkan oleh ACCI/BCA 2002:

• Berkomunikasi
• Bekerja dalam pasukan
• Menyelesaikan masalah
• Berinisiatif dan enterprise
• Merancang dan menyusun atur
• Mengurus kendiri
• Belajar
• Teknologi

4. Tiga kategori kemahiran kebolehkerjaan (Alabama Coop Exten. Sys. 2002):

I. Kemahiran Asas Akademik

• Bertutur
• Mendengar
• Membaca
• Menulis
• Mengira

II. Kemahiran Berfikir

• Belajar
• Menaakul
• Berfikir secara kreatif
• Membuat keputusan
• Menyelesaikan masalah

III. Kualiti Peribadi

• Bertanggung jawab
• Yakin diri
• Kawal diri
• Bersosial
• Jujur
• Berintergriti
• Adaptasi dan fleksibel
• Semangat berpasukan
• Menepati masa
• Efisien
• Arahan kendiri
• Bersikap positif terhadap kerja
• Bekerjasama
• Mengurus kendiri
• Menggayakan diri

Oleh: Raudah Majid BPK, KPM

No comments:

Post a Comment