Friday, July 23, 2010

Bagaimanakah Kita Boleh Dapatkan Idea Perniagaan?


Sebelum sesuatu perniagaan beroperasi, pemilik perlu menetukan apakah produk atau perkhidmatan yang akan dijual kepada pelanggan. Tanpa ada tawaran produk atau perkhidamatan, perniagaan tidak meungkin wujud. Produk atau perkhidmatan yang telah dipilih ini adalah idea perniagaan. Sekiranya anda bakal seorang usahawan perkara yang perlu difikirkan ialah sepertiu berikut;

  1. Apakah produk atau perkhidmatan yang hendak dijual kepada pelanggan?
  2. Adakah produk atau perkhidmatan ini boleh mendatangkan keuntungan?
Juka anda ingin menjadi seorang usahawan, anda hendaklah sentiasa berwaspada terhadap produk-produk dan perkhidmatan yang dapat memenuhi kehendak dan keperluan pelanggan. Setiap orang yang menceburi bidang perniagaan pasti inginkan keuntungan. Oleh itu setiap bakal usahawan mestilah dapat mengenapasti dan memilih idea perniagaan yang mampu mencapai hasrat ini, iaitu mendapat keuntungan.

Sebenarnya idea perniagaan boleh didapati dari pelbagai sumber dan boleh lahir pada bila-bila masa. Ada orang mendapat idea secara tidak dirancang seperti semasa membaca surat khabar atau majalah . ada yang mendapat idea semasa melakukan hobi, contohnya semasa berkebun, melancong, berbual dan sebagainya. Walau bagaimanapun idea perniagaan boleh juga didapati melalui usaha-usaha yang sistematik seperti mendapatkan maklumat daripada sumber primer dan sumber sekunder.

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers