Wednesday, March 30, 2011

Syaitan Mengoda Lupakan Allah s.w.t.

Diriwayat dari Anas bin Malik r.a., bahawa Nabi Muhammad s.a.w. telah bersabda maksudnya:

“Sesungguhnya syaitan itu menaruh muncungnya (paruhnya) di atas hati anak Adam (manusia). Maka jika manusia ingat kepada Allah, atau menyebut Allah, mundurlah ia dan jika manusia lupa kepada Allah dipatuklah hatinya.” (Riwayat: Ibnu Jauzi)


Jadi, syaitan itu amat dekat kepada manusia. Ia selalu berada dekat dari hatinya. Apabila hatinya lupa sahaja kepada Allah, dimasukkan godaan dan gangguan nya. Oleh sebab itu, orang yang lupa kepada Allah, sering melakukan perbuatan terlarang dan mensia-siakan kewajipan.

No comments:

Post a Comment