Monday, March 14, 2011

Ciri-ciri Usahawanan yang Berjaya


Menurut King (1985) Seorang usahawanan berjaya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berikut:
 1. Personaliti
 2. Diri individu
 3. Persekitaran
 4. Peluang penerokaan
 5. Galakkan kerajaan
 6. Kemudahan untuk mendapat sumber
David Mc Clelland (1961) merupakan orang yang pertama mengkaji ciri-ciri seseorang usahawan menyatakan, usahawan yang berjaya mempunyai kehendak terhadap pencapaian cemerlang, mengambil Risiko secara sederhana dan mempunyai lokus kawalan dalam diri yang tinggi.

Menurut Zimmener & Scarborough (1996) ciri-ciri usahawan yang berjaya ialah seperti berikut;
 • Komitmen dan keazaman
 • Keinginan untuk memikul tanggungjawab
 • Sentiasa berebut peluang
 • Berani mengambil Risiko terukur
 • Keyakinan diri
 • Daya kreativiti dan fleksibiliti
 • Keinginan kepada maklumbaloas segera
 • Tahap tenaga yang tinggi
 • Bermotivasi untuk mencapai kecerlangan
 • Berorientasikan masa depan
 • Kesanggupan belajar daripada kesilapan
 • Berkeupayaan memimpin
 • Kerajinan
 • Berorientasikan matlamat
 • Inovasi
 • Berpengetahuan

No comments:

Post a Comment