Tuesday, September 21, 2010

Cabaran Pendidikkan Teknikal, Vokasional dan Kemahiran Menghasilkan Tenaga Kerja Profesional dan Berdaya Saing.

Dalam suasana persaingan yang cukup sengit di era globalisasi kini,kita dituntut untuk menguasai ilmu yang mantap dan luas yang memungkinkan setiap daripada para pelajar kita mampu menghadapi cabaran ini dengan bekalan ilmu yang cukup mantap dan rapi. Mungkin kerana cabaran pendidikan masa kini dilihat terlalu hebat maka sistem pendidikan negara juga terpaksa diubahsuai dan direkabentuk sesuai dengan keperluan dan perubahan yang mendadak ini.

Pastinya ramai di antara kita terutamanya ibubapa yang menaruh harapan yang tinggi terhadap pencapaian anak-anak mereka apabila pendekatan pendidikan yang dibawa menerusi sistem persekolahan memberikan penekanan terhadap pengajaran dan pembelajaran (P&P), sumber manusia, kemahiran dan sikap, teknologi, sistem pengurusan yang lebih cekap, dan perubahan kepada beberapa polisi yang tertentu.

Semuanya ini dilihat sebagai satu usaha murni untuk melahirkan generasi pelajar yang jauh lebih hebat dan berketrampilan dalam menghadapi era yang juga hebat dan penuh dengan persaingan ini. Tetapi adakah sistem pendidikan yang sedemikian rupa mampu untuk melahirkan generasi pelajar yang kita inginkan.

Oleh yang demikian antara factor-faktor yang perlu difikirkan adalah seperti berikut:

1. Falsafah Pendidikan Kebangsaan
 • Jasmani
 • Emosi
 • Rohani
 • Intelek
2. UNESCO: Mementingkan Pendidikan Untuk Semua (EFA – Education For All)
 • Access
 • Equity
 • Quality
3. Dasar Mermartabatkan Bahasa Melayu Dan Memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBMMBI);

Menggantikan Dasar Pendidikan Sains dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris (PPSMI/PPSMTI) iaitu mengggunakan Bahasa Melayu sepenuhnya dalam kurikulum kebangsaan secara pelaksanaan soft-landing kecuali mata pelajaran Sains dan Matematik Tingkatan 6.

4. 4 Prinsip KSSM
 • Quality
 • Equality
 • Equinvalency
 • Implement
5. 21st Century Currculum: Mementingkan Kemahiran Kebolehkerjaan (Employability Skill) – Skills that apply across a variety of jpbs and life contexts seperti;
 • Communication
 • Teamwork
 • Problem solving
 • Initative and enterprise
 • Planning and organizing
 • Self management
 • Learning
 • Technology
6. Sustainability Curriculum
 • Marketable students
 • New approach in teaching and learning process
 • International standard certification
7. Competency Based Curriculum
 • Pengetahuan (Knowledge) – Minds on
 • Kemahiran (Skills) – Hand on
 • Nilai (Value) – Hearts on
8. Green Technology
 • Tenaga Solar – Reduce pollution
 • Hidroelektrik – Reduce pollution
 • Eletric Mono Rail – Reduce petrol
 • Digital Asistant – Reduce paper.
9. New Technology
 • Handphone operatin system – Global Positioning System (GPS)
 • Control operation system – lift, escalator, travellator, traffic light
 • Integrated safety precautions system – LCD, Plasma and LED
 • Audio player system – MP4 player
 • Remote sensor – ceiling fan remote, infrared controller
10. Dual Certification: Professional Certificate
 • Institusi Jurutera Malaysia
 • City and Guilds
 • UniKL
 • OHS Certificate
11. Standard Pekerjaan: Standard berasaskan keperluan NOSS dan lain-lain standard antarabangsa

12. Isu Semasa
 • Perkauman (Racism)
 • Kreativiti dan Inovasi
Oleh: Adam Othman
Unit Kejuruteraan, Sektor Pendidikan Teknik dan Vokasional
BPK, Kementerian Pelajaran Malaysia

No comments:

Post a Comment