Saturday, July 24, 2010

Konsep Ibadah

 1. Merupakah pengabdian yang dilakukan dengan cara tunduk dan merendah diri, dilakukan dengan hati yang iklas kerana Allah menurut cara-cara yang ditentukan oleh syara'
 2. Ibadah membentuk perhubungan yang terus antara hamba dengan Allah.
 3. Ia tidak memerlukan perantaraan atau wasilah.
 4. Tanda bersyukur di atas nikmat Allah kepada hamba.
 5. Ibadah mesti dilakukan dengan hati yang iklas dan khusyu'
 6. Mesti memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang ditentukan.
 7. Setiap muslim mesti melaksanakan ibadah-ibadah yang difardhukan.

Peranan ibadah di dalam kehidupan insan

 1. Ibadah sebagai menifestasi keimanan, kekuatan ibadah ditentukan oleh mutu keimanan.
 2. Pengawal dan penghalan diri dari melakukan perkara-perkara keji dan larangan Allah.
 3. Sebagai suatu cara hidup yang melengkapi semua kegiatan manusia.
 4. Sebagai satu sumber kekuatan rohani dan terhindar daripada gangguan emosi dan jiwa.
 5. Satu cara untuk mendapat rahmat Allah.
 6. Membentuk akhlak yang mulia dan peribadi luhur.

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers