Tuesday, March 29, 2011

Wahsiat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail


Nabi Ismail dianugerahi Allah S.W.T. keturunan yang banyak dan anak-anaknya itu menjadi pemimpin kaumnya dan mereka dinamakan Arab Musta’ribah.

Untuk mengembalikan bangsa Arab dari kesesatan menyembah berhala dan berbagai-bagai kepercayaan palsu, akhirnya diutuskan oleh Allah seorang nabi keturunan Nabi Ismail dan Ibrahim, iaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Ismail ialah datuk Nabi Muhammad yang ke-20.

Menurut Riwayat, Nabi Ismail meninggal dunia dalam usia 137 tahun di negeri Palestina, dan menurut Riwayat lain beliau meninggal di Mekah.

Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail telah berwasiat kepada anak cucunya sebagai berikut:

“Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih Islam men jadi agamamu, kerana itu janganlah kamu mati kecual;i tetap dalam keislaman.”

No comments:

Post a Comment