Friday, March 11, 2011

Syaitan Memecah Belah Kaum Muslimin


Diriwayatkan dari Jabir r.a. bahawasanya Nabi Muhammad s.a.w. bersabda, bermaksud:

"Sesungguhnya iblis itu telah merasa jemu untuk mengganggu orang-orang yang solat tetapi (ia tidak jemu) dalam memecah belah di antara mereka" (Riwayat Bukhari)

Kita dapat melihat bukti-bukti bahawa orang-orang solat sebahagiannya telah dapat diganggu oleh syaitan, tidak ada keakuran sesamanya, satu sama lain bermusuh-musuhan, fitnah-memfitnah, jatuh-menjatuh dan sebagainya. Oleh itu berdoalah kita terhindar daripada tergolong orang yang suka kepada perpecahan.

No comments:

Post a Comment