Wednesday, September 15, 2010

Kepentingan Rancangan Perniagaan Kepada Pihak Luar

  1. Juru Bank/Pegawai Bank: Untuk menilai potensi cadangan projek berhubung dengan permohonan pembiayaan prniagaan.
  2. Pembekal: Untuk gambaran yng jelas akan idea dan kedudukan kewangan perniagaan bagi tujuan menilai sama ada akan memberi kemudahan kredit atau tidak.
  3. Kakitangan: Untuk memahami matlamat dan tujuan perniagaan bagi membolehkan mereka melakukan kerja-kerja seperti yang diharapkan oleh perniagaan dan bagi meyakinkan pekerja untuk terus bekerja dengan perniagaan.
  4. Pelanggan: Bagi menilai kemampuan perniagaan samada dapat menawar produk atau perkhidmatan yang lebih selamat dan meyakinkan jika proses pembuatan terjamin dari segi keselamatan dan kesihatannya.
  5. Pelabur: Untuk menilai maklumat perniagaan dan memberi keyakinan yang tinggi kepada bakal pelabur atau pelabur untuk membuat pelaburan dengannya.

No comments:

Post a Comment