Wednesday, March 30, 2011

Llarangan Malas dan Mengeluh


Dalam hadis Muslim Abu Hurairah, baginda bersabda yang maksudnya.

“Orang Mukmin yang kuat lebih baik dan akan disukai oleh Allah daripada orang Mukmin yang lemah. Dan pada setiap tindakannya adalah baik. Maka, carilah yang bermanafaat bagimua, mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan malas. Dan jika kamu ditimpa sesuatu maka jangan berkata ‘seandainya saya lakukan ini dan itu, tentu...’ Akan tetapi katakanlah Allah telah mentakdirkan hal itu dan Apa Yang Dikehendaki akan Dia lakukan. Sesungguhnya perkataan seandainya membuka kesempatan perbuatan syaitan.”

No comments:

Post a Comment